ติดต่อเรา


วิทยาัลยเทคนิคประจวบคีรขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ :032-611130
โทรสาร
                                                            

ครูกาญจนะ  มะลาด
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ gg.gg/SoundKANM
เว็บไซต์นิเทศ e-Portfilio >>>click<<<<<
Comments