KATTAELEVRÅDET

Elevrådet ved Trondheim Katedralskole


    

 

ELEVRÅDSTYRET        ELEVRÅDSMØTER           GJESTEBOK          KAPITTEL 9a

Nye medlemmer i elevrådets undergrupper

Skolemiljøgruppa, Elevstyrtdag-gruppa, Sportsgruppa, Skoleavisa, Radiogruppa, OD-gruppa og Teatergruppa er alle valgt på de to siste elevrådsmøtene.

   

Ny praktisk ansvarlig og (halv)ny skolemiljøansvarlig

30.08.07 valgte vi Ina M. Iversen 2C (forhenværende praktisk ansvarlig) som skolemiljøansvarlig, Ingrid Anna Teigen 2A tok over stillingen som praktisk ansvarlig. Asta Samuelsen 2D er i England på internasjonalisering. 

Vi får 105 millioner fra fylkeskommunen!

Endelig får Katta de etterlengtede midlene til å totalrenovere! Dette er slutten på det dårlige inneklimaet!                                                     Les mer

Valg til elevrådsundergrupper

Hei! På elevrådsmøtet torsdag 22. februar vil det velges ny: skolemiljøgruppe, bibliotekkontakt, lesegruppekontakt, SOS-barneby-kontakt, AKS-gruppe,    

Møt politikerne

Snorre Valen inviterer elevrådene i Sør-Trøndelag til å være med på møter i fylkets utdannings- og velferdskomite. Første muligheten blir 21.-22. februar. Jeg vil oppfordre alle politisk interesserte tillitsvalgte til å melde sin interesse! Obs! Påmeldingsfrist 19. februar!  

Les mer

Nytt elevrådsstyre!

Da er det nye styret i gang! Kontakt oss om saker som angår dere!

Les mer

Hukser du russerevyen 06?

Fjorårets avgangskull fikk strålende kritikk av adressa.no etter deres russerevy. Nå gleder vi oss veldig til årets russerevy!

Les hele artikkelen her

 

 

Les mer om Kattas identitet

Bør vi kjempe mer etter vår identitet etter AGT-sammenslåing?

Er Katta borte? les mer

 

 

Ta skolegården tilbake!

"Går det ikke an å begrense

parkeringen til de oppmerkede p-plassene? "

Er du lei av alle bilene og den glatte asfalten i skolegården?

Elevrådet har tatt opp saken med ledelsen!

Les brevet vi sendte til rektor her

 

Kattasamfunnet

"Se for deg en gammel eik, uten greiner, med en brei stamme. Det er sånn jeg ser Katta nå. Tingen er stamma. Vi kan gjøre så mye med den. Få det til å vokse flere greiner"

 

Kattas identitet

Har Katta en identitet? Kan en gammel skole ha en identitet? Med de elevene vi har på Katta burde det være mulig. I fjor ble det mye snakk om dette på grunn av sammenslåinga av de tre midtbyskolene. Katta er fortsatt Katta, men for å si det banalt, hvordan kan Katta fortsette med å være Katta? .....

Artikkel skrevet av

Jon Albert Auganes

 

LES HELE ARTIKKELEN HER

 

Vil du ha artikkelen eller rapotasjoen din publisert på websiden vår?

Send en mail til styret eller til Rikke

 

Nå er skolekatalogen snart ute

Vi i elevrådsstyret skal lese korrektur på den innen fredag 17.11 :)

Den kommer hjem i posten til de som har registrert seg på nettet,  levert lapp til fotografen eller registrert seg per mail. Ring kundeservice hvis du ikke får registrert deg! Vi selger også en del kattaloger på elevrådskontoret.

 

FOTOGRAFERING

MANDAG 30. OKTOBER

MK og 1A gjør seg klare til fotografering fra 08.30. Nærmere beskjed kommer

Andre grupper som skal fotograferes:

  • elevrådet
  • elevrådstyret
  • leder/nestleder
  • russestyret
  • indre russestyre
  • pres/visepres
  • odkomite
  • skoleavis
  • lærere
  • osv

Elektroniske dokumenter!

Vi har igjen fått innkallelser og referat elektonisk. Referatet fra og innkalling til onsdag 25.10 finner dere her

 

Tillitsvalgte: se her!

Dette er en liste over de tillitsvalgte. Send meg de punktene som mangler er dere snille! Jeg vil ha navn osv til vara også.

