Katarzyna Budzyńska 

Jestem adiunktem w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN, członkiem zespołów badawczych ARG:dundee i PERSEUS oraz kierownikiem grupy ZeBRaS.

W 1998 roku uzyskałam stopień magistra ekonomii w Zakładzie Ekonomii Matematycznej SGH w Warszawie, w 2002 roku - stopień doktora nauk humanistycznych w Katedrze Logiki UKSW, w 2013 roku - stopień doktora habilitowanego w IFiS PAN. Jestem autorką i współautorką ponad 40 recenzowanych artykułów, w tym artykułów w czasopismach takich jak Fundamenta Informaticae i Synthese. Moje badania otrzymały dofinansowanie z MNiSW, NCN i szwajcarskiego programu Sciex w ramach 4 projektów w łącznej kwocie ponad 600.000 PLN.

Moje zainteresowania badawcze dotyczą struktur procesów komunikacyjno-poznawczych takich jak argumentacja, dialog i perswazja. Interdyscyplinarne podejście do tej problematyki łączy elementy logiki, filozofii języka, retoryki, lingwistyki, kognitywistyki, psychologii społecznej, sztucznej inteligencji i informatyki.

Od 2008 roku, koordynuję działalność interdyscyplinarnej inicjatywy ArgDiaP. Jej podstawowym celem jest wspieranie współpracy przedstawicieli polskiej szkoły argumentacji. ArgDiaP organizuje cykl jednodniowych konferencji, realizuje kilka projektów badawczych i inicjatyw wydawniczych.