doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.

Garance a výuka předmětů
Výzkumné zaměření
  • geografie
Nabídka bakalářských a diplomových prací
  • zde
  • kromě toho dlouhodobě sháníme botaniky, bryology a zoology (bezobratlí) na práce zaměřené na problematiku managementových zásahů na Mohelenských hadcích 
Nejvýznamnější publikace
Nejvýznamnější projekty 
  • GAČR P404-12-0334 Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivit ve zranitelných oblastech; řešeno 2012-2014; hlavní řešitel
  • GAČR 403/09/P053 Typologie vztahu turistů k atributům prostředí na příkladu vodní komponenty krajiny; řešeno 2009-2010; hlavní řešitel 
Členství v institucích a organizacích
Hledali jste někoho jiného?


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra biologických disciplín
adresa: Studentská 13, 370 05, České Budějovice
tel: +420 (0)387772752
ZF JU v Č.B.