Rólunk írták

Főegyházmegyei kántorképzés Kassán

Gábor Bertalan | 29.3.2017

Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök meghívásra 2017. március 29-én P. Kercza Asztrik, ofm, egyházzenei tanár vezetésével egyházmegyei kántorképzés volt Kassán a Szent Gellért Pasztorációs Központban.

 

Az egyházzenei szaktekintély előadásában kitért a nagyhét liturgiájának méltóságteljes megünnepelhetőségére, valamint az énekanyagra, az előéneklésre, orgonakíséretre és a minden szempontból hiteles liturgikus zenei magatartásra.Tovább


Bártfai lelkigyakorlat

2017. január 20. - 22. között lelkigyakorlaton vettünk részt Bártfán az újjáépített Augustineum épületében. A központ szép környezetben van, az elszállásolás és az ellátás megfelelő volt.  A lelkigyakorlat vezetője, mint mindenkor Pásztor Zoltán atya. A témaköröket 5 részre csoportosította.  Az első téma: Ön itt áll. Tovább


Magyarok és szlovákok a keresztény Európáért

Soltész Miklós előadása Kassán

Írta: Balassa Zoltán -2016.06.16. Megjelent: www.felvidek.ma

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Magyarok és szlovákok együtt a keresztény Európáért címmel tartott előadást a kassai Szent Gellért Pasztorációs- és Oktatóközpontban június 15-én, szerdán.

A rendezvény főszervezője a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége volt. Társszervezőként szerepelt a Szlovák Keresztény Családközösség (Hnutie kresťanských rodín), a Ladislav Hanus Közösség (Spoločenstvo Ladislava Hanusa) és nem utolsósorban Magyarország Kassai Főkonzulátusa. TovábbA kereszténység összetartás-erősítő szerepe a kisebbségi létben
A Vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör küldöttsége is részt vett a magyarországi és a határon túli keresztény civil szervezetek kassai tanácskozásán
        A keresztény értelmiség küldetése a kisebbségi társadalomban elnevezéssel hívtak össze tanácskozást Kassán a hét végén. A kétnapos konferencián a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége mellett a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör képviselői is részt vettek. Pásztor Zoltán püspöki helynök, a kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktatási Központ vezetője, a tanácskozás házigazdája üdvözlő beszédében elmondta, hogy a felvidéki magyarok körében is fontos az új evangelizáció, mert felerősödött az elvándorlás, eluralkodott a szolgalelkűség, erkölcsi gyengülés és szellemi sorvadás lépett fel. Ezért jut fontos szerep a konferenciának, mert a mai helyzetrajz megállapítása mellett valós jövőképet vázolhat fel. Így tehetnek sokat a keresztények a saját érdekükben is, és törhetnek ki a jelenlegi áldatlan helyzetből.  Tovább


Kapcsolatteremtés és közös gondolkodás

Megjelent a Felvidék.ma oldalán 2015. július 29.-én

        A kapcsolatépítés és határokon átnyúló együttműködés eszméje egyre nagyobb jelentőséggel bír az európai élettérben. E gondolat fontossága különösen felértékelődik, ha olyan nemzetközi együttműködésről van szó, melynek keretei még az Európai Unió jelenlegi határain is túlmutatnak és összekapcsolnak két közösséget, melyek sok tekintetben hasonló történelmi kihívásokra kellett, hogy választ adjanak. A szabadkai Magyar Keresztény Értelmiségi Kör és a Kassai Magyar Értelmiségi Szövetség együttműködésében új lépcsőfokot jelent az a 2015. július 16. és 19. között lezajlott látogatás, melynek keretében szabadkai partnereink vendégül látták Msgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök Urat, akit elkísért Dr. Rozenfeld Gyula a Kassai Keresztény Értelmiségi Társaság elnöke és felesége Mgr. Rozenfeld Tünde a Kassai Keresztény Értelmiségi Társaság tagja.   Tovább


