Neimenovano

en  de  it  fr  sp

Obvestila

  • Srečanje v počastitev 100-letnice smrti J. E. Kreka, 20. 4. 2017 Vabimo Vas na Srečanje v počastitev 100-letnice smrti J. E. Kreka v četrtek, 20. 4. 2017, ob 19.30 v Baragovi dvorani stolnega župnišča Sodelovali bodo: prof. dr. Stane Granda, prof. dr. Igor Grdina, in prof. dr. Janko Prunk.Na isti dan, a že ob 17.30 vabi naša krovna organizacija Svet katoliških laikov na predavanje Prof. dr. Drago Ocvirk: Islam v Evropiv prostorih Salezijanske mladinske pastorale, Rakovniška 6, Ljubljana.
    Objavil 3. apr. 2017 22:52 Ambrož Demšar
  • Redni volilni občni zbor društva in pogovor z g. Ivo Hvalico Spoštovani,vabimo Vas na:  redni volilni občni zbor društvav četrtek, 16. 3. 2017, ob 18.30 v Baragovi dvorani stolnega župnišča   in po tem na  pogovor z g. Ivom Hvalico, ki ga v sodelovanju s stolno župnijo sv. Nikolaja pripravljamov četrtek, 16. 3. 2017, ob 19.15 vBaragovi dvorani stolnega župnišča, Dolničarjeva 1, Ljubljana. Gospod Ivo Hvalica je bil med najbolj znanimi in neutrudnimi poslanci prvega in drugega sklica Državnega zbora (1992-2000). Zdaj  iz pokoja opazuje dogajanje v Sloveniji in ga občasno v medijih tudi zanimivo komentira.
    Objavil 7. mar. 2017 04:55 Ambrož Demšar
  • Pogovor z Jožetom Strgarjem 16. 2. 2017 ob 19.15 v stolnem župnišču v Ljubljani Vabimo vas napogovor z Jožetom Strgarjem, ki ga v sodelovanju s stolno župnijo sv. Nikolaja pripravljamov četrtek, 16. 2. 2017, ob 19.15 vBaragovi dvorani stolnega župnišča, Dolničarjeva 1, Ljubljana. Inž. Jože Strgar je ustanovitelj našega društva, vodil je Medškofijski odbor za izobražence, ki je začel zbirati katoliške izobražence v Sloveniji že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Bil je prvi demokratično izvoljeni župan Ljubljane po 2. svetovni vojni v letih 1990-1994.
    Objavil 11. feb. 2017 05:00 Ambrož Demšar
Prikaz objav 1 - 3 od 66. Prikaži več »


Pred drugo svetovno vojno so se slovenski katoliški izobraženci zbirali pod okriljem Akademskega starešinstva, ki je nato nadaljevalo delo v Argentini, kjer deluje še danes.

V matični Sloveniji je začel zbirati izobražence Jože Strgar, univ. dipl. ing. hort, ob pomoči p. Mihe Žužka in pozneje dr. Janeza Grila, že od leta 1983. Doma in na tujem so organizirali več predavanj s perečimi temami in se udeležili mednarodnih srečanj s katoliškimi izobraženci iz evropskih držav. Dne 2 marca 1985 so v Ljubljani organizirali mednarodni mini simpozij z naslovom Pogovor o miru. 
Šele v tem letu so v cerkvenem okviru ustanovili Komisijo za izobražence, saj tedaj ni bilo mogoče niti misliti, da bi se organizirali kot civilnopravno društvo. 

Komisija je v letu 1987 prerasla v Medškofijski odbor za izobražence (MOI), ki ga je Jože Strgar vodil do leta 1990. Odbor je svojo dejavnost še razširil in se vključil v mednarodno organizacijo katoliških izobražencev Pax Romana. Izoblikovalo seje pravo gibanje s številnimi domačimi in mednarodnimi prireditvami.

Po zmagi demokracije je večina vodilnih članov MOI odšla v politiko, in vse je bilo treba začeti znova. Jeseni leta 1994 smo ustanovili civilno pravno organizacijo društvo Slovenski katoliški izobraženci (SKI), ki od leta 1996 izdaja interno glasilo Zrno SKI.

Podružnice SKI so zaživele tudi po Sloveniji. Skoraj redno prirejamo predavanja in razprave o perečih družbenih temah.
Slovenski katoliški izobraženci smo z mednarodno pomočjo in ob sodelovanju Inštituta za filozofijo in družbeno etiko pri Teološki fakulteti v Ljubljani leta 1997 ustanovili Socialno akademijo( SAK), ki je ob sodelovanju Društva za trajne človekove vrednote Perennia in Mladinskega ceha leta 2004 postala samostojni zavod Socialna akademija (SAK). SAK je svojimi enotami: izobraževanje, raziskovanje in kulturne dejavnosti prostor formacije mladih in odraslih za družbeno odgovorno delovanje v javnem in zasebnem življenju, v tržnem gospodarstvu in v civilni družbi. Zavod SAK je ustanova nacionalnega pomena, saj je preko visoko strokovnih sodelavcev vpeta v družbeno dogajanje v Sloveniji in širše. Glavne dejavnosti zavoda SAK so: osnovni študijski program SAK, izobraževalni seminarji, kulturni in izobraževalni večeri, srečanja diskusijske kavarne, izdajanje publikacij, programi za promocijo znanosti, promocija podjetništva, organizacija kulturnih prireditev in natečajev, mednarodne dejavnosti, posebno glede delavskih vprašanj. Doslej je na osnovnem študijskem programu diplomiralo 200 slušateljev SAK

Več o Socialni akademiji, še posebej o osnovnem študijskem programu SAK si oglejte na www.socialna-akademija.si