Neimenovano

en  de  it  fr  sp

Obvestila

  • Večer z vrhovnima sodnikoma, g. Janom Zobcem in go. Barbaro Zobec o pravosodju v Sloveniji V četrtek, 18. 10., začenjamo naša mesečna srečanja,po večerni sv. maši (okrog 19.15h) nam bosta vrhovna sodnika gospa Barbara Zobec in gospod Jan Zobec predstavila svoje videnje stanja pravosodja v Sloveniji danes. Lepo povabljeni!
    Objavil 17. okt. 2018 20:31 Ambrož Demšar
  • Cankar in nemarksistična levica na Slovenskem V četrtek, 19. aprila 2018, vas vabimo na okroglo mizoCankar in nemarksistična levica na Slovenskemob 19. 15 v stolnem župnišču                                                                  sodelujeta profesorja ddr. Igor Grdina in dr. Janko Prunk
    Objavil 18. apr. 2018 03:24 Ambrož Demšar
  • Sv. maša za pokojnega g. Antona Drobniča 15. 3. ob 18.30 V četrtek, 15. 3. 2018, vas vabimo na sv. mašo za pokojnega g. Antona Drobniča v stolnici ob 18.30, po njej pa na srečanje v župnišču, kjer se bomo našega uglednega pokojnega člana spomnili v pogovoru.
    Objavil 16. feb. 2018 09:44 Ambrož Demšar
Prikaz objav 1 - 3 od 75. Prikaži več »


Pred drugo svetovno vojno so se slovenski katoliški izobraženci zbirali pod okriljem Akademskega starešinstva, ki je nato nadaljevalo delo v Argentini, kjer deluje še danes.

V matični Sloveniji je začel zbirati izobražence Jože Strgar, univ. dipl. ing. hort, ob pomoči p. Mihe Žužka in pozneje dr. Janeza Grila, že od leta 1983. Doma in na tujem so organizirali več predavanj s perečimi temami in se udeležili mednarodnih srečanj s katoliškimi izobraženci iz evropskih držav. Dne 2 marca 1985 so v Ljubljani organizirali mednarodni mini simpozij z naslovom Pogovor o miru. 
Šele v tem letu so v cerkvenem okviru ustanovili Komisijo za izobražence, saj tedaj ni bilo mogoče niti misliti, da bi se organizirali kot civilnopravno društvo. 

Komisija je v letu 1987 prerasla v Medškofijski odbor za izobražence (MOI), ki ga je Jože Strgar vodil do leta 1990. Odbor je svojo dejavnost še razširil in se vključil v mednarodno organizacijo katoliških izobražencev Pax Romana. Izoblikovalo seje pravo gibanje s številnimi domačimi in mednarodnimi prireditvami.

Po zmagi demokracije je večina vodilnih članov MOI odšla v politiko, in vse je bilo treba začeti znova. Jeseni leta 1994 smo ustanovili civilno pravno organizacijo društvo Slovenski katoliški izobraženci (SKI), ki od leta 1996 izdaja interno glasilo Zrno SKI.

Podružnice SKI so zaživele tudi po Sloveniji. Skoraj redno prirejamo predavanja in razprave o perečih družbenih temah.
Slovenski katoliški izobraženci smo z mednarodno pomočjo in ob sodelovanju Inštituta za filozofijo in družbeno etiko pri Teološki fakulteti v Ljubljani leta 1997 ustanovili Socialno akademijo( SAK), ki je ob sodelovanju Društva za trajne človekove vrednote Perennia in Mladinskega ceha leta 2004 postala samostojni zavod Socialna akademija (SAK). SAK je svojimi enotami: izobraževanje, raziskovanje in kulturne dejavnosti prostor formacije mladih in odraslih za družbeno odgovorno delovanje v javnem in zasebnem življenju, v tržnem gospodarstvu in v civilni družbi. Zavod SAK je ustanova nacionalnega pomena, saj je preko visoko strokovnih sodelavcev vpeta v družbeno dogajanje v Sloveniji in širše. Glavne dejavnosti zavoda SAK so: osnovni študijski program SAK, izobraževalni seminarji, kulturni in izobraževalni večeri, srečanja diskusijske kavarne, izdajanje publikacij, programi za promocijo znanosti, promocija podjetništva, organizacija kulturnih prireditev in natečajev, mednarodne dejavnosti, posebno glede delavskih vprašanj. Doslej je na osnovnem študijskem programu diplomiralo 200 slušateljev SAK

Več o Socialni akademiji, še posebej o osnovnem študijskem programu SAK si oglejte na www.socialna-akademija.si