Híreink

Október 2019


Hetti áttekintés 

Kedd, október 1. 

  • 16.40 - kor kezdjük az októberi ájtatosságot (rózsafüzér) az Orsolyák templomában. Mindenkit hívunk, hogy az október hónapban rendszeresen találkozva együtt imádkozzunk és kérjük a Szűz Anya közbenjárását.

  • 17.00- kor szentmise (Orsolyák templom).

  • 18.00-kor megkezdjük az ERŐTÉR előadásait a Pasztorációs Központban.  Előadónk: MUDr. Koslík István – A természetgyógyászat / mi a lényege, milyen előnyei vannak, milyen módszereket alkalmaz.

Csütörtökön ( október 3.) és pénteken ( október 4.) - 15.00 - től a szentmise kezdetéig szentségimádási órát tartunk a Premontrei templomban, melynek keretében elvégezhetjük az októberi ájtatosságot is.

 Péntek , október 4. - első péntek, azokat is hívjuk és várjuk, akik az idén voltak elsőáldozók, szüleikkel együtt.

 

Február 20. kedd 18.00 - kor az ERŐTÉR keretében könyvbemutató előadásra hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket a Szent Gellért Pasztorációs Központba.

Vendégünk: Margittai Gábor a könyv szerzője, előadásában bemutatja

A Szamár-sziget szellemkatonái című könyvét

amelyben, a balkáni halálmars és az asinarai magyar hadifoglyok történetét írja le. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

A nagyböjti időben minden pénteken 16.30  - kor  a Keresztúti ájtatosságot imádkozzuk a Premontrei templomban, azt követően a szentmisét is a templomban tartjuk(nem a kápolnában).
ADVENTI ÉS KARÁCSONYI LITURGIÁK 2017-BEN KASSÁN

„Verbum caro factum est – az Ige testté lőn”

 Adventi II. szombat: d.u. 15.30 gyónási lehetőség a premontrei templomban

ADVENTI VASÁRNAPOKON: Vasárnapi miserend

KARÁCSONY VIGILIÁJÁN (december 24. vasárnap): 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 szentmisék advent IV. vasárnapján. Délután 17.00 vigíliai szentmise - premontrei templom.   24.00 éjféli mise a premontrei templomban.

KARÁCSONY NAPJÁN (december 25. hétfő, parancsolt ünnep): Vasárnapi miserend

KARÁCSONY MÁSNAPJÁN, SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ ÜNNEPÉN (december 26. kedd): Vasárnapi miserend

Karácsony nyolcadában december 27. szerda Szent János apostol és evangélista

                                                                           7.00 – premontrei templom

                                                                         17.00 – Orsolyiták temploma

                                          december 28. csütörtök Aprószentek  7.15 szemináriumi templom

                                                                                                     17.00 premontrei templom

                                          december 29. péntek     Karácsonyi idő 7.15 szemináriumi templom

                                                                                                        17.00 premontrei templom

                                          december 30. szombat  Karácsonyi idő  7.00 premontrei templom

SZILVESZTER NAPJÁN, SZENT CSALÁD ÜNNEPÉN (december 31. vasárnap):

Vasárnapi miserendet tartunk és minden szentmise után év végi hálaadást tartunk.

ÚJÉV NAPJÁN, SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK ÜNNEPÉN (január 1. hétfő, parancsolt ünnep): Vasárnapi miserend

VÍZKERESZT NAPJÁN (január 6. szombat, parancsolt ünnep): Vasárnapi miserend

15.00 Dialógus Európa lelkéért - könyvbemutató a Pasztorációs Központban, vendégünk Csáky Pál EP képviselő. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPÉN (január 7. vasárnap): Vasárnapi miserendA NAGYHETI ÉS A SZENT HÁROMNAP ÜNNEPI SZERTARTÁSRENDJE  A SZENTHÁROMSÁG TEMPLOMBAN

A Nagyhéten hétfőn, kedden, szerdán r. 7-kor a Szentháromság templomban és d.u. 17-kor az Orsolyiták templomában van a szentmise.

A Szent Háromnap liturgikus eseményeit a Szentháromság templomban ünnepeljük.


 Április 13. Nagycsütörtök,  

-17.00 órakor esti szentmise az utolsó vacsora emlékére               

          (lábmosás szertartása, oltárfosztás, ima a szenvedő Jézussal)

 
Április 14. Nagypéntek,  

-15.00 órakor Urunk szenvedésének megünneplése.                     

