Стручно усавршавање

  • Формално стручно усавршавање: 
    • Домаћи семинари - 400 сати (акредитовани семинари)
    • Инострани семинари - 30 сати

Семинари домаћи и страни


  • Конференције (присуство и излагање)

Конференције


  • Неформално стручно усавршавање

Неформално СУ


  • Хоризонтални тренинзи

Хоризонтални тренинзи

Comments