Czasopismo rzymskich katolików zwolenników Mszy Wszechczasów zwanej Mszą Tradycyjną, Mszą św. Piusa V Mszą Trydencką, Mszą Łacińską, Starą Mszą


Przyjdź na Mszę Świętą Wszechczasów, do źródeł Łask, tam, gdzie płynie Chrystusowa Krew, tam, gdzie Niebo łączy się z ziemią w uwielbieniu, tam, gdzie Chrystus, Boski, Najwyższy Kapłan, składa czystą Ofiarę Przebłagania za grzechy, Ofiarę Uwielbienia, Dziękczynienia.Gdzie prosi za nami, gdzie Niepokalane Serce Maryi, Pośredniczki Wszystkich Łask, modli się za nas.  

Przyjdź na MISTYCZNE ODNOWIENIE KALWARII.
Katolik Tradycji serwisy internetowe

PISMO

 

BLOGI

KATOLIK TRADYCJI” border=

RSS

BLOG (przegląd prasy) - "prenumerata" czyli subskrypcja RSS


KONTAKT:

Adres redakcji:

ul.Reflektarska 1/8
80-842 Gdańsk


Kolegium redakcyjne:


Adam Bławat, Michał Ferner, Paweł Jabłoński, Grzegorz Mularczyk, Piotr Mularczyk


Sekretarz redakcji: Piotr Błaszkowski 

kontakt:

katolik.tradycji@wp.pl


webmaster:

niepokalaneserce.gdynia@gmail.com


Wydawca: redakcja

 

Ojciec Święty Pius XII  MEDIATOR DEI - Encyklika o Liturgii, fragment

Chrystus Pan, Kapłan na wieki według porządku Melchizedeka (Ps. 109, 4.), jako że umiłował swoich, którzy byli na świecie (Jan 13, 1.) w czasie Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy Go wydano - aby zostawić ukochanej Oblubienicy swojej, Kościołowi, widzialną (jak domaga się tego ludzka natura) ofiarę, która by stale przedstawiała krwawą ofiarę, jakiej miał dopełnić raz jeden na krzyżu, która by została jej pamiątką, aż do końca wieków i której moc zbawcza byłaby stosowana do odpuszczenia grzechów, jakie codziennie popełniamy - ofiarował Bogu Ojcu Ciało i Krew swoją pod postaciami chleba i wina i po tymiż postaciami podał Ciało i Krew swoją do spożycia Apostołom, których ustanowił wtedy kapłanami Nowego Przymierza nakazując im i ich następcom w kapłaństwie, aby tę ofiarę w dalszym ciągu składali. (Sob. Tryd. Sess. 22, c. 1.)

Wobec tego Przenajświętsza Ofiara Ołtarza nie jest tylko prostym i zwykłym wspomnieniem mąk i śmierci Jezusa Chrystusa, ale prawdziwym i istotnym ofiarowaniem, w którym Najwyższy Kapłan to samo czyni przez niekrwawą ofiarę, co uczynił już na Krzyżu, ofiarowując siebie samego Ojcu Przedwiecznemu jako Hostię Najmilszą, "albowiem tu i tam jedna i ta sama jest Hostia, i ten sam składa obecnie Ofiarę za pośrednictwem kapłanów, którzy niegdyś siebie samego ofiarował na krzyżu Ojcu, z różnicą tylko w sposobie ofiarowania". (Sob. Tryd. Sess. 22, c. 2. )

Laudetur Iesus Christus,

Drodzy Czytelnicy naszego pisemka!

W lecie i na jesieni nie ominęły nas techniczne trudności, z powodu których nasz blog, strona główna i poczta elektroniczna były niedostępne...


Mimo tego wiemy, że walka o Tradycję, Mszę, o miłość do Kościoła ze względu na Miłość Boga trwa.


