NUMERY ARCHIWALNE od nr 18

STRONA GŁÓWNA

 Lourdes - procesja z okazji pielgrzymki Bractwa w 2008 r. Zdjęcie: P.W.

 

NUMER 18

NUMER 19

NUMER 20

NUMER 21

NUMER 22

NUMER 23

NUMER 24

św. Ojciec Pio

"Jeżeli nie zostało ci dane to, aby długo trwać na modlitwie, na czytaniach itd., to nie ma powodu, by się zniechęcać. Dopóki nosisz w swym sercu Jezusa, uważaj się za szczęśliwą. Jeżeli nie możesz oddać się dłuższej modlitwie, wzywaj Jezusa w ciągu całego dnia. Wzywaj Jezusa również pośród wszystkich zajęć, chociażby z jękiem rezygnacji w duszy, a On przyjdzie i pozostanie na zawsze zjednoczony z twoją duszą poprzez swoją łaskę i miłość. Ulatuj duchem do tabernakulum, kiedy fizycznie nie możesz się tam udać i daj upust żarliwym pragnieniom: mów, błagaj i obejmuj ramionami Ukochanego duch ludzkich. Czyń to tym bardziej, niż gdyby dane ci było przyjąć Go w Komunii świętej."


 

MYŚLI OJCIA PIO O MSZY ŚW. i POBOŻNOŚCI

 

Każda Msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy świętej.
Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy świętej. 

 

 

*


Uczestnicząc we Mszy świętej odnawiaj twoją wiarę i rozważaj, czym jest ta Żertwa Ofiara, która ofiaruje się za ciebie Bożej sprawiedliwości, aby ją uśmierzyć i przebłagać.
Kiedy jesteś zdrowy, uczestnicz we Mszy świętej. Gdy natomiast jesteś chory, odnów odprawiane w czasie niej modlitwy. 

 


*

 

Nie bój się przeciwności, ponieważ kładą one duszę u stóp krzyża, a krzyż umieszcza ją u bram nieba, gdzie znajduje Tego, który jest zwycięzcą śmierci, i wprowadzą ją do wiecznej radości. 

 

 

*


Maryja niech będzie jedyną racją twego życia i niech prowadzi cię do bezpiecznego portu wiecznego zbawienia. Niech będzie dla ciebie pięknym wzorem i natchnieniem do ćwiczenia się w cnocie świętej pokory.