A KASSAI MAGYAR KATOLIKUSOK LELKI, SZELLEMI KÖZPONTJA 

A kassai magyar katolikus közösség 1999-ben kezdte el építeni közösségi házát, a Magyar Pasztorációs  Oktató Központot.

A századvégi magyar lelkipásztori ellátás a város öt templomában gyakran egyetlen kápláni státusz fenntartásával szerveződött. Ahhoz, hogy a mintegy tízezer főt számláló magyarság (1999-es népszámlálási adatok alapján) inkább Isten családja, testvériség, melynek egy a lelke, családi, testvéri és befogadó ház, a keresztény hívők közössége lehessen, a szív készségére, igyekezetre, összefogásra, imádságra, áldozatra volt szükség. A hívek bátor tenni akarását Pásztor Zoltán, püspöki helynök fogta össze és így sokak helytállásával és segítségével felépült a magyar katolikus közösség háza.

Alojz Tkáč, kassai érsek 2007. november 4-én áldotta meg a közösségi házat. Majd 2008. szeptember 24-én a kassai főegyházmegye területén élő magyar hívek számára, különös tekintettel  a Kassán élőkre a hatékonyabb lelkipásztori ellátás érdekében megalapította a Szent Gellért házat, mint a római katolikus magyar hívek Evangelizációs oktató központját. A Szent Gellért ház élén a megyésfőpásztor által kinevezett rektor áll.

Az intézmény feladatkörébe tartozik: a hívek lelki életének formálása, szentségi pasztoráció, az evangéliumi üzenet és keresztény kultúra elmélyítése, oktató tanfolyamok, előadások, konferenciák, lelkigyakorlatok szervezése; a különböző értékőrző közösségek: a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Keresztény Családközösség, az ifjúsági közösség, a Magyar Cserkészek gondozása; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak továbbképzése; minden kereső és jóakaratú ember segítése a lelki értékek, az élethivatás megkülönböztetésében és megtalálásában. Biztosítja egyházmegyei szinten a lelkipásztori munka összehangolását, a pasztorációt végzők közötti kommunikációt, kapcsolattartást, képzések szervezését, közösségépítést és fejlesztést, pasztorális tervek készítését, illetve mint kateketikai központ a hitoktatók szakmai közösségének létrehozását és a munkájukhoz szükséges segédanyagok, eszközök biztosítását.

Mindezek megvalósításához rendelkezésre áll egy 120 férőhelyes konferenciaterem és egy 50 férőhelyes oktatóterem.

 Az újonnan épült pasztorációs és képzési központba, valamint közösségi házba  belépő átélhet valamit  az  Egyháznak  a történelemben annyiszor megvalósult újjászületéséből,  abból  a  titokból,  amely  érezteti velünk a sürgető  szükséget,  a  küldetés  fontosságát:  
  • összekötni  az   elszakadt szálakat
  • újra kezdeni hitünk és a kultúra, a világi tudományok párbeszédét és együttműködését
  • újra kezdeni a közösségi összekapcsolódásokat: generációk, nemzeti közösségek párbeszédét és kölcsönös szolgálatát. 
Ez az újonnan megnyíló pasztorációs  központ,  Szent  Pál  a  nemzetek apostola éve megnyitásának   küszöbén kezdi munkáját. Ez vezérelvet ad a működés tartalmi kialakításához. A különbözőség nem hátrány, hanem a  kölcsönös  gazdagodás  lehetőségének   az előnye. A  kultúrák   közötti őszinte párbeszéd elősegíti az önazonosság megerősödését.

Zoltán atya