ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์ - ลูกแม่ คำร้อง&ทำนอง โดย ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์ ปี 2537 : Uploaded by ilovelunasea on 4 Aug 2010 ชื่อเพลง ลูกแม่ โดย ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์
 
พิธียกฉัตรขึ้นยอดศาลาพระหยกเขียว  ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมกตปุญโญ (สวนธรรมกิจสุนทร)  ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ น.
 
 
 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