Аутор‎ > ‎

Радна биографија

РАДНА БИОГРАФИЈА

1.       Презиме:                                     Алексић              

2.       Име:                                             Катарина            

3.       Датум рођења:                         15-09-1971          

4.       Националност:                         Српска

5.       Контакт инфо:                           Тел:  +381638549501        email: katarina.aleksic@gmail.com             

6.       ОБРАЗОВАЊЕ:                                        

Формално образовање:

Звање

дипл. инж. Организације – Одсек за информационе системе

Универзитет

Универзитет у Београду

Факултет организационих наука – Одсек за информационе системе

7.       ЈЕЗИЦИ:  Скала компетентности од 1 до 5 (1 - одлично, 5 - основно)

ЈЕЗИК

читање

говор

писање

Српски

Матерњи језик

Енглески

1

1

1

Француски

3

3

3

8.       Чланство у професионалним телима/друштвима:

 • Саветник - спољни сарадник за предмете, групе и области предмета, активности и стручне пословеу ШУ Београд, 2016.године.
 • Члан радне групе за развијање модела инструмента за праћење и проверу остварености дигиталне компетенције, ЗВКОВ 2017. године
 • Члан радне групе за дефинисање предлога измена наставних планова и програма из области технике, технологије и информатике у основном и средњем образовању (МПНТР, мај-јун 2016. године)
 • Члан Радне групе за подршку унапређивању образовања коришћењем ИКТ-а у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • Члан Експертског тима за подршку учешћa Републике Србије у тематској радној групи „Дигитално и онлајн учење и развој међупредметних компетенција са фокусом на ИКТ“ у оквиру Отвореног метода координације у области образовања и обуке Европске уније
 • Члан Управног одбора Друштва за информатику Србије http://dis.org.rs/sr/uprava-2017-2020/ и потпредседник Секције наставника информатике Србије
 • Serbian Moodle Network - Moodle Мрежа Србије (члан)
 • Заједница која учи „СаЗнање“ (члан, Председник секције за ИКТ 2013-2015, члан Управног одбора 2013-2015)

9.       ЗНАЊА/ВЕШТИНЕ:

Рачунарска писменост (MS Office, Интернет, социјални медији, програмирање, Learning Management Systems, Web 2.0 алати, Adobe производи…)

Дигитална писменост (проналажење, коришћење, сумирање, процењивање, креирање,... информација коришћењем ИКТ-а)

Трансверзалне компетенције (комуникација, колаборација, критичко мишљење, технологија)

Управљање одељењем

a)     Организација физичке средине за учење (ораганизација простора у јасно дефинисане радне станице, поспешивање интеракције, али и независног рада…);

b)     Успостављање правила и процедура;

c)  Развијање позитивне, сарадничке климе у одељењу (подршка позитивном понашању, мотивација, оснаживање, праведна настава…);

d)  Имплементација савремених, ангажујућих наставних метода кроз хибридно учење, пројектну наставу, методу изокренуте учионице, учење засновано на истрази, учење ван учионице, диференцирање наставе, интеракцију са локалном и академском заједницом, другим школама у земљи и иностранству...;

e)      Превенција и правовремена реакција на дисциплинске проблеме.

10.   РАДНО МЕСТО:        Саветник министра за еПросвету, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

                                             Наставник информатике и рачунарства, ОШ „Бранислав Нушић“, Београд

        Вођа школског Тима за стручно усавршавање наставника

        Координатор ИПА2011 пројекта „Развионица“ у ОШ „Бранислав Нушић“, Београд

11.   РАДНИ СТАЖ У ПРОСВЕТИ: 16 година

12.   КЉУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

§ Холистички приступ настави и учењу

§ Одличне трансверзалне вештине (комуникација на матерњем и страном језику, математичка писменост, знања из области науке и технологије, дигитална писменост, метакогнитивне вештине, интерперсоналне и грађанске компетенције, осетљивост на различитост…)

§ Одличне организационе, тимске и комуникацијске вештине (искуство и активно учешће у бројним школским, међушколским и међународним образовним пројектима)

§ Разумевање и проактиван став према изазовима наставничеке професије у Србији (проактиван став према проналажењу партнера и кооперацији са експертима и школама у Србији и иностранству)

§ Искуство у хоризонталном подучавању наставника (едукатор у сфери образовне технологије и педагогије)

