K.FUNTA NOTEIKTO PUTNU SISTEMĀTISKAIS SARAKSTS

Saraksts sagatavots, pamatojoties uz The Clements Checklist of the Birds of the World. 6th Edition / James F. Clements 2007 London, Christopher Helm (Updates 6.12 - August 2017)

Sarakstā iekļauti labojumi un papildinājumi (UPDATES) Clements Checklist 6th Edition sistemātikā, kurus sagatavo autori - Kornela univeristātes Ornitoloģijas laboratorija:

1. July 2007. Updates 6.1

2. October 2007. Updates 6.2

3. December 2008. Updates 6.3

4. December 2009. Updates 6.4

5. February 2011. Updates 6.5

6. August 2011. Updates 6.6

7. September 2012. Updates 6.7

8. August 2013. Updates 6.8

9. August 2014. Updates 6.9

10. August 2015. Updates 6.10

11. August 2016. Updates 6.11

12. August 2017. Updates 6.12

Sarakstā ar izcēlumu norādītas KĀRTAS un dzimtas.

UZ IEVADLAPU

© Kaspara Funta Latvijā noteikto putnu sugu un pasugu mūža saraksts SISTEMĀTISKĀ kārtībā. No 2000. gada 15. maija līdz 2017. gada 5. aprīlim noteiktas 302 sugas un pasugas (sp 295; ssp 7).

ANSERIFORMES - Anatidae

TAIGAS SĒJAS ZOSS - Anser fabalis fabalis

TUNDRAS SĒJAS ZOSS - Anser serrirostris rossicus

ĪSKNĀBJA ZOSS - Anser brachyrhynchus

BALTPIERES ZOSS - Anser albifrons albifrons

MEŽA ZOSS - Anser anser

MELNGALVAS ZOSS - Branta bernicla

BALTVAIGU ZOSS - Branta leucopsis

KANĀDAS ZOSS - Branta canadensis canadensis C kat.

