ประวัติความเป็นมาของสำนวนสุภาษิต

ที่มาของสุภาษิต สำนวน คำพังเพยไทย
คุณรู้หรือไม่...
ว่าที่มาสุภาษิต สำนวน หรือคำพังเพย
ที่คุณใช้กัน มาจากไหน

คุณรู้หรือไม่...
ที่คุณพูดเปรียบเปรยกัน
บางคำยังใช้ผิดอยู่

พบกับเนื้อหาสนุกพร้อมภาพประกอบ
ที่จะทำให้คุณรักภาษาไทยมากขึ้น

อ่านต่อ : http://writer.dek-d.com/nipapo/writer/view.php?id=568119#ixzz1kvCcq1f9
Comments