§ Искуство у подучавању ученика са тешкоћама у развоју

13.   ИСКУСТВО У РЕГИОНУ:

ДРЖАВА:

ВРЕМЕ од – до:

Велика Британија - Education World Forum 2018, Education Innovation Conference 2018 и Bett  2018: British Educational Training and Technology Show, London

Португалија - 14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL) Лисабон 

Велика Британија - Bett  2017-  British Educational Training and Technology Show, Лондон

Луксембург - High level Conference "Transforming Europe towards the Digital Age", Луксембург

Босна и Херцеговина - “ACES Kick-Off Meeting” (Academy of Central European Schools), Сарајево

Француска - XI International Conference on Excellence in Education: The Creativity – Innovation Challenge, Париз

Словачка – “ACES Academy” (Academy of Central European Schools), Сењец

Румунија -  Студијска посета школи Scoala Gimnaziala No188, Букурешт

Румунија – “ACES Kick-Off Meeting” (Academy of Central European Schools), Букурешт

Немачка - "Young people's practices of new media (Web 2.0)" (Council of Europe, Pestalozzi Programme), Бад Вилдбад

22 - 26. јануар 2018.


23 - 24. мај 2017.


23 - 26. јануар 2017.

15. децембар 2015.

3 – 8. октобар 2015.

7 – 10. јули 2014.

 

1 – 4. април 2014.

13 – 17. децембар 2013.

30. септембар – 4. октобар 2013.

2 – 6. мај 2011.

14.   ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:

Реф 1

Date

1. септембар 2001. - сада

Location

Београд, Србија

Company

ОШ „Бранислав Нушић“

Position

Наставник информатике и рачунарства

Reference

 

·        Ко-аутор и реализатор Летње школе „Вебциклопедија 2: Изокренута учионица и веб-алати за њену примену” http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S9302015

·     Координатор и модератор онлајн курса „Основе учења и наставе“ (ИПА 2011 пројекат „Развионица“) за 7500 наставника од 02.02.2015. до 15.03.2015. – највећа онлајн обука наставника на територији Балкана (Специјално одобрење Министра просете, науке и технолошког развоја број 1586/2013-06)

·       Тренер на обуци за 130 модератора 31.01.2015.г. у ОШ „Карађорђе“, Београд (ИПА 2011 пројекат „Развионица“) - 8 сати

·      Тренер на обуци за 130 модератора у онлајн окружењу – едукација за имплементацију онлајн курса „Основе учења и наставе“ (ИПА 2011 пројекат „Развионица“) – 40 сати

·       Инструкциони дизајнер на Мудл платформи за онлајн курс „Основе учења и наставе“ (ИПА 2011 пројекат „Развионица“)

·       Тренер на обуци „Примена ИКТ-а у настави“ (ИПА 2011 пројекат „Развионица“)

http://www.razvionica.edu.rs/uncategorized/nastvak-obuke-primena-informaciono-komunikacionih-tehnologija-u-nastavi/

·       Реализатор на Летњој школи „Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави“

http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S5152013

Још неке дужности и обавезе

§  Координатор ИПА2011 пројекта „Развионица“ у ОШ „Бранислав Нушић“, Београд

§  Настава предмета Информатика и рачунарство иОд играчке до рачунара (старост ученика од 8 до 14 година; око 350 ученика у овом тренутку)

§  Члан Педагошког колегијума Школе (доношење одлука, планирање, решавање проблема)

§  Члан Тима за развојно планирање (аутор сегмента Етос у Развојном плану од 2012/13. до 2016/17.г.)

§  ПР активности Школе (електронски медији, публикације...)

§  Хоризонталностручно усавршавање за наставнике Школе и школа уокружењу (Тренер у сфери савремене образовне технологије и педагогије)

§  Креатор, администратор и едитор школског веб-сајта од децембра 2006.г. http://www.nusicbg.org/

 

15.   ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Више информација о професионалном ангажману и филозофији на:

§  ePortfolio https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/

§  eCV http://www.doyoubuzz.com/katarina-aleksic

 

Референце:

