ב"ה

 

 

  כתבה על הישוב כפר חב"ד, בעיתון המודיע, כסלו תש"ע, באדיבות אתר שטורעם 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
כתבה על הישוב כפר חב"ד, בעיתון המודיע, כסלו תש"ע, באדיבות אתר שטורעם