     (nagypénteki szertartás, Passió, Hódolat a Szent kereszt előtt) 

 

Április 15. Nagyszombat,

-10:00 órától 18.30 -ig az Úr sírjánál imádkozunk.
-19.30 órakor Húsvéti vigília
szertartása – Tűzszentelés, ünnepi szentmise, feltámadási szertartás-körmenet, a húsvéti eledelek megáldása. A Húsvéti vigília megünnepléséhez hozzunk magunkkal gyertyát!

Április 16. Húsvétvasárnap - vasárnapi miserend:

A 07.15, 08.30 és 10.00 – kor kezdődő ünnepi szentmiséket a Húsvéti eledelek megáldásával kezdjük.

A 11.00, 12.00 - kor kezdődő ünnepi szentmisék ételszentelés nélkül.                                                    

Április 17. Húsvéthétfő - vasárnapi miserend:

07.15, 08.30, 10.00, 11.00, 12.00


Nagyböjt 5. vasárnapja  2017. április 2.

A jövő héten ápr. 4-5. (kedd, szerda) szeretnénk meglátogatni a beteg és mozgásukban korlátozott testvéreinket. Kérjük, hogy akik ezt a szolgálatot igénylik, jelentsék a szentmisék után a sekrestyében.

 

Április hatodikán a Kassai Magyar kultúra napja alkalmából megemlékezést tartunk a Thália Színházban. Az eseményre nem kell belépődíjat fizetni, de csak annyian mehetnek be ahány hely van, ezért regisztrációhoz kötött. Helyfoglaláshoz jelentkezni kell.


Pénteken ápr. 7-én a 17.00 - kor kezdődő szentmisében a betegek szent kenetét megkaphatják mindazok, akiknek életkora vagy egészségi állapota ezt indokolja.

 

Vasárnap ápr. 9-én az ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA (VIRÁGVASÁRNAP) a szentmiséket  barkaszenteléssel kezdjük !

 


EGYHÁZMEGYEI KÁNTORTOVÁBBKÉPZÉSNagyböjt 4. vasárnapja  2017. március 26.

Kedves Testvérek!

A hétköznapi szentmisék előtt egy fél órával gyóntatunk!

Pénteken a szentmise előtt 16.30-kor Keresztúti ájtatosság, imádkozzuk együtt a Cserkészekkel!

Április 1-én, szombaton d.u. 15:30 – tól vendég atyák segítségével gyóntatunk a Szentháromság templomban. Szeretettel várunk mindenkit!

Április 2-án este 18:00 - kor találkozik a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Keresztény Családközösség a Pasztorációs Központban. Mindenkit szeretettel várunk!

Április 4. - 5.  (kedd, szerda) meglátogatjuk a betegeket és a mozgásukban korlátozott testvéreinket, ha valaki igényli szolgálatunkat és nem jelezték eddig, tessék ezt megtenni a sekrestyében a szentmisék után. 


Hirdetés 2017. március 19. Nagyböjt III. vasárnapja

Kedves Testvérek!

 

Szent József főünnepe hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja pedig szombaton lesz. Ezeken a napokon hétköznapi miserend szerint lesznek szentmisék. Hétfő: 07.00 és 17.00 / Szombat: 07.00

Szerdán vendégünk lesz Böjte Csaba testvér, akivel találkozhatunk a 17.00-kor kezdődő szentmisén az Orsolyiták templomában, ezt követően 18.00-kor a Szent Gellért Pasztorációs Központban. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket erre a találkozóra.

Nagyböjtben minden pénteken du. fél 5-től keresztúti ájtatosságot végzünk a Szentháromság templomban (Premontrei).

Húsvéti készületünk fontos része a szentgyónás. Kérjük, hogy a szentgyónásokat ne hagyjuk az utolsó pillanatra. Lehetőleg Virágvasárnapig igyekezzünk elvégezni! Hétköznapokon a szentmisék előtt egy fél órával gyónási lehetőség van.Böjte Csaba ferences rendi szerzetes  előadása
Nagyböjt 1. vasárnapja                                                        2017. március 5.

Kedves Testvérek!

Ma este 18:00 - kor találkozik a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Keresztény Családközösség a Pasztorációs Központban. Mindenkit szeretettel várunk!

Március 7. kedden a 17.00-kor kezdődő szentmisét együtt imádkozzuk a Máltai Lovagrend tagjaival

Március 8. szerdán Főegyházmegyénk magyar lelkipásztorai tartanak lelki napot a Pasztorációs Központban. Kérjük, hogy kísérjék imáikkal ezt a találkozást.

A nagyböjti időben a hétköznapi szentmisék előtt egy fél órával gyóntatunk! 

Péntekenként a szentmise előtt 16.30 -tól együtt imádkozzuk a Keresztúti ájtatosságot!