Nyári napközis tábor a Szent Gellért Pasztorációs Központban

2015. Július 13. és 17. között Kassán a Providencia Alapítvány, a Kassai Magyar Keresztény  és Értelmiségi Szövetség és Családközösség támogatásával újra napközis tábort szerveztünk a  Szent Gellért Pasztorációs Központban, melyre nagyrészt a Márai Sándor Magyar Tanítási  Nyelvű Gimnázium és Alapiskola alsósai részére biztosított tartalmas időtöltést, de szívesen láttunk más érdeklődő magyarul beszélő gyerekeket is. Az önkéntesekből álló  munkacsoportunk az idén 12 gyereket táboroztatott.   TovábbFelvidéki társszervezetek

Szent Gellért Pasztorációs és Oktató Központ

2014. szeptember 6-án négy keresztény egyesület kötött együttműködési megállapodást Stuttgartban, melyek között szerepet a KÉSZ és a kassai Szent Gellért Pasztorációs- és Oktató Központ is. Célként az evangelizáció szolgálata mellett a magyar keresztény kultúra és hagyományok ápolását, a magyar nyelvű oktatás támogatását, és ezáltal a nemzettudat erősítését fogalmazták meg, hogy így segítsék a határon túli magyarság szülőföldjén való boldogulását és magyarként való megmaradását. Ezt a közös célt hatékonyabban tudják szolgálni az erőforrások egyesítésével, a határon átívelő kapcsolatok kiszélesítésével. TovábbAhol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt. 18,20)

Megjelent a A 2012. decemberi Kassai Kaleidoszkóp számában

         Közösségben élni természetes emberi igény, ám nem egyszerű.  A katolikus hit teljes megéléséhez nélkülözhetetlen, hogy életünket megosszuk felebarátainkal, közösen dicsőítsük Istent, megvalljuk őt egymás és mások előtt, hogy tettekre váltsuk az evangélium tanításait és láthatóan jelen legyünk szűkebb pátriánkban. Ez a magatartás ellentétben áll világunk én-központú, az egyéni vágyakat, szükségleteket mindenek fölé emelő ideájával. A kényelemszeretet, az önzés és büszkeség lehetetlenné teszi, hogy megértsük a tőlünk különbözőeket, hogy elfogadjuk a másik embert olyannak amilyen, úgy szeretve őt, hogy ezért semmilyen viszonzást, semmilyen köszönetet nem várunk, nem mérlegelve azt, hogy megérdemli-e a szeretetet – úgy, ahogyan Jézus szeretett minket minden erényünkkel és minden hibánkkal együtt. Önzésünk miatt nem vagyunk képesek közösségeket alkotni és a közösségekben megmaradni. Az egyénnek nehéz túltenni önmagát azon, hogy nem pontosan akarata és tervei szerint történnek körülötte az események. Még nehezebb felülemelkedni az emberin és odafordulni az Isteni felé a mindennapok taposómalmában, szétzilált életünk, összekuszált gondolataink cserépszilánkjait szedegetve. De ha bezárkózunk, elfordulunk a világtól, ha nem nyitjuk meg a kapukat mások felé, nem tudunk keresztény módon élni, ami annyit jelent, hogy nem állunk a közjó szolgálatában, akkor mi végre vagyunk a világban. Ha azt kínáljuk fel Istennek, ami számunkra kényelmesen nélkülözhető nem adunk semmit. Mi emberek semmit nem adhatunk Istennek közvetlenül. Egyetlen módon közeledhetünk feléje, embertársainkon keresztül. Minden jó, amit másoknak nyújtani tudunk, egyetlen dologban sűrűsödik össze, hogy úgy szeretem embertársamat, mint önmagamat. Adjunk egymásnak időt – ami talán a legdrágább kincsünk a rohanó, mindig elkéső zaklatott életünkben. Hallgassuk meg a másikat és beszéljünk hozzá, tegyünk érte valamit és fogadjuk el, ha megajándékoz a figyelmével és tegyük ezt közösségben!  Tovább


„...benned a létra"

