Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

  Przewidywane osiągnięcia dziecka