Објављени радови

Списак радова објављених у зборницима научних конференција и стручних скупова

 

1.      Aleksić, K & Arula, V. (2017). COLLABORATIVE TESTING – IMPLICATIONS ON KNOWLEDGE RETENTION. PEOPLE: International Journal of Social Sciences , 3(2), 423 - 436.

2.      Aлексић, К. и Вељковић, К. (2016). Настава информатике - приоритети и интеграција у курикулум. У: VII  међународна конференција гимназија 3К - Култура Комуникација Компјутер: зборник радова. (стр. 18-27). Нови Сад: Гимназија „Исидора Секулић“

3.      Aлексић, К. и Арула, В. (2016). Праћење односа школских постигнућа ученика и резултата завршног испита - импликације на квалитет рада школе. У: Вредновање у васпитно-образовном процесу: зборник радова нациналног научног скупа Сусрети педагога. (стр. 66-72). Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду, Педагошко друштво Србије

4.      Алексић, К. (2015). Мобилни телефон и развој функционалних знања. У: VII конференција са међународним учешћем "Информационо-комуникациона технологија у настави": зборник радова. (стр. 20-22). Нови Сад: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Центар i-Time

5.      Aлексић, К. и Арула, В. (2015). Утицај колаборативног тестирања на ретенцију знања. У: XVIII међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса - Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању“: зборник радова. (стр. 126-129). Београд: Институт за педагошка истраживања, Завод за унапређивање образовања и васпитања

6.      Aлексић, К. и Младеновић, В. (2015). Онлајн платформа SOPHIA у класичној и изокренутој учионици. У: VI међународна конференција гимназија 3К - Култура Комуникација Компјутер: зборник радова. (стр. 68-75). Нови Сад: Гимназија „Исидора Секулић“

7.      Алексић, К. (2015). Програмирање мобилних апликација. У: VII научни скуп "Мрежа 2015 - Умрежавање, наука, примена; NETworking, Sciеnce and Application (NETSA)": зборник радова. (стр. 120-124). Ваљево: Универзитет Сингидунум, Пословни факултет Ваљево

8.      Алексић, К., Петровић, М., Ристић, Ј. и Пејчић, С. (2015). Стандарди информатичког образовања у основним и средњим школама. У: VII научни скуп "Мрежа 2015 - Умрежавање, наука, примена; NETworking, Sciеnce and Application (NETSA)": зборник радова. (стр. 109-113). Ваљево: Универзитет Сингидунум, Пословни факултет Ваљево

9.      Алексић, К. и Петровић, М. (2015). Школски календар сећања Дан по дан. У: VII научни скуп "Мрежа 2015 - Умрежавање, наука, примена; NETworking, Sciеnce and Application (NETSA)": зборник радова. (стр. 68-75). Ваљево: Универзитет Сингидунум, Пословни факултет Ваљево

Списак радова објављених у приручницима за наставнике

 

1.      Алексић, К. (2014). Вршњачко оцењивање и самопроцена. У: Радишић, Ј., Буђевац, Н., Јошић, С., Бауцал, А. (2014.) Наставник као рефлексивни практичар - примери добре праксе (стр. 30-33). Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

2.      Алексић, К. (2014). Програмирање мобилних апликација. У: Станковић, Д., Радишић, Ј., Буђевац, Н., Јошић, С., Бауцал, А. (2014.) Наставник као истраживач - примери добре праксе (стр. 64-69). Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Списак чланака објављених у стручним часописима

 

1.      Алексић, К. (2015). Мобилни телефон на школском часу. PC Press (6), 78-79.

2.      Алексић, К. (2013). Рефлексија ученика о процесу учења - када будућност постане садашњост. Партнер у учењу електронски часопис за наставнике (10) Преузето 30.11.2016. са https://pilcasopis.wordpress.com/2013/10/29/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B0-%D0%BA%D0%B0/

3.      Алексић, К. (2013). Да ли у акрониму ИКТ, слово К може да означава и културу?. Партнер у учењу електронски часопис за наставнике (1) Преузето 30.11.2016. са

https://pilcasopis.wordpress.com/2013/01/25/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5/

4.      Алексић, К. (2011). Међународни семинари Песталоци програма за наставнике. Партнер у учењу електронски часопис за наставнике (6) Преузето 30.11.2016. са 

https://pilcasopis.wordpress.com/2011/06/30/%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3/

5.      Алексић, К. (2013). Wallwisher Web огласна табла. Партнер у учењу електронски часопис за наставнике (6) Преузето 30.11.2016. са https://pilcasopis.wordpress.com/2011/06/30/wallwisher-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0/

 

Списак радова објављених у бази конкурса „Креативна школа“

 

1.      Алексић, К. и Арула, В. (2014). Градитељке Београда у web 2.0 окружењу. База знања за основну школу.

2.      Алексић, К. и Бабић, К. (2014). Програмирање мобилних апликација. База знања за основну школу.

3.      Алексић, К. и Барага Вулићевић, Ј. (2014). Сат(и) програмирања. База знања за основну школу.

4.       Алексић, К., Бежановић Совиљ, Ј. и Арула, В. (2013). Наставни пројекат „За Београд“. База знања за основну школу.

5.       Алексић, К., Арула, В. и Барага Вулићевић, Ј. (2012). „Чика Нобел добар друг, дао крила један круг“ тематска настава. База знања за основну школу.

6.       Алексић, К., Барага Вулићевић, Ј. и Арула, В. (2011). Hardware&Software за петаке. База знања за основну школу.

7.       Алексић, К., Барага Вулићевић, Ј. и Васовић, В. (2010). Звук. База знања за основну школу.

8.       Алексић, К., Барага Вулићевић, Ј. и Антуновић, М. (2009). Функције у Excel-у кроз Менсин тест интелигенције. База знања за основну школу.

9.       Алексић, К., Арула, В. и Поповић, А. (2008). Боја, Свемир и Љубав – Hyperlink у Power Point-у. База знања за основну школу.

10.   Алексић, К., Зец, М. и Барага Вулићевић, Ј. (2007). Снешко, Снешка и једна свадба - обрада слике. База знања за основну школу.

Списак радова објављених у бази конкурса „Дигитални час“

 

1.      Алексић, К. (2016). BeeBot путује кроз Србију (програмирање робота). База знања конкурса „Дигитални час 2016“.

2.      Алексић, К. (2015). Програмирање мобилних апликација базираних на crowdsourcing методологији и њихово место у пројектној настави. База знања конкурса „Дигитални час 2015“.

3.      Алексић, К. (2014). Гемификована анимација у изокренутој учионици. База знања конкурса „Дигитални час 2014“.

4.      Алексић, К. (2012). Интернет. База знања конкурса „Дигитални час 2012“.

Списак радова објављених у бази конкурса „Сазнали на семинару применили у пракси“

 

1.      Алексић, К. (2014). Акциона истраживања – унапређивање наставне праксе утемељено на конкретним потребама и могућностима. База знања конкурса „Сазнали на семинару применили у пракси 2014“.

2.      Алексић, К. (2013). Комуникација и интеракција у савременој школи. База знања конкурса „Сазнали на семинару применили у пракси 2013“.

3.      Алексић, К. (2013). Гугл апликације за Гугл генерације. База знања конкурса „Сазнали на семинару применили у пракси 2013“.

Comments