EX 

VOTO

 

 w podziękowaniu

 za unieważnienie 

ekskomuniki


 


KATOLIK TRADYCJI

Czasopismo rzymskich katolików, zwolenników Mszy Wszechczasów

 zwanej Mszą Tradycyjną, Mszą św. Piusa V, Mszą Trydencką, Mszą 

Łacińską, Starą Mszą

 

ARCHIWALNA STRONA GŁÓWNA   BLOG   NUMERY ARCHIWALNE od nr 18


OD REDAKCJI


Laudetur Iesus Christus!


Szanowni Katolicy!


W 18 i 19 nr „Katolika Tradycji” zamieściliśmy
perły katolickiej nauki, zawarte w wydanym po raz
pierwszy w 1921 r. mszaliku „Hołd Bogu od narodu
polskiego”. Było to ,,77 pożytków wynikających z
pobożnego słuchania Mszy św.” oraz sposoby
słuchania Mszy św.: pierwszy, drugi, trzeci. Spotkały
się one z entuzjastycznym przyjęciem przez wiernych Katolickiej Tradycji, którzy odkryli piękno Mszy św., zwanej Mszą Tradycyjną, Mszą Wszechczasów, Mszą św. Piusa V, Mszą Trydencką, Mszą Łacińską, Starą Mszą. Zachęceni przez nich drukujemy te perły ponownie w jednej broszurze.
Msza św. jest przypomnieniem i mistycznym
odnowieniem Męki Pana Jezusa Chrystusa. Msza św. wg definicji dogmatycznej ,,jest prawdziwą i
właściwą ofiarą Nowego Zakonu, bo Jezus Chrystus
zastąpiony przez kapłana ofiarowuje się Bogu Ojcu
w sposób bezkrwawy i tajemniczy swoje Ciało i
Krew pod postaciami chleba i wina”.

Przed zniszczeniem tradycyjnej, łacińskiej Mszy św. praktyką było ,,wysłuchiwanie Mszy św.” Np. kapłan miał nakazane, by codziennie Mszę św. odprawiał i dla jego duchowości kapłańskiej drugą wysłuchał. Jeszcze kard. Stefan Wyszyński tak postępował co rana, a i lud był nauczany pobożnego
„wysłuchania”. Pod tym terminem rozumie się
kontemplowanie Bożych Tajemnic już tu na ziemi. Z
historii znamy zapis, że król Władysław Jagiełło
przed bitwą pod Grunwaldem pobożnie dwie msze
wysłuchał. Oczywiście praktyka słuchania Mszy św.
była znana w całym chrześcijańskim świecie.
Banalność nowej mszy praktycznie prawie
wyrugowała tę katolicką pobożność. Chcemy ją
przywrócić we wszystkich kaplicach i kościołach
na całym świecie. Wydanie tej broszury traktujemy
jako wotum dziękczynne za zdjęcie ekskomuniki (21
stycznia 2009) nałożonej na czterech biskupów
wyświęconych przez abp. Marcela Lefebvre’a w
1988 r.

Przepisując mądrości ze starego mszalika
zachowaliśmy oryginalną pisownię.

 

Redakcja


W TYM NUMERZE:

BROSZURA format pdf

BROSZURA format tekstowy

SPOSÓB SŁUCHANIA MSZY ŚWIĘTEJ

MODLITWA (podczas Mszy św.)


Czasopismo rzymskich katolików zwolenników Mszy Wszechczasów zwanej Mszą Tradycyjną, Mszą św. Piusa V, Mszą Trydencką, Mszą Łacińską, Starą Mszą

 


 

 

katoliktradycji2008.googlepages.com 

Adres Redakcji:

ul. Reflektarska 1/8 80-842 Gdańsk

Kolegium Redakcyjne:

Michałł Ferner

Paweł Jankowski

Grzegorz Mularczyk i Piotr Mularczyk

Sekretarz Redakcji: 

Piotr Błaszkowski

Kontakt:

katolik.tradycji@wp.pl

Wydawca:

Członkowie Redakcji

 

 

Ojciec Pio, kochający Mszę świętą i kochający czule i pokornie Matkę Bożą...

Nie wstydzący się tej miłości prosto, chociaż nie na pokaz, pokazywać...