Учење‎ > ‎

САМР модел

Када и на који начин технологија заиста доприноси процесу учења? САМР модел др Рубена Пуентедуре је одличан оквир за размишљање о технологији и начинима на које она може бити најбоље искоришћена за преобликовање процеса учења  и стварање образовних могућности које не би биле могуће без технологије. То је оквир кроз који наставник може да процени и оцени технологију коју користи (или планира да користи) у својој учионици.

САМР модел се састоји од 4 нивоа: супституција, аугментација, модификација и редефиниција. На доњој слици приказан је САМР модел и његова веза са ревидираном Блумовом таксономијом.Како да утврдимо на ком нивоу је конкретна наставна активност?

Најједноставнији поступак би био САМР ток. Кликните на слику, крените од зеленог правоугаоника и одговорите на питања...


Видео који додатно појашњава САМР модел:


Comments