2017. február 26.                                         Évközi idő 8. vasárnapja 


Kedves Testvérek!

Hétfőn d.u. a szentmise előtt egy fél órával együtt imádkozzuk a rózsafüzért a Fatimai Szűzanya szobra előtt az Orsolyiták templomában.

Kedden d.u. a szentmise előtt egy fél órával farsangi szentségimádást tartunk az Orsolyiták templomában.

Szerdán, hamvazószerda van, a nagyböjti időszak kezdete. A szentmisék keretében hamvazkodás szertartása van.

Csütörtökön és pénteken d.u. 15.00 - tól szentségimádásra van kihelyezve az Oltáriszentség a Premontrei templomban.

Pénteken az esti szentmise előtt egy fél órával a nagyböjti időszakban a keresztúti ájtatosságot imádkozzuk közösen.

A szentmisék előtt reggel is este is gyónási lehetőség van egész nagyböjt idején.


2017. február 19.                                                                     Évközi 7. vasárnap

Kedves Testvérek!

 

        Ma van a hónap harmadik vasárnapja, amikor gyűjtést tartunk a Pasztorációs Központ támogatására. Adományaikat köszönjük, Isten fizesse meg támogatásukat!

Kedden este 18:00-kor a Pasztorációs Központban, a soron következő „ERŐTÉR”- ben  A laikusok szolgálata az Egyházban címmel  beszél nekünk Tamás atya arról, hogy  ki által és milyen feltételekkel végezhető a szabadító ima.  Szeretettel várunk mindenkit!

 

A hét liturgikus áttekintése:

20. hétfő: 7. évközi hét hétfő - köznap

23. csütörtök:  7. évközi hét csütörtök - köznap

 

25. szombat: 7. évközi hét szombat - köznap

 


Édesanyák imája

A keresztény értelmiség és családközösségen belül 2013 márciusában megalakult az édesanyák imacsoportja. Lassan négy éve minden szerdán az esti szentmise után hat órakor találkozunk és imádkozzuk az édesanyák imáját. 

Az ima Angliából indult, most 70 országban imádkozzák az édesanyák ugyanazt az imát. Természetesen Zoltán atya beleegyezésével történik mindez. A Szentlélek Isten vezetésével tanulunk imádkozni. Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom közelebb kerülünk Istenhez és megtanít minket hogyan kell minden gondunkat Istenre bízni. Miért kell hétről-hétre találkoznunk erre is megtanultuk a választ, mi esendő bűnösök vagyunk, újra és újra bűnt követünk el.

A 2016-os évben egy kis karitatív szolgálatot is tettünk, 300 euróval segítettük a Beregszászi gyermekeket. Ezért is Istennek hála! Évente egyszer hálaadó szentmisében köszönjük meg mindezt az édesapákkal és a közösség tagjaival együtt.

 

Petro Márta


Szent István vértanú ünnepe.

Advent IV. hete 2016. december 18.-25.

Kedves Testvérek!

 

Ma van a hónap 3. Vasárnapja, amikor gyűjtést tartunk a Pasztorációs központ támogatására. Adományaikat köszönjük, Isten fizesse meg!

Ma d.u. 17:00-kor találkozunk a Pasztorációs Központban és együtt imádkozzuk az adventi „Szállást keres a Szentcsalád“ ájtatosságot.

 Hétköznapokon a szentmisék előtt egy ½ órával gyóntatunk.

 

Ünnepi miserend

december  24. szombat- 07.00 szentmise advent IV. szombatján,

Karácsony vigíliája 17.00, ünnepi éjféli- mise  24.00 

december  25. vasárnap – Jézus Krisztus születése – vasárnapi miserend

december  26. hétfő- Szent István első vértanú ünnepe – vasárnapi miserend


  ADVENT III.VASÁRNAPJA

A Kassai Magyar óvoda nagycsoportos gyerekei - a Betlehemi történetet játékos formában fogják előadni december 18-án advent IV. vasárnapján a 10.00-kor kezdődő szentmise előtt, Rákai Betti es Maár Hilda vezetésével. (kb.10-12 perc) A szentmise kezdete előtt 09.45-re szeretettel várunk mindenkit!  

 

A beteg és mozgásukban korlátozott testvéreinket december 15.-16. - án (csütörtök, péntek) szeretnénk meglátogatni, hogy a bűnbánat szentségében és az Oltáriszentségben találkozva Jézussal békét nyerjenek a szívükbe Karácsony ünnepére. Akik igénylik ezt a szolgálatot, hét közben jelezzék a sekrestyében.2016. december 4.                                „A” év                  ADVENT II.VASÁRNAPJA

Kedves Testvérek!

