Учење‎ > ‎

Хибридно учење

Основу наставе информатике у Нушићу чини хибридно учење. 

Аутор сам веб места за подршку изучавању предмета Информатика и рачунарство и Од играчке до рачунара (http://nusicbg.org/moodle25/). 

Ово дидактичко средство конципирала сам као интерактивни уџбеник – наставне теме су презентоване целовито, у виду курсева, понуда мултимедијалних садржаја је велика, интерактивност је заступљена у провежбавању наученог и проверама знања. 

Ученици раде са великим бројем web 2.0 алата. Свака од изучаваних наставних области представља полигон за претварање „освојене информатичке територије“ у алат за извођење конкретног задатка, везаног за неку другу наставну област (српски језик, историју, географију...).

Са наставном темом "Интернет", постављеном на школску платформу за учење на даљину, освојила сам друго место на конкурсу "Дигитални час 1" 2011.г. Рад је део зборника радова и може се погледати на овој адреси

 


Comments