Neimenovano

en  de  it  fr  sp

Obvestila

  • Slovenske pisateljice in pisatelji v komunističnih zaporih Vabimo na avtorjevo predstavitev knjigeAndrijan Lah: Slovenske pisateljice in pisatelji v komunističnih zaporihv četrtek, 18. 1.2018, ob 19.15 v Baragovi dvorani stolnega župnišča, Dolničarjeva 1, Ljubljana.Prof. Andrijan Lah je slavist in komparativist, dolga leta je učil na Gimnaziji Bežigrad in bil bibliotekar v Slovanski knjižnici.
    Objavil 17. jan. 2018 09:22 Ambrož Demšar
  • Podoba vladarice po tristo letih. Marija Terezija v sliki in besedi. Spoštovani,vabimo vas na predavanje v četrtek, 22. 12. ob 19.30dr. Andrej Hozjan: Podoba vladarice po tristo letih. Marija Terezija v sliki in besedi.Kaj povedati in pokazati o vladarski osebnosti, o kateri je danes znano praktično vse, od njene javnosti do zasebnosti? Namen izbrane teme je počastiti 300-letnico rojstva Marije Terezije. Rodila se je 13. maja 1717 cesarju Karlu VI. in njegovi soprogi Elizabeti Braunschweiško-Wolfenbüttlski. Na osnovi Pragmatične sankcije je 23-letna zadnja direktna Habsburžanka leta 1740 prevzela oblast v vseh tedanjih habsburških dednih deželah in kraljestvih, in vladala do svoje smrti leta 1780. Njeno veličino in življenjsko realnost so popisovale, opisujejo in bodo podajale mnoge biografije. Ženska, ki navkljub strogi dvorni etiketi ni skrivala ...
    Objavil 1. jan. 2018 13:41 Ambrož Demšar
  • Srečanje s prijatelji iz Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Spoštovani,vabimo vas na srečanje s prijatelji iz Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, ki bov četrtek (16. 11.) ob 19.15 v Baragovi dvorani stolnega župnišča v Ljubljani. 
    Objavil 1. jan. 2018 13:40 Ambrož Demšar
Prikaz objav 1 - 3 od 71. Prikaži več »


Pred drugo svetovno vojno so se slovenski katoliški izobraženci zbirali pod okriljem Akademskega starešinstva, ki je nato nadaljevalo delo v Argentini, kjer deluje še danes.

V matični Sloveniji je začel zbirati izobražence Jože Strgar, univ. dipl. ing. hort, ob pomoči p. Mihe Žužka in pozneje dr. Janeza Grila, že od leta 1983. Doma in na tujem so organizirali več predavanj s perečimi temami in se udeležili mednarodnih srečanj s katoliškimi izobraženci iz evropskih držav. Dne 2 marca 1985 so v Ljubljani organizirali mednarodni mini simpozij z naslovom Pogovor o miru. 
Šele v tem letu so v cerkvenem okviru ustanovili Komisijo za izobražence, saj tedaj ni bilo mogoče niti misliti, da bi se organizirali kot civilnopravno društvo. 

Komisija je v letu 1987 prerasla v Medškofijski odbor za izobražence (MOI), ki ga je Jože Strgar vodil do leta 1990. Odbor je svojo dejavnost še razširil in se vključil v mednarodno organizacijo katoliških izobražencev Pax Romana. Izoblikovalo seje pravo gibanje s številnimi domačimi in mednarodnimi prireditvami.

Po zmagi demokracije je večina vodilnih članov MOI odšla v politiko, in vse je bilo treba začeti znova. Jeseni leta 1994 smo ustanovili civilno pravno organizacijo društvo Slovenski katoliški izobraženci (SKI), ki od leta 1996 izdaja interno glasilo Zrno SKI.

Podružnice SKI so zaživele tudi po Sloveniji. Skoraj redno prirejamo predavanja in razprave o perečih družbenih temah.
Slovenski katoliški izobraženci smo z mednarodno pomočjo in ob sodelovanju Inštituta za filozofijo in družbeno etiko pri Teološki fakulteti v Ljubljani leta 1997 ustanovili Socialno akademijo( SAK), ki je ob sodelovanju Društva za trajne človekove vrednote Perennia in Mladinskega ceha leta 2004 postala samostojni zavod Socialna akademija (SAK). SAK je svojimi enotami: izobraževanje, raziskovanje in kulturne dejavnosti prostor formacije mladih in odraslih za družbeno odgovorno delovanje v javnem in zasebnem življenju, v tržnem gospodarstvu in v civilni družbi. Zavod SAK je ustanova nacionalnega pomena, saj je preko visoko strokovnih sodelavcev vpeta v družbeno dogajanje v Sloveniji in širše. Glavne dejavnosti zavoda SAK so: osnovni študijski program SAK, izobraževalni seminarji, kulturni in izobraževalni večeri, srečanja diskusijske kavarne, izdajanje publikacij, programi za promocijo znanosti, promocija podjetništva, organizacija kulturnih prireditev in natečajev, mednarodne dejavnosti, posebno glede delavskih vprašanj. Doslej je na osnovnem študijskem programu diplomiralo 200 slušateljev SAK

Več o Socialni akademiji, še posebej o osnovnem študijskem programu SAK si oglejte na www.socialna-akademija.si