За Београд

Савремени начин живота инсистира на комуникацији, нарочито оној подржаној технологијом. Са друге стране, не можемо а да не приметимо да је све мање оне топле, људске комуникације. Родитељи немају времена да причају са својом децом, деци су теме родитеља досадне, а сама комуникација недовољно динамична.

 Могућности живота у Београду, са сијасет културолошких сензација, породице најчешће не користе.

 Деца не одлазе у центар града, не шетају, не посматрају архитектуру престонице, не посећују музеје и галерије. Концерти су им недоступни делом због година, а делом због материјалног момента. Свакодневица се одвија у насељу, на улици, неорганизована и непродуктивна. Млади живе у Београду, али он не живи у њима. Једно је решење – упознајте Београд да бисте га више волели.

Ученици немају ни довољан контакт са родитељима. Бабе и деде, чија је улога у развоју детета неспорна и знаменита, најчешће не живе у Београду. О свом пореклу, прецима, историји породице, догађајима из прошлости... деца мало знају. А волела би да знају. Човека који не познаје своје корене и поветарац лако измешта.

Наставни пројекат „За Београд“ има за циљ промовисање породичних вредности, културе и осећаја припадности граду у коме живимо. Досезање ових циљева остварујемо користећи информатичка знања, ликовно и писано изражавање.

Општи циљ пројекта: Формирање веб-места „За Београд“ коришћењем одабраних Web 2.0 алата кроз истраживачки рад на тему – Порекло моје породица и град у коме живим.

Веб-место пројекта http://zabeograd.weebly.com/

http://zabeograd.weebly.com/

Специфични циљеви пројекта:

 • Коришћење научених информатичких техника радa у алатима
  • Weebly (он-лајн алат за израду комплексних сајтова),
  • Storify (кураторски веб-алат) и
  • Mozilla Popcorn Maker (он-лајн алат за уређивање и креирање видео-записа
 • Развијање дигиталне писмености кроз  претраживање Интернета у потрази за информацијама, њихов одабир и процена квалитета
 • Развијање  културе вредновања, коментарисања и објављивања информација
 • Примена научених ликовних техника у циљу изражавања виђења пејзажа кроз унутрашњи доживљај детета
 • Развијање стрпљења, планирања и континуираног рада на одређеној теми
 • Поспешивање интеракције ученика и њихових родитеља кроз разговоре о пореклу породица, њихом стилу живота у ближој или даљој прошлости
 • Изграђивање свести о различитом пореклу становника велеграда, које је квалитатовно битан фактор за културолошки раст града
 • Упознавање града у коме живимо
 • Развијање љубави према Београду, његовој култури, стилу живота и обичајима
Пројекат је део базе знања за основну школу Креативне школе. 
Comments