Właśnie z powodu technicznych trudności nasze teksty będą jakiś czas pojawiały się na naszym blogu. Jak zawsze możecie Państwo skorzystać nieodpłatnie ze wszystkich plików, prosimy jednak o to, by nie publikować ich w sieci czy innej formie ze zmianami, szczególnie wbrew celom, jakie nam przyświecają. 


Zacznie się Adwent - niech oczekiwanie na Zbawiciela napełni nas pragnieniem radosnej, szczerej i skromnej pokuty, nawrócenia, które może się streścić w tym ideale mnicha, który jest też ideałem każdego chrześcijanina:

Modlitwa, pokuta, miłość bliźniego.

Rorate coeli desuper!

 

NUMERY, które nie pojawiły się w sieci od numeru 16, zostaną uzupełnione w chwili, kiedy będziemy dysponowali nową domeną - adres będzie zbliżony do obecnego. Prosimy o cierpliwość - wkrótce tutaj i na blogu w dziale "POBIERZ" znajdą się pliki WORD, PDF i TXT. Przypominamy, że w dziale "Archiwum" (patrz górne linki, zaraz pod tytułem strony) znajdują się poprzednie numery naszego pisma. W dziale galeria znajdą Państwo katolickie obrazy.

 

Tymczasem dołączmy również do Krucjaty Różańcowej Bractwa!

 

 

Krucjata Miliona Różańców

Przełożony Generalny Bractwa Św. Piusa X, ks. biskup Bernard Fellay, apeluje do wszystkich wiernych Tradycji o dołożenie swojej „róży” do duchowego bukietu miliona różańców, aby za wstawiennictwem Matki Bożej Ojciec Święty wycofał dekret ekskomuniki z 1 VII 1988 r.

Krucjata potrwa od 1 listopada do 25 grudnia 2008 r., a duchowy bukiet z dokładną liczbą różańców zostanie oddany do rąk Ojca Świętego na początku nowego roku.

Proszę o zapisanie wszystkich różańców, które odmówicie w wyżej wymienionej intencji między 1 XI a 25 XII, a potem – do 30 XII 2008 r. – przekazanie tej liczby (razem z imieniem i nazwiskiem oraz adresem):

  • albo listownie (na ręce kapłana albo pocztą na adres przeoratu)

  • albo emailem na adres stehlin@piusx.org.pl

  • albo podpisując się na liście, która zostanie umieszczona na gablotce kościoła/kaplicy w dniach 21–30 XII 2008 r.

 

 

 

W tym trudnym dla Kościoła czasie, kiedy jaskółki zwiastujące wiosnę nie mają często gdzie uwić gniazda, ze względu na bezduszność mieszkańców domów, gdzie usiłują się osiedlić, nie zapominajmy o modlitwie do Niepokalanej. My jesteśmy biednymi grzesznikami, ale Ona jest Tą, która zwycięża!!!BROSZURKA Z TEKSTEM MSZY ŚWIĘTEJ W JĘZYKU ŁACIŃSKIM I POLSKIM DO POBRANIA

(rozmiar papieru A5)Modlitwa za kapłanów.

PANIE JEZU CHRYSTE, BOSKI ODKUPICIELU,

oto Twoi kapłani. Oby byli Twoimi narzędziami, wyciągając dłonie, aby, jak Ty, przyjmować ciosy i gwoździe.

Oby schylali głowy pod koroną cierniową, otwierali serca, aby były przebite z miłości do dusz, jak Twoje Serce.

Panie Jezu Chryste, należą do Ciebie, oby wybierali Twoje drogi, szli Twoją drogą do ołtarza, na Kalwarię.

 

 ZAPRZYJAŹNIONE MIEJSCA W SIECI:

 

ARCHIWALNA STRONA INTERNETOWA : http://www.niepokalaneserce.pl 

BRACTWO ŚW. PIUSA X

http://www.piusx.org.pl

DOMINIKAŃSKIE SZKICE

komunikaty (rekolekcje itp.)

BIBUŁAkościół w Gdyni - FSSPX