Velkommen til Solgaven

Før og efter facaderenoveringen i 2015
Ejendommen er ejet og drevet af Dansk Blindesamfund, administreres af Boligkontoret Danmark.

Dansk Blindesamfund råder over en række boliger i Københavns området, hvor mennesker med synshandicap har fortrinsret i forhold til udlejning. Dansk Blindesamfund står ikke selv for driften og administrationen af ejendommene.

Lejlighederne er helt almindelige boliger, men rundt omkring på ejendommene er der gjort forskellige ting for at gøre forholdene mere tilgængelige for blinde og stærkt svagsynede. For eksempel er der punktskrift ved opgangsdørene, og vaskerierne er gjort tilgængelige med tale og punktskrift.

Ejendommene ligger i Vanløse, Valby og på Østerbro. Der findes 1, 2 og 3-rums-boliger i alle tre ejendomme.
Der er fri råderet i alle boligerne. Det betyder, at man for eksempel frit kan lave en 3-rums bolig til en 2-rums bolig med en større stue.

Ejendommene ligger centralt placeret tæt på offentlige transportmidler og indkøb.

Der er hyggelige udenomsarealer med blandt andet haver, hvor man kan møde andre, grille etc. Alle tre ejendomme har endvidere luftegård til førerhunde.

De tre ejendomme har hver sit beboerråd, som alle er meget synlige og gør meget for beboerne. Der er for eksempel forskellige fælles aktiviteter, hvis man har lyst til det, men der er også plads til at holde sig for sig selv, hvis man foretrækker det.

Boligkontoret Danmark

Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte.

39 25 10 00

holte@boligkontoret.dk


Nødsituation liste

Kontakter til håndværker, hvis der sker en skade i ejendommen udenfor varmemesterens arbejdstid.

Nødsituations liste for DSI Solgaven Vanløse (afdeling 782-01), opdateret juni 2016

Ved akut tilkald af håndværkere uden for normal arbejdstid, kan nedenstående telefonnumre benyttes. Der gøres opmærksom på, at det kun er ved akutte arbejder der kan tilkaldes håndværkere, da det ellers vil være beboeren selv der økonomisk hæfter for udgiften for tilkaldet.

Det er meget dyrt at tilkalde håndværkere udenfor normal arbejdstid, så hvis det ikke er absolut akut, henstiller beboerrådet til, at beboerne venter med tilkald til viceværten kan træffes.

1) Eksempler på akutte godkendte udkalds opgaver

·         Utæt radiatorrør samt radiatorflader

·         Utæt vandrør på badeværelse og i køkkenet

·         Utæt faldstamme

·         Tilstoppet faldstamme mellem etageadskillelser

·         HPFI / HFI relæ der slår fra ved tilslutning efter fejlstrøm

·         Efter indbrud og indbrudsforsøg.

 

2) Eksempler på opgaver der ikke betegnes som akutte og derfor må vente til næstkommende hverdag

·         Vandhaner og blandingsbatterier der løber eller på anden måde er defekte

·         Lydgener fra radiatorrør

·         Radiatorer der ikke varmer, herunder defekte termostater, stifter der har sat sig fast

·         Stoppet afløb i køkken og bad

·         Wc der løber i kummen

·         Kontakter og afbrydere der ikke virker

·         Defekte hårde hvidevarer.

 

 3) Liste over håndværkere og priser

Håndværkertype/bemærkninger

Navn på firma

Telefon

VVS arbejde

Dose’s vvs

46 55 56 77

El-arbejde

FINI-EL

43 90 42 40

Kloak-arbejde

Lyngholm

36 77 00 77

Låsesmeden

(For egen regning, hvis du har låst dig ude)

Bagger Låse

38 79 79 79

Vandforsyning eller fjernvarme Vagtstationen

HOFOR

38 88 24 24

Strømsvigt på forsyningen til ejendommen

Dong Energy

72 10 20 30

 

Vejledende priser for håndværkerudkald

Kloakservice: 2.500 inklusiv moms, som dækker 2 timers arbejde

 

Låseservice (hvis du har låst dig ude)

Aften kl. 16-20: 1125 kr. inklusiv moms

Nat/weekend kl. 20-08: 1380 kr. inklusiv moms.

 

VVS:

Vagtudkald efter kl. 18.00 koster 2.500,00 inklusiv moms, der har vi 2 timer at ”løbe” på.

Herefter koster hver time 1.112,5 kr. inklusiv Moms. Det samme er gældende i helligdage.

 

Elektriker arbejde:

Montør timer koster 787,5 kr. pr. time inklusiv moms

Udkalds tillæg koster 625 kr. inklusiv moms

Tillæg for servicevogn koster 61,87 kr. inklusiv moms.Comments