§  Националне награде за интеграцију ИКТ-а у процес наставе и учења

o    Прва награда  на конкурсу „Дигитални час 5“ за рад из области Информатике 2016.г. http://mtt.gov.rs/download/Rang%20Lista%20Nagradjenih%20radova.pdf

o    Трећа награда  на конкурсу „Дигитални час 4“ за рад из области Информатике 2015.г. http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/nagradePoGrupamaPredmeta/1.html

o    Прва награда  на конкурсу „Креативна школа 2013/14“ у категорији Информатика за старије разреде ОШ 2014 http://www.kreativnaskola.rs/

o    Друга награда на конкурсу „Дигитални час 1“ за рад из области Информатике 2011.г. http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/razred_6/Informatika%20i%20ra%C4%8Dunarstvo/373.html

§  Панелиста на панел дискусији на конференцији „Нове технологије у образовању 2016“ Британског савета

o    Панел дискусија Настава информатике у основним и средњим школама у Србији

      §  Излагач на конференцији „Нове технологије у образовању 2016“ Британског савета са два рада

o    Градитељке Београда – пројекат без рока трајања, Милена Зиндовић, Верица Арула, Катарина Алексић (пример добре праксе)

o    Комуницирамо уз ИКТ, Ива Урдаревић, Верица Арула, Катарина Алексић (инклузивна пракса)

§  Панелиста на две панел дискусије на конференцији „Нове технологије у образовању 2015“ Британског савета

o    Панел дискусија Наставник за 21. век https://www.youtube.com/watch?v=ph8Nqid7XU0

o    Панел дискусија Образовање за 21. век http://www.britishcouncil.rs/new-technologies/programme-2015

§  Излагач на националном научном скупу "Вредновање у васпитно-образовном процесу" у организацији Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошког друштва Србије са радом "Праћење односа школских постигнућа ученика и резултата завршног испита - импликације на квалитет рада школе(аутори Катарина Алексић и Верица Арула; рад је објављен у Зборнику радова Конференције ISBN 978-86-82019-98-5http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S11872016

§  Предавач по позиву на конференцији "Информационо комуникационе технологије у образовању - стуб развоја друштва заснованог на знању" - предавање "Савремени наставник - носилац трансформације учења у складу са потребама дигиталног друштва" http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S11502016

§  Предавач по позиву на VII конференцији са међународним учешћем "Информационо-комуникациона технологија у настави" са предавањем "Мобилни телефон и развој функционалних знања" 5.12.2015.год. (одобрио Покрајински секретаријат за образовање АП Војводине решењем бр. 128-61-210/2015-01)

§  Излагач на XVIII међународној научној конференцији "Педагошка истраживања и школска пракса" - Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању (организатор Институт за педагошка истраживања, Београд) са радом "Утицај колаборативног тестирања на ретенцију знања" (аутори Верица Арула и Катарина Алексић; рад је објављен у Зборнику радова Конференције ISBN 978-86-7447-126-5) http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S10772015 

§  Учешће у међународном пројекту Истраживање образовања и пракса: Ка унапређењу истраживачких капацитета од значаја за образовање наставника и образовну праксу у Србији и Естонији од новембра 2015. год. (пројекат траје 3 године)

§  Излагач на конференцији „Moodle Moot Web & Serbian 2015 / 5. регионални и српски Мудл Мутса радом "Беџеви у образовању, образовање на Мудлу" http://webmoodlemoot.org/mod/page/view.php?id=85http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S10482015

§  Излагач на VI међународној конференцији гимназија 3К - Култура  Комуникација Компјутер са радом "Онлајн платформа SOPHIA у класичној и изокренутој учионици" (аутори Катарина Алексић, Владан Ал. Младеновић" http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S10542015

§  Учешће на VII науучној конференцији „Мрежа 2015 – Умрежавање, наука, примена; Networking, Science and Application (NETS)" са три рада (објављени у Зборнику радова Конференције ISBN 978-86-7912-592-7):

1.    Програмирање мобилних апликација, Катарина Алексић

2.    Стандари информатичког образовања у школама, Милијана Петровић, Катарина Алексић, Јасна Ристић, Светлана Пејчић

3.  Школски календар сећања „Дан по дан“ Милијана Петровић, Катарина Алексић

§  Са Миленом Зиндовић, архитектом, аутор и тренер на две радионице „Градитељке Београда у web 2.0 окружењу“ у оквиру манифестације БИНА  (Београдска Интернационална Недеља Архитектуре):

o    X БИНА 2015 http://www.bina.rs/2015/graditeljke-beograda/

o    IX БИНА 2014 http://www.bina.rs/2014/graditeljke-beograda/

§  Аутор и школске платформе за учење на даљину „Нушић Moodle - Noodle – Nušić” и инструкциони дизајнер на 16 курсева http://nusicbg.org/moodle25/

