Аутор‎ > ‎

Професионална филозофија


Наставника можете најбоље упознати ако га замолите да вам каже неколико речи о сопственој професионалној филозофији. Ево мојих "неколико" речи...

Професионална филозофија Каће Алексић је еволуирала током 15 година наставног искуства.
Када се осврнем и размислим о својим уверењима о настави и учењу, сматрам да је моја мисија као наставника  трострука:

·         да промовишем информатичку писменост;

·         да развијем код ученика ентузијазам за учење и примену наученог;

·         да ђацима обезбедим чврсту основу за целоживотно учење.

Да бих ово постигла, из године у годину, на основу личне рефлексије и ученичких постигнућа, коригујем наставне методе, садржаје и начине евалуације ђачких радова. Моја тренутна наставна пракса јесте мешавина различитих стратегија засниваних на основним принципима образовања.

Настави и учењу прилазим холистички и зато наставне активности креирам у складу са SAMR и TPACK моделима и 21CLD рубрикама. Аутор сам школске Мудл платформе за учење на даљину (18 курсева). У настави користим методу изокренуте учионице, хибридно учење, учење засновано на истрази, пројектну наставу, методу гемификације, вршњачку процену ученика. Промовишем рано програмирање и проблемску наставу са надом да ће моји ученици развити храброст и слободу да мисле.

Један од фокуса моје наставе је и културолошки напредак ученика. Кроз пажљиво тематски дефинисане задатке, развијам ђачку приврженост граду у коме живе, негујем свест о неопходности поштовања закона на светској мрежи, указујем на неопходност познавања и поштовања Интернет етикеције. Развијам однос ученика према урбаној култури – графичкој уметности, музичким правцима, правилима комуникације. Кроз разнородне тимске и пројектне активности активирам ученике да сарађују, како међусобно, тако и са вршњацима ван граница Србије.

Мото моје наставе је: Искористи информатичка знања, креирај нешто корисно и добро се забави!

Трудим се да завршетак сваке наставне теме буде „крунисан“ неким продуктом, да буде, у информатичком смислу, материјализован.

Као наставник, свесна сам потребе за целоживотним учењем. У том смислу, тежим непрестаном усавршавању. Полазник сам великог броја курсева, домаћих и иностраних. Поборник сам учења на даљину. Научено обилато примењујем у пракси. Дефинисала бих себе као адаптивног иноватора. 

Comments