December 6-án, kedden 17.00-kor kezdődik a szentmise az Orsolyiták templomában és a szentmise után találkozunk a Mikulással a Pasztorációs központban este 18:00 – kor. Szeretettel várjuk a gyerekeket a szüleikkel együtt!

Dec. 8. csütörtök - SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep) szentmise reggel 07:15-kor a szemináriumi templomban, az ünnep esti szentmiséje 17.00 - kor a Premontrei templomban.

Az adventi időszak hétköznapjain gyónási lehetőség van a szentmisék előtt egy fél órával.

Dec. 10. szombat: d. u. 15:30 - kor a környező magyar plébániák lelkipásztoraival együtt gyóntatunk a Szentháromság (Premontrei) templomban. Kérjük a kedves testvéreket, használják ki ezt a kínálkozó alkalmat a karácsonyi gyónás elvégzésére.

A beteg és mozgásukban korlátozott testvéreinket december 15.-16. - án (csütörtök, péntek) szeretnénk meglátogatni, hogy a bűnbánat szentségében és az Oltáriszentségben találkozva Jézussal békét nyerjenek a szívükbe Karácsony ünnepére. Akik igénylik ezt a szolgálatot, hét közben jelezzék a sekrestyében.

December 11. vasárnap, advent III. vasárnapja - az öröm vasárnapja nevet kapta. A találkozás közelsége azzal, akire várakozunk, örömmel tölt el. Már csak egy adventi vasárnap választ el Karácsonytól, az Egyház örömre szólít fel. 2016. november 27.                                                                                      Advent I. vasárnapja


Idén ma, november 27-én veszi kezdetét az advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapon át tartó időszaka. Jézus születésének ünnepére, az erre az időszakra jellemző katolikus szertartásokkal és szokásokkal készülünk, melynek része a böjt, a bűnbánat és a tettekben megnyilvánuló jócselekedetek.

          Ezt az Ádventet Jézus tanácsa szerint éljük meg: „Virrasszatok, hogy készen álljatok!” Ez egy készenléti állapot.  Ebben az időszakban még inkább figyelünk a körülöttünk élő elesettekre. A hétköznapi jótettek mellett a Karitász szervezetek akcióihoz csatlakozva is segíthetünk a rászorulókon.

A hagyományos adventi koszorú - melyet három lila és egy rózsaszín gyertya díszít -, a közös karácsonyvárást segíti, melyet nemcsak a templomban, hanem a családokban és más közösségekben is elkészítenek. A gyertyák színe szimbolikus jelentőséggel bír: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre utal      A közösségi portálunkról

Attila Toth, 2016. febr. 21. 23:28   [ 2016. febr. 21. 23:32 frissítve ]

A portal küldetése a közösségünk tagjainak és vendégeinek naprakész informálása a tevékenységünkről. A tartalmat közösen alkotjuk és frissítjük.
Tehát nem a formára, hanem a tartalomra fektetjük a fő hangsúlyt. Örömmel vesszük tanácsait, segítségét az információk megosztására.

Új portál feladatok

Attila Toth, 2016. jan. 10. 2:24   [ frissítve: 2016. jan. 25. 3:32, felhasználó: Ane Baraja ]

  1. Allitsuk ossze eloszor a lapok szerkezetet
  2. Toltsuk fel tartalommal a lapokat
  3. Folyamatosan frissitsuk a naptart PACalendar - ide irjuk be eloszor ay esemenyeket. Ehhez eddig csak Zoltannak van hozzaferese beirasra.
  4. Csinaljuk meg a DRIVE szerkezetet temakorok(esemenyek) szerint. Toltsuk fel a tartalmat (kepek dokumentumok)
  5. Kepeket dokumentumokat linkeljunk az esemenyhez a Google DRIVE- bol (itt Zoltannak jogokat kell adnia a feltoltoknek - mert a DRIVE az o Gmail szamlajara van regisztralva). Ezt Folderek szerint is adhatja. 
  6. Alakitsuk ki a Koroket (circles) es benne a tagokat: Ismerosok, Kesz-Tagok, Malta, Cserkeszek, Szervezok, Vendegek. keressuk ki oket a Google+ ban vagy Email szerint. Itt a link
A site design-t  (fejlec, menuk) majd a diakjaimmal megcsinaltatom ha beall a menu es oldal szerkezet. Itt Van egy pelda:
https://sites.google.com/site/givphase3/

Site tulajdonosok: ha nem Google chrome-ban vagytok akkor nem minden funkcio fog mukodni.

Udv Attila.

1-2 of 2