KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE

 

     A Kassai Magyar Keresztény Értelmiségi Szövetség és Családközösség több éves múlttal rendelkező polgári, de vallási alapokon nyugvó társulás, mely együttműködik a Providencia Közalapítvánnyal és jó kapcsolatokat ápol a Magyar Máltai Lovagok Szövetségével. Az egyesület tagjai rendszeresen találkoznak Kassa belvárosában, a Vrátna 5-ös szám alatt álló Szent Gellért Konferencia és Lelkiségi Központban, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. A közösség céljai között a legfontosabbnak tekintjük azt a szándékot, hogy korunk ideálisnak korántsem mondható körülményei között is képviseljük a keresztény értékrendre épülő életszemléletet, és tevékenységünkön keresztül megvalósítsuk azt a mindennapi életben is.  Ennek érdekében számos, mára már állandóvá vált rendezvényt szervezünk, melyek között a tudományos ismeretterjesztő előadások, kiállítások, hangszeres előadóestek ugyanúgy helyet kapnak, mint a keresztény hitélettel foglalkozó kötetlen beszélgetések, élménybeszámolók, filmvetítések, vagy az egyre jelentősebb szerepet betöltő zarándoklatok és lelkigyakorlatok.

Az egyházi év kezdetétől, advent első vasárnapjától kezdve, közös imákkal, családlátogatások és lelkigyakorlatok keretében készülünk fel karácsony ünnepére. A karácsonyig tartó időszak egyik állandó programpontja a Mikulás ünnepség. A Providencia alapítvány jóvoltából évek óta sikerül megajándékozni a legfiatalabbakat, akik a Szent Gellért Pasztorációs és Oktatóközpontban találkozhatnak a Mikulással, megismerhetik Szent Miklós Püspök igazi történetét és megtudhatják, honnan származik ez a kedves ünnep. A karácsonyi ünnepeket követően Szent János Apostol (dec. 27.) emléknapján kerül megszentelésre az újbor, amit borkóstolóval egybekötött borvásár követ. A polgári újévet szintén együtt köszönti a közösség, általában hálaadó szentmise keretében. A farsangi időben régebben bált is szervezett a közösség. A farsang elmúltával a hamvazószerdától húsvétig tartó böjti időszak a komoly elmélyülés ideje. A nagyböjt lezárásaként közösségünk évek óta megüli a szédervacsorát. Ezzel tisztelgünk az ószövetségi hagyományok előtt, valamint megemlékezünk az utolsó vacsora eseményeiről, az Oltáriszentség és az egyházi rend megalapításáról. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, melyre mindannyian a lehető legjobban igyekszünk felkészülni, lélekben megtisztulni és megújulni. Pünkösddel elmúlik a húsvéti ünnepkör és ismét visszatérnek a hétköznapok. A nyári időszak lezárása egy nyitott családnap keretében általában vidám gulyáspartival történik, ami alkalmat szolgáltat a vidám együttlétre, kötetlen beszélgetésekre, sportra és a baráti kapcsolatok elmélyítésére.  A július – augusztus a nyári szabadságok, kirándulások és zarándokutak időszaka.

Az őszi időszak szeptemberben kezdődik. A hó első vasárnapján új évadot nyitó találkozón túl, szeptember 24-én ünnepeljük Szent Gellért püspök emléknapját, akinek a nevén kívül még a pártfogását is élvezi „házunk”. Azonban legnagyobb rendezvényünk az év eme szakaszában a Szent Erzsébet Napok, ami Kassa egyik fontos eseménye, hisz a városban megújult a Szent Erzsébet-kultusz. Minden évben rendszeresen a búcsú napján kezdődik a Szakrális Művészetek Hete. Erzsébet életében a szegények, éhezők és a betegek gyámja, segítője volt, ezt felidézve ilyenkor a minket megtisztelő zarándokokat látjuk vendégül és a hajléktalan fázókat is meghívjuk Szent Erzsébet asztalához. A fejedelemasszony tiszteletére elzarándokolnak a Máltai Lovagrend Magyarországi Szövetségének tagjai is, hogy közös imával és az ünnepi szentmisén való együttléttel erősítsük egymást kölcsönösen a mindennapi feladatvállaláshoz valamint a közjó szolgálatára.

A főbb események mellett, mára már rendszeressé váltak a keddenként szervezett tudományos-ismeretterjesztő előadások, melyek Erőtér címen kerülnek megrendezésre.

A szervezet karitatív tevékenységet is folytat. Rendszeresen sor kerül ételosztásra a hajléktalanok megsegítése érdekében és igyekszünk jelen lenni mind a kulturális, mind a közéletben.

A közösség lelki vezetője Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynök. A Keresztény Magyar Családközösség elnöke Basa Antal, a Keresztény Értelmiségi Szövetség elnöke Mgr. Rozenfeld Gyula, PhD. Működik a közösség honlapja is a www.katolikuskassa.eu címen.                                                                                                                                                                                                                              Rozenfeld Gyula