Блог

уСавршени Нушић


Нове обавезе = нове могућности

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника донео је новину која подразумева, осим похађања програма сручног усавршавања одобрених од стране ЗУОВ и размену стечених знања на нивоу установе (школе).

Блог уСавршени Нушић креиран је са намером да наставницима ОШ”Бранислав Нушић” из Београда помогне у личном расту заснованом на активностима које се, у школи и ван ње предузимају.

Он ће садржати све што је неопходно за стварање јасне слике о обавезама које наставник испуњава ради што лакшег досезања 44 сата проведена на стручном усавршавању у оквиру развојних активности школе.

На страницама уСавршеног Нушића наћиће се и обавештења о могућностима за неформално образовање наставника, конкурсима, те корисни чланци везани за струку и живот запослених у просвети. Немојте се изненадити ако пронађете и информације о путевима за осавремењивање наставе, као и препоруке за увођење нових наставних метода о којима читав свет управо сада говори.

Адреса блога је https://nusicbg.wordpress.com/.

Најзначајнији постови:
Comments