p     h     o     t     o     g     r     a     p     h    s

φ    ω     τ     ο     γ     ρ     α     φ    ί     ε     ς

Pol. Katharakis


... Και εκείνο που έχουμε να κατακτήσουμε με δύναμη και υποταγή, έχει κιόλας ανακαλυφθεί μια φορά ή και δυο, ή κάμποσες φορές, από ανθρώπους που δεν μπορείς να ελπίζεις πως θα παραβγείς μαζί τους - αλλά δεν υπάρχει συναγωνισμός - υπάρχει μόνο ο αγώνας να ξαναβρείς αυτό που χάθηκε και βρέθηκε πάλι και πάλι και τώρα.

T.S. ELIOT  

Photos from Greece

 

Photos from Portugal

Photos from Spain

 

Photos from Malta

 

Selection - Επιλογές

 

A face devoid of love or grace,
A hateful, hard, successful face,
A face with which a stone
Would feel as thoroughly at ease
As were they old acquaintances,--
First time together thrown.

-- "A Portrait" by Emily Dickinson

 

Σημειώσεις 


"I have been a witness, and these pictures are my testimony. The events I have recorded should not be forgotten and must not be repeated."

 James Nachtwey

Free Web Counter