Boże Narodzenie

KATOLIK 

TRADYCJI

Czasopismo rzymskich katolików 

zwolenników Mszy Wszechczasów

 zwanej Mszą Tradycyjną, Mszą św.

Piusa V, Mszą Trydencką, Mszą 

Łacińską, Starą Mszą

 


ARCHIWALNA STRONA GŁÓWNA   BLOG   NUMERY ARCHIWALNE od nr 18


BROSZURA o słuchaniu Mszy świętej - jako podziękowanie za unieważnienie ekskomuniki

NR 19 - CZAS BOŻEGO NARODZENIA - ANNO DOMINI 2008/2009

OD REDAKCJI

Laudetur Iesus Christus!

Drodzy Czytelnicy naszego pisemka!

Na radosny czas Bożego Narodzenia życzymy wszystkim czytelnikom błogosławieństwa Bożej Dzieciny. Tylko On daje szczęście i spełnienie.

Na okładce tego numeru przedstawiamy katolickiego bohatera śp. arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a. Jest to postać wielka, skazywana na przemilczenie. Misjonarz, delegat apostolski na Afrykę, przewodniczący papieskiej komisji przygotowującej schematy teologiczne na sobór, wychowawca kapłanów i wiernych. Był on jedynym biskupem (poza śp. biskupem de Castro Mayerem, który nie wprowadził soborowych herezji w swej diecezji Campos w Brazylii), który odważnie przeciwstawił się modernizmowi (przez swoje dzieło Bractwo Kapłańskie św. Piusa X) w skali całego świata. Chcąc ocalić Katolicką Tradycję przed potopem herezji, wyświęcił bez zgody papieża 4 biskupów, za co spotkała ich oraz abp Lefebvre i bp. Castro Mayer niesprawiedliwa i kanonicznie bezprawna ekskomunika. Teraz, w 31 lat od tych wydarzeń, Przełożony Generalny FSSPX, bp Bernard Fellay, zarządził modlitewną krucjatę miliona różańców w intencji zniesienia tejże ekskomuniki. Ten duchowy bukiet zostanie przesłany na ręce papieża Benedykta XVI. Nie mamy złudzeń, że tylko Niepokalana Dziewica może uczynić w tej sprawie cud.

W tym numerze kontynuujemy rozważanie o „wysłuchiwaniu Mszy św.”. Przepisaliśmy je ze starego mszalika „Hołd Bogu od narodu polskiego” z 1921 r. Mówimy o starej tradycyjnej, katolickiej Mszy, Mszy trydenckiej, łacińskiej, prawdziwie mistycznej i doskonałej. Zrobiliśmy to szczególnie dla tych, co mają obiekcję, „że nic nie rozumieją” jak jest po łacinie i tyłem do ludu. Mszy św. mistycznej,bezkrwawej ofiary Chrystusa nie można tak po ludzku „zrozumieć”. Tajemnice można tylko rozważać i kontemplować. A ta katolicka Msza św. ocalała tylko dlatego, że pewien arcybiskup wbrew wszystkiemu i wszystkim, pokładając ufność w Jezusie, obronił ją, kształcąc i wyświęcając nowe pokolenia kapłanów.

Redakcja


W TYM NUMERZE:

SPOSÓB SŁUCHANIA MSZY ŚWIĘTEJ

MODLITWA (podczas Mszy św.)

HERODOWIE

NABOŻEŃSTWO DO DZIECIĄTKA JEZUS

Czasopismo rzymskich katolików zwolenników Mszy Wszechczasów zwanej Mszą Tradycyjną, Mszą św. Piusa V, Mszą Trydencką, Mszą Łacińską, Starą Mszą

 


 

 

katoliktradycji2008.googlepages.com 

 

Adres Redakcji:

ul. Reflektarska 1/8 80-842 Gdańsk

Kolegium Redakcyjne:

Michałł Ferner

Paweł Jankowski

Grzegorz Mularczyk i Piotr Mularczyk

 

Sekretarz Redakcji: 

Piotr Błaszkowski

 

Kontakt:

katolik.tradycji@wp.pl

 

Wydawca:

Członkowie Redakcji

 

 

Ojciec Pio, kochający Mszę świętą i kochający czule i pokornie Matkę Bożą...

Nie wstydzący się tej miłości prosto, chociaż nie na pokaz, pokazywać...