Duchovná obnova

Všetko o mladých, mladších a najmladších v Pezinku

Najbližšia duchovná obnova bude: od 22. júla 2007

                                             v kláštore kapucínov v Pezinku


 

duchovné obnovy boli:

 12. apríla 2008 o 15:00

  v kláštore kapucínov v Pezinku

 Zodpovedné rodičovstvo

             sexualita a plodnosť


 9. februára 2008 o 15:00

 

miesto: Káčko Pezinok

 prednáša miestny predstavený: br.Laco,kapucín   

 Téma: ľudská zrelosť

 

 2. apríla 2007 o 18:00

 v kláštore kapucínov v Pezinku 

              o tomto to bolo:

            netradičná duchovná obnova u kapucínov

    Program:

    - rozdelená je do troch dní: Po, Ut, St. (2.-4.apríla)
    - prednášajúci: br. Félix Tkáč, kapucín
    - Čas konania: 18:00 hod. začiatok v kostole kapucínov PK
    - dlĺžka dennej dávky obnovy: cca 1,5 hod. 


    Spoveď: počas obnovy spovedajú 4 kňazi (Stano, Žán, Ezo, Marek)

    ..pozvaní ste všetci.. s Kristom sa môžete stretnúť každý v osobnej modlitbe pred dennou obnovou v         kostole pri Eucharistii pol hodinku pred začiatkom...


Obetuj Mu, to najcennejšie čo máš - svoj čas....
Nezabudni, že Kristus Ti obetoval viac - svoj Život...
Dostaneš neporovnateľne viac ako mu sám dáš......


pozýva: br. Stano, kpaucín

 

 

 17. februára 2007 o 13:00

v kláštore kapucínov v Pezinku 

o tomto to bolo:

bude to otvorená obnova najmä pre mládež a dospievajúcich 

program: 

  • 13:00 - príchod, zvítanie (vchod cez kostol) 
     
  • 13:30 - prednáška (v jedálni na prízemí)
  • 14:30 - vystavenie Eucharistie v kostole (polhodinka tichá adorácia, ďalej so spevmi podľa vzoru Taize. Počas adorácie je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, uskutočniť duchovný rozhovor - k dispozícii budú 4-ria  kňazi)
  • 16:30 - verejná diskusia, otázky na prednášajúceho (jedáleň kláštora)
  •  18:00 - sv. omša v Kostole (za doprovodu spevokolu Káčko z PK)
  •  19:00 - malé agapé v jedálni kláštora (pozvaní sú okrem účastníkov aj speváci a miništranti)

Prednášať bude: P. Peter Kučák z rehole kňazov Matky Terezy, ktorý pricestuje z                                Ríma (rodný brat Stana Kučáka :-)

K dispozícii budú počas obnovy  traja kňazi: br. Stano Kučák., P. Peter Kučák a br. Janko Macej

 
<-späť