Prieskum spotreby energie v ZŠ s MŠ Drietoma

Vykurovanie

Naša škola je vykurovaná zemným plynom od r. 2007. Dovtedy sa vykurovala škola pevným palivom (koksom, prípadne uhlím). Vykurujú sa všetky priestory, lebo sa všetky využívajú.

Školu možno vykurovať dvoma spôsobmi:

1. automaticky, podľa snímačov vonkajšej teploty,

2. ručnou reguláciou, podľa skúsenosti obsluhy kotolne.

Na základe skúsenosti obsluhy kotolne efektívnejší je druhý spôsob, lebo pružnejšie reaguje na zmeny počasia a preto je aj využívaný.

Súčasťou vykurovacieho systému sú čerpadlá, ktoré sa vypínajú až po skončení vykurovacej sezóny, ale nevieme akú majú spotrebu elektrickej energie.

V priestoroch školy sa meria teplota iba v jednej miestnosti.

Priemerná teplota vzduchu udržiavaná počas vykurovacej sezóny v triedach, riaditeľni a zborovni je 20 - 21 °C, v telocvični, šatniach a na chodbách je teplota nižšia, približne 17 – 18 °C. Materská škola sa vykuruje na vyššiu teplotu ako 21°C (v súlade s platnými predpismi), avšak priestory sa zbytočne neprekurujú. Počas víkendov a prázdnin sa škola vykuruje iba temperovaním na teplotu 10 – 15 °C.

 

Prieskum spokojnosti s teplotou v interiéri školy - výsledky ankety

Obdobie

Zima

Jar/Jeseň

Teplota

primeraná

nízka

primeraná

nízka

Počet názorov

6

4

5

6

Priemerná mesačná spotreba plynu v r. 2010 bola 5 816 m3 (61 650 kWh), čo predstavovalo priemerné mesačné náklady na spotrebu plynu 2 772 eur.
 
Porovnanie spotreby plynu na vykurovanie za obdobie

1. štvrťrok 2010 a 1. štvrťrok 2011

 
  
 
 
 

 

  
Spotreba elektrickej energie
 

V roku 2010 bola priemerná mesačná spotreba elektrickej energie 6 740 kWh, čo predstavovalo mesačné náklady 1 297 €.

 
Na škole máme tieto elektrické spotrebiče:  chladničku v zborovni (rok výroby 1980), chladničku na vrátnici (rok výroby 1987), 10 varných kanvíc, 30 počítačov, 4 dataprojektory, 5 tlačiarní, 3 kopírky s tlačiarňou, 3 televízory, 2 DVD/CD prehrávače, 2 elektrické sporáky (rok výroby 1976). V škole nemáme nápojový ani iný automat.
Zastaralé elektrické sporáky i chladničky sa využívajú iba sporadicky. Počítače a spotrebiče sa vypínajú, neponechávajú sa v pohotovostnom režime.
 
Ohrev vody

Škola spotrebováva studenú vodu. Teplú vodu spotrebováva kuchyňa a materská škola.

Na ohrev vody sa  využíva plynový kotol ÚK, ktorý je v kotolni. Voda sa reguluje termostatom a vyhrieva sa na teplotu 40 °C, lebo v našom regióne je vysoká tvrdosť vody. Tvrdosť vody sa v škole neupravuje. Ako doplnkový zdroj teplej vody sa používajú tri elektrické bojlery (dva v materskej škole a jeden v kuchyni).

Kuchyňa

V našej škole sa nevedie štatistika spotreby elektrickej energie na jedno jedlo, ani sa inak nevyhodnocuje spotreba elektrickej energie pre kuchyňu. Kuchyňa je vybavená zastaralými spotrebičmi z pôvodného vybavenia, ktoré majú vysokú spotrebu elektrickej energie. Všetky spotrebiče v kuchyni sa zapínajú iba v prípade potreby.

Energetické triedy spotrebičov nebolo možné zistiť, pretože  staré spotrebiče tento štítok nemajú.  

 

Osvetlenie

V priebehu dňa je v škole zapnuté osvetlenie najmä v triedach, zborovni, riaditeľni, kancelárii, na chodbách a v šatniach, v závislosti od ročného obdobia a od počasia.

V škole sa používajú žiarovky 60 W (112 ks), 40 W (111 ks), 500 W (18 ks, malá telocvičňa), žiarivky 80 W (218 ks), halogénové svietidlá (25 ks, veľká telocvičňa).

Z dôvodu úspor elektrickej energie bola odstránená v ostatných rokoch v každej triede tretina svietidiel.

 

Za rok 2010 škola zaplatila za energie (plyn a elektrickú energiu) spolu   48 831€.

Spotreba elektriny aj plynu je kontrolovaná každý mesiac školníkom a ekonómkou.

Spotreba energie cez víkendy a v priebehu prázdnin sa nevyhodnocuje.

 

Návrhy na úsporné opatrenia:

-         Vetrať krátko pri dokorán otvorenom okne, uzavrieť ventil na radiátore.

-         Za radiátory dať reflexnú fóliu, ktorá odrazí do miestnosti až 90 % tepla, čo predstavuje zníženie tepelných strát a šetrenie tepla.

-         Modernizovať osvetlenie – výmenou za úspornejšie svietidlá.

-         Zbytočne nesvietiť v prázdnych miestnostiach, na toaletách, chodbách. Niekedy sa to stáva, napriek tomu, že žiaci sú informovaní o potrebe šetriť energiu a zhasínať svetlo.

-         Niektorí žiaci manipulujú na chodbe počas prestávok so spínačmi. Mali by im v tom zabrániť aj spolužiaci.

-         Vymeniť spotrebiče za nové (energetickej triedy A), lebo staré spotrebiče sú vysoko neefektívne, majú veľkú spotrebu elektrickej energie.

-         Vymeniť okná a zatepliť obvodový plášť budovy.

 Zateplenie obvodového plášťa budovy a výmena okien prináša úsporu energie na vykurovanie približne 30 – 40 % z celkových nákladov (http://www.zatepleniedomu.eu/preco-zateplovat/ ). Pre našu školu by to znamenalo ročné ušetrenie približne 9 980 € - 13 308 €. Na rekonštrukciu budovy školy  treba však veľa finančných prostriedkov.

 

Záver:

S výsledkami prieskumu sme oboznámili vedenie školy a dostali sme ešte nasledujúce informácie:

Zriaďovateľ školy obec Drietoma má spracovanú projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu školy, vrátane zateplenia, výmeny okien, zefektívnenia vykurovania a osvetlenia, využitia solárnej energie. Súčasťou tejto projektovej dokumentácie je aj energetický audit školy. Žiaľ, projekt nebol schválený na realizáciu v rámci programu Regionálny operačný program (ROP) Európskej únie. Bude preto potrebné hľadať iné zdroje financovania nevyhnutnej rekonštrukcie školy vrátane energetickej modernizácie.

Škola nevyužíva časť priestorov (celý blok C) a v týchto priestoroch sídlia dve miestne súkromné firmy:

-         Arte Vetro – výroba sklenených vitráží, má svoj vlastný prívod elektrickej energie,

-         Imperátor – riaditeľstvo spoločnosti, spotrebu elektrickej energie meria podružným meračom spotreby a refunduje škole náklady na spotrebu elektrickej energie.

 

Obidve firmy refundujú škole pomerné náklady na vykurovanie podľa celkovej spotreby školy.

Comments