Megjelent a REMÉNY 2011. április 10. számában

    Véget ért a farsang és a nagyböjti időszak kezdetével a keresztény ember egyre inkább befelé figyel; szeretné megtalálni Isten hangját és hagyja, hogy lelkében felerősödjön a szentlélek szava. Nagyszerű élmény, ha a felkészülésben tásakra lelünk és megoszthatjuk közösségünk más tagjaival is az örömöt, ami ekkor ránk talál. Márciusban a Kassai Magyar Értelmiségi Szövetség és Keresztény Családközösség Telkibányára vonult vissza, hogy lelkigyakorlat keretében, közösen készüljön a nagyböjti időre és egyházunk legnagyobb ünnepére, a húsvétra.  Lelki vezetőink, mons Pásztor Zoltán püspöki helynök és Pásztor Lorenzó esperes atya vezetésével arra kerestük a választ, hogy ki az ember, ki Isten és ki számunkra Jézus Krisztus. A március első hétvégéjén lezajlott lelki gyakorlat mottójául Weöres Sándor gondolata szolgált: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”.  TovábbA XI. Kassai Szent Erzsébet Napok

Megjelen a REMÉNY 2010. december 12. számában  

       2010. november 13-14. között a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Kassán működő tagjai, a Kassai Magyar Keresztény Családközösség és a Magyar Értelmiségiek Közössége tizenegyedik alkalommal tartotta meg Árpád-házi Szent Erzsébet búcsúünnepét és a hozzákapcsolódó ünnepi akadémiát. Folytatva a több évre visszanyúló hagyományt, közösségünk idén is rangjához méltón emlékezett meg a kassai dóm védőszentjéről, a magyarság egyik legfontosabb személyiségéről. Szent királynőnk emléknapja nem csupán jelentős egyházi esemény a kassai katolikusok életében, de mára már szorosan összeforrt az emléknapot megelőző ünnepi akadémiával, amely alkalmat kínál arra, hogy magas szintű tudományos igényű, vagy éppen művészeti jellegű előadások keretében elmélyítsük a hitéletre vonatkozó ismereteinket és mélyebben megértsük a katolikus egyház történelmi és jelenkori törekvéseit, nagy személységeit. TovábbSZENT PÁL MEGTÉRÉSE ÉS CSALÓDÁSAI

A kassai Szent Gellért oktatóközpont 5. hírlevele

Az „Erőtér” keretein belül folytatódó előadássorozat egy újabb állomásához érkezett a 2009. április 2-án este megtartott előadás és közös beszélgetés alkalmával. Pásztor Lorenzo atya, egyetemi előadó, ezen az estén feltárta közösségünk előtt Szent Pál megtérésének ritkán taglalt aspektusait, melyek sok szempontból új fényt vetnek a keresztény tanulságtétel és megtérés mai állapotára. Szent Pál megtérése a hívő katolikus számára egyszerű, könnyen érthető fejezetként tűnik elő. Egyszeri, világos mozzanat, mely magasztos és felemelő. Értelmünk elutasítja a tényt, hogy a megtért Pál élete mégsem a dicsőség márvánnyal burkolt sugárútja, de a csalódások és megpróbáltatások keserű és gyötrelmes ösvénye volt.  Hogyan is kapcsolódhat össze a megtérés és a csalódás!   TovábbA MEGTÉRÉSRŐL

A kassai Szent Gellért oktatóközpont negyedik hírlevele

A nagyböjti időszak alkalmat nyújt a keresztény ember számára, hogy életének olyan rétegeivel is foglalkozzon, melyekre az év más szakaszában nem figyel olyan intenzitással.  Az „Erőtér” keretet szolgáltat arra, hogy a kassai katolikus közösség tagjai elmélyültebben elemezzék azokat kérdéseket, melyekkel minden keresztény szembesül.  A megtérés volt annak az előadásnak a fő témája, melyet 2009. március 19-én Pásztor Lorenzo Atya, egyetemi oktató tartott, és amelyben éppen erre a ritkán vizsgált területre irányította rá hallgatósága figyelmét.   TovábbA KERESZTÉNY TANÚSÁGTÉTELRŐL

