Εποπτεία διατριβών

Εποπτεία διδακτορικών διατριβών

Επόπτρια καθηγήτρια του υπό ετοιμασία διδακτορικού της κας Κωνσταντινιάς Χατζοπούλου με αντικείμενο τη μελέτη των ψευδόφιλων λεξικών μονάδων της κυπριακής και της κοινής νέας ελληνικής. Σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις:

(υπό έκδοσηΚατσογιάννου Μ. & Χατζοπούλου, Κ. «Γνώση και χρήση των ψευδόφιλων λέξεων στην κυπριακή τάξη», Τζαρτζάνεια 2012 (Τύρναβος, 7-9 Δεκεμβρίου 2012).

Χατζοπούλου, K. Kατσογιάννου, Μ. «O [ɐniˈpʃɔs] του άντρα μου είναι εξάδελφος μου!: ψευδόφιλες λέξεις μεταξύ κοινής νέας ελληνικής και κυπριακής», Ανακοίνωση στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, (Κομοτηνή, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011).

2007. Χατζοπούλου, Κ. & Κατσογιάννου, Μ. «Ψευδόφιλες λέξεις στην κοινή νέα ελληνική και στην κυπριακή: μία πρώτη προσέγγιση», Πόστερ στην 4η Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.