 Listen finner dere her

 

Ny teaterkontakt

Latter og tårer går hånd i hånd på scenen,og det er utrolig hva dyktige skuespillere kan få ut av et manuskript. Det å fremstillle virkelige menneskeskjebner på en troverdig måte er utrolig vanskelig og krever mye av en skuespiller. Les mer

Maren i 3c er akkurat valgt til ny teaterkontakt. Hun skal kommentere og anbefale teaterkultur i Trondheim dette året på Katedralskolen, både i Kattastrode og her.

 

Internasjonal dag 18.10

I dag gikk en vellykket Internasjonal Dag igang som forberedelsen til OD som er den 26.oktober.

Noe av det man fikk oppleve på skolen var magedans og foredrag.

Dagen skulle lære elevene mer om årets formål: Skuddsikre skoler i Nepal.

 

Ny skolemiljøansvarlig velges torsdag 20.10!

Styret har siden sommeren ikke vært fulltallig. Faktisk har bare halvparten av styret vært aktivt.

Vi gleder oss til å bli fulltallige igjen og til å bli mer synlige på skolen enn det vi har vært etter sommeren. les mer

 

Nå starter AKS!

Elevrådsstyret finpusser programmet for uka som kommer. Noe som førsteklassingene kan vente seg er frukt, rebusløp og turnering. Det blir også noe å gjøre for andre og tredjeklassene.

 

Vi har nesten 50 aks-guider, men har ikke fått kontakt med alle enda. Guidene skal møtes i

vestibylen klokken 15, på søndag

Gjerne si ifra til de du kjenner som skal eller vil være guide.

 

Klasserommene er malt!

Klasserommene i Moe-bygget har fått en antikk-hvit farge på veggene og nye gardiner.

 

Nå blir det nye klasserom

Mens vi har sommerferie blir alle de 13 klasserommene i Moe-bygget pusset opp. Rommene skal males og få nye gardiner. I tillegg er det kjøpt inn nye stoler og bord, og nye kateter. Det meste vil være klart til høsten!

Les hele saken.

 

Nye møbler!

Elevrådet har endelig fått igang en skikkelig dialog med ledelsen om innkjøp av nye pulter og stoler på skolen. Ingen ting er avklart enda, men styret er veldig fornøyd med framgangen!

Les mer.

 

Møte i skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget kan vente seg sitt første møte før sommerferien!

Av skolemiljøgruppa, 4 tillitsvalgte og skolemiljøansvarlig, skal 4 personer sitte som elevrådets representaner i skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget er et ganske nytt, lovpålagt organ, der elevene skal være i flertall. Så langt har ikke skolemiljøutv. hatt noen møter på Katta.

Undervisningsevaluering på Katta

Elevrådet på Katta har lenge jobbet for å få innført en standardisert undervisningsevaluering i alle klassene. Slik kan flere elever bli hørt, og det er ikke bare de engasjerte elevene som for sagt det de mener. I tillegg kan man forhindre misnøye før klagen kommer! Les mer.

Elevrådet skal være tydelige i sine mål!

For å synliggjøre noen hovedmomenter vi vil ha gjennomført i vår periode, lagde elevrådet i februar i år en målplan. Den inneholder tre punker som burde vært bedre her på skolen.

Vi ønsker at punkene skal være kjent blant elever, lærere og ikke minst ledelsen. Les mer.

Elevrådet på Fronter!

Fra og med høsten 2006 vil elevrådet få eget rom på Fronter! Vi vet ikke om alle elever, eller bare de tillitsvalgte skal ha tilgang til rommet enda. Men tusen takk til Kristin Sjøhelle og Jan Ingebrigsten,som er ansvarlige for Fronter.

Kapittel 9a - Opplæringslova

Elevrådet mener at enkelte klasserom på Katta bryter standarden for fysisk miljø i henhold til kapittel 9a om elevenes skolemiljø i Opplæringslova. I målplanen til elevrådet står det at vi skal jobbe for et bedre fysisk miljø, så vi har tatt opp kampen for nytt møblement! Les kapittel 9a her og følg saken på denne siden. Så langt har saken vært opp i Skoleutvalget og Foreldrerådet.

Nå skal også lærerne få karakterer

Elevrådet på Katta har lenge jobbet med å få til en standardisert undervisningslærerevaluering. Nå har Hordaland fylkeskommune kommet oss i forkjøpet! les mer 

Elevrådet på Katta støtter streikende lærere

Elevrådet ved Trondheim Katedralskole vil uttrykke støtte til lærere som går ut i streik hvis det blir brudd i meklingen mellom Kommunenes Sentralforbund og Unio. les mer

 

 

GOOGLE 

>>fronter

Skolemiljø-gruppa

AKS

Teaterkontakt

Dokumenter:

Elevrådet i media

Arkiv