A kassai Szent Gellért Oktatóközpont harmadik hírlevele

      2009. március 12-én találkozott a kassai keresztény családközösség és a keresztény értelmiségiek szövetsége a Szent Gellért oktatóközpontban, hogy meghallgassa Pásztor Lorenzo atya, egyetemi tanár előadását a keresztény tanúságtételről.  Ez az előadás szervesen illeszkedik abba a ciklusba, mely a kassai katolikus közösség legszebb hagyományaira épít, szem előtt tartva a katolikus hívek lelki vezetésén kívül a vallásos műveltség fejlesztésének fontosságát is.  Az előadások egy egységes sorozatot alkotnak.  A ciklus elnevezése – „Erőtér” – arra a célra utal, hogy az előadások és az utánuk következő beszélgetések növeljék közösségünk tagjaiban a hitet, táplálják reményünket és erősítsék a keresztényi szeretetet, hogy minél inkább megismerve a katolikus tanítást valóban a „föld sójává válhassunk”, igazi keresztény életet élhessünk és ezen meggyőződésünket követve környezetünket jobbá tehessük.  TovábbA KÖNYVEK KÖNYVE

A kassai Szent Gellért Oktatóközpont 2. hírlevele

    A Biblia évezredek óta lenyűgöz bárkit, aki fellapozza.  Számos komoly, megalapozott tudással rendelkező és talán még több misztikus ködbe burkolódzó szakértő vizsgálta részletekbe menően e művet.  Azonban kevés olyan magas szintű elemzéssel találkozhat az érdeklődő, mint amilyet Dr. Székely János Esztergom-Budapesti segédpüspök előadásában hallgathatott meg a közönség 2009. január 23-án, csütörtökön a kassai Szent Gellért Oktatóközpontban.  TovábbSOK RÉGI ÉRTÉK ELVESZIK, DE SOK ÚJ SZÜLETIK

 A kassai Szent Gellért Oktatóközpont 1. hírlevele

    Második alkalommal látogatott el a kassai Szent Gellért Katolikus Oktatóközpontba Tanino Minuta. A jelenleg Pozsonyban élő, olasz származású nyelvész, egyetemi tanár, a január 15-én, 18.00 órakor megrendezésre került előadással egybekötött kötetlen beszélgetés keretében osztotta meg gondolatatit a kassai Magyar Katolikus Családközösség és a kassai Magyar Katolikus Értelmiségi Társaság tagjaival. TovábbKassai látogatás

Megjelent az     Új Ember   2009 augusztus 16-23.  számában

Régi és új határok...

    Sehol senki. Az ablakok piszkosak, a falakról vedlik a vakolat. Pedig micsoda élet volt itt korábban! Autók sora állt, araszolt lassan előre - néhány percre, de volt, hogy félórákra meg kellett állnia itt mindenkinek. Az ember őszinte érdeklődést tapasztalt, megkérdezték tőle, hová megy és miért, megnézték, nincs-e túl sok csomagja... Ma megállás nélkül robognak tovább az autók, szinte semmi nem emlékeztet a pár év előtti nyüzsgésre. De annyi baj legyen! Van valami lelkesítő egy funkcióját vesztett határátkelőhely kietlenségében...     Tovább    


Magyar Pasztorációs Központ nyílt Kassán

Magyar Kurír 2007. november 10.

    Hálaadó szentmisével kezdődött november 4-én, vasárnap délután a kassai Magyar Pasztorációs Központ és Közösségi Ház ünnepélyes átadása és megáldása.  A szentmisét Alojz Tkáè kassai érsek mutatta be magyar és szlovák anyanyelvű papokkal együtt. A szertartás után Pásztor Zoltán püspöki helynök köszönetet mondott a híveknek és a támogatóknak, majd az érsek megáldotta a közösségi házat.  Tovább


ċ
Tünde Rozenfeldová,
2016. febr. 25. 11:54
ċ
Tünde Rozenfeldová,
2016. febr. 25. 6:20
ċ
Tünde Rozenfeldová,
2016. febr. 25. 12:01
ċ
Tünde Rozenfeldová,
2016. febr. 25. 5:41
ċ
Tünde Rozenfeldová,
2016. febr. 25. 12:42
ċ
Tünde Rozenfeldová,
2017. febr. 1. 9:24
ċ
Tünde Rozenfeldová,
2016. febr. 25. 1:07
ċ
Tünde Rozenfeldová,
2016. febr. 25. 6:00
ċ
Tünde Rozenfeldová,
2016. febr. 25. 6:13
ċ
Tünde Rozenfeldová,
2016. febr. 25. 12:14
Comments