§  Блогер уСавршени Нушић http://nusicbg.wordpress.com/ - блог о професионалном усавршавању наставника

§  Један од уредника „Вебциклопедије“ – највећег каталога web 2.0 алата који се могу употребити у настави и учењу  на српском језику  http://vebciklopedija.weebly.com/

§  Предавач на неколико вебинара заједнице која учи „СаЗнање“  – хорзонтално стручно усавршавање

o    http://eduobr.blogspot.com/2012/12/14.html

§  Аутор неколико чланака у електронском часопису за наставнике “Microsoft Партнер у учењу Србија http://pilcasopis.wordpress.com/

o    Рефлексија ученика о процесу учења - када будућност постане садашњост  http://bit.ly/1cVIUJD

o    Да ли у акрониму ИКТ, слово К може да означава и културу? http://bit.ly/11F2SjX

o    Међународни семинари Песталоци програма за наставнике http://bit.ly/10czncJ

o    Wallwisher Web огласна табла http://bit.ly/12Ls2Q8

§  Аутор неколико радова у Бази знања за основне школе конкурса „Креативна школа“  http://www.kreativnaskola.rs/

o    Наставни пројекат "Градитељке Београда у web 2.0 окружењу" - прва награда у категорији од V до VIII разреда 2013/14.

o    Прогрмирање мобилних апликација 2013/14.

o    Сат(и) програмирања 2013/14.

o    Наставни пројекат «За Београд» 2012/13.

o    «Чика Нобел добар друг, дао крила један круг» - тематска настава 2011/12.

o    Hardware&Software за петаке 2010/11.

o    Звук 2009/10.

o    Функције у Excel-у кроз Менсин тест интелигенције 2008/09.

o    Боја, Свемир и Љубав – Hyperlink у Power Point-у 2007/08.

o    Снешко, Снешка и једна свадба - обрада слике 2006/07.

§  Представљање пројекта "Креативна школа" у оквиру прославе десетогодишњице програма Microsoft Partners in Learning - Креативна школа очима наставника http://bit.ly/17hOotb

§  Аутор образовних активности на Microsoft Partners in Learning мрежи:

o    Be great, go SLATE

o    A Sprinkle of Magic: Art in Computer Science Teaching

o    Animated Self-Caricature

§  Профил на Sophia.org, онлајн заједници изокренутих наставника и ученика

Школске ПР активности:

§  Видео- материјали https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/graficki-dizajn

§  Графички дизајн диплома, постера, позивница...

 https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/graficki-dizajn

§  Графички дизајн школског часописа „Нушић навигатор“ (штампано издање)

§  Технички уредниг школског електронског часописа „еНушић навигатор“  http://nusicnavigator.weebly.com/

 

Сертификати:

§  Стручно усавршавање

o    Домаћи семинари - 400 сати

o    Инострани семинари - 30 сати

https://picasaweb.google.com/105635752136091332711/lfoTkK?authkey=Gv1sRgCPq_vbT5t674IA

§  Хоризонтално стручно усавршавање https://picasaweb.google.com/105635752136091332711/LARWG?authuser=0&authkey=Gv1sRgCO-L9oTyp-nGVg&feat=directlink

§  Неформално стручно усавршавање https://picasaweb.google.com/105635752136091332711/XRhfXE?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMHxjPK0r6iI3gE&feat=directlink

§  Конференције (учешће и/или излагање) https://picasaweb.google.com/105635752136091332711/GHsAyC?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLu05c6wg5-1iAE&feat=directlink

Пројектна настава:

 • Међушколски пројекат „Школски календар сећања Дан по дан у организацији заједнице која учи „СаЗнање“ (пројекат је сврстан у категорију пројеката за развој информационог друштва у Србији 2013.г. и подржан од стране Министарства за унутрашњу и спољну трговину и телекомуникације) http://danpodan.weebly.com/
 • Наставни пројекат За Београд http://zabeograd.weebly.com/
 • Наставни пројекат “Књижевност у оку” http://knjizevnostuoku.weebly.com/

 

Comments