แห่เทียนพรรษาอุบลราขธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ

ข่าวอัจฉรา
ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แผน ม. 2 วังหลัง.doc   2479กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 23:00 โดย atchara nuncharoen (เวอร์ชัน 1)
    ‎แผน ม.2 ‎
  • eng work sheet.docx   138กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 22:56 โดย atchara nuncharoen (เวอร์ชัน 1)
    ‎WORK SHEET ม.5‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า DOWN LOAD