SARKANKAKLA ZOSS - Branta ruficollis

PAUGURKNĀBJA GULBIS - Cygnus olor

MAZAIS GULBIS - Cygnus columbianus bewickii

ZIEMEĻU GULBIS - Cygnus cygnus

RUDĀ DIŽPĪLE - Tadorna ferruginea

SĀMSALAS PĪLE - Tadorna tadorna

PELĒKĀ PĪLE - Anas strepera

BALVĒDERIS - Anas penelope

MEŽA PĪLE - Anas platyrhynchos

PLATKNĀBIS - Anas clypeata

GARKAKLIS - Anas acuta

PRĪKŠĶE - Anas querquedula

KRĪKLIS - Anas crecca

LIELGALVIS - Netta rufina

BRŪNKAKLIS - Aythya ferina

CEKULPĪLE - Aythya fuligula

ĶERRA - Aythya marila

STELLERA PŪKPĪLE - Polysticta stelleri

KRĀŠŅĀ PŪKPĪLE - Somateria spectabilis

LIELĀ PŪKPĪLE - Somateria mollissima

ARLEKĪNPĪLE - Histrionicus histrionicus

TUMŠĀ PĪLE - Melanitta fusca

MELNĀ PĪLE - Melanitta nigra

KĀKAULIS - Clangula hyemalis

GAIGALA - Bucephala clangula

MAZĀ GAURA - Mergellus albellus

LIELĀ GAURA - Mergus merganser

GARKNĀBJA GAURA - Mergus serrator

BALTGALVAS ZILKNĀBIS - Oxyura leucocephala

GALLIFORMES - Phasianidae

LAUKIRBE - Perdix perdix

PAIPALA - Coturnix coturnix

MEDNIS - Tetrao urogallus

RUBENIS - Tetrao tetrix

MEŽIRBE - Bonasa bonasia

GAVIIFORMES - Gaviidae

BRŪNKAKLA GĀRGALE - Gavia stellata

MELNKAKLA GĀRGALE - Gavia arctica

PODICEPEDIFORMES – Podicipedidae

MAZAIS DŪKURIS - Tachybaptus ruficollis

RAGAINAIS DŪKURIS - Podiceps auritus

PELĒKVAIGU DŪKURIS - Podiceps grisegena

CEKULDŪKURIS - Podiceps cristatus

MELNKAKLA DŪKURIS - Podiceps nigricollis

CICONIIFORMES - Ciconiidae

MELNAIS STĀRĶIS - Ciconia nigra

BALTAIS STĀRĶIS - Ciconia ciconia

SULIFORMES Phalacrocoracidae

JŪRASKRAUKLIS - Phalacrocorax carbo sinensis

MAZAIS JŪRASKRAUKLISPhalacrocorax pygmaeus

PELECANIFORMES - Pelecanidae

Sārtais pelikāns - Pelecanus onocrotalus

PELECANIFORMES – Ardeidae

LIELAIS DUMPIS - Botaurus stellaris

MAZAIS DUMPIS - Ixobrychus minutus

ZIVJU GĀRNIS - Ardea cinerea

BALTAIS GĀRNIS - Ardea alba

ACCIPITRIFORMES – Pandionidae

ZIVJU ĒRGLIS - Pandion haliaetus

ACCIPITRIFORMES Accipitridae

ĶĪĶIS - Pernis apivorus

MELNAIS GRIFS Aegypius monachus

ČŪSKĒRGLIS - Circaetus gallicus

MAZAIS ĒRGLIS - Clanga pomarina

VIDĒJAIS ĒRGLIS - Clanga clanga

KLINŠU ĒRGLIS - Aquila chrysaetos

NIEDRU LIJA - Circus aeruginosus

LAUKU LIJA - Circus cyaneus

PĻAVU LIJA Circus pygargus

ZVIRBUĻVANAGS Accipiter nisus

VISTU VANAGS - Accipiter gentilis

SARKANĀ KLIJA - Milvus milvus

MELNĀ KLIJA - Milvus migrans

JŪRAS ĒRGLIS - Haliaeetus albicilla

BIKŠAINAIS KLIJĀNS - Buteo lagopus

PEĻU KLIJĀNS - Buteo buteo buteo

GRUIFORMES – Rallidae

GRIEZE - Crex crex

DUMBRCĀLIS - Rallus aquaticus

MAZAIS ORMANĪTIS - Porzana parva

CERU ORMANĪTIS - Porzana pusilla

ORMANĪTIS - Porzana porzana

ŪDENSVISTIŅA - Gallinula chloropus

LAUCIS - Fulica atra

GRUIFORMES – Gruidae

DZĒRVE - Grus grus

CHARADRIIFORMES – Recurvirostridae

AVOZETA Recurvirostra avosetta

CHARADRIIFORMES – Haematopodidae

GARSTILBIS - Himantopus himantopus

JŪRAS ŽAGATA - Haematopus ostralegus

CHARADRIIFORMES – Charadriidae

JŪRAS ĶĪVĪTE - Pluvialis squatarola

DZELTENAIS TĀRTIŅŠ - Pluvialis apricaria

ĶĪVĪTE Vanellus vanellus

TUKSNEŠA TĀRTIŅŠ - Charadrius leschenaultii leschenaultii

SMILŠU TĀRTIŅŠ - Charadrius hiaticula

UPES TĀRTIŅŠ - Charadrius dubius curonicus

MORINELLA TĀRTIŅŠ - Charadrius morinellus

CHARADRIIFORMES – Scolopacidae

TEREKIJA - Xenus cinereus

UPES TILBĪTE - Actitis hypoleucos

MEŽA TILBĪTE - Tringa ochropus

TUMŠĀ TILBĪTE - Tringa erythropus

LIELĀ TILBĪTE - Tringa nebularia

DĪĶU TILBĪTE - Tringa stagnatilis

PURVA TILBĪTE - Tringa glareola

PĻAVU TILBĪTE - Tringa totanus

LIETUVAINIS - Numenius phaeopus

KUITALA - Numenius arquata

MELNĀ PUSKUITALA - Limosa limosa

SARKANĀ PUSKUITALA - Limosa lapponica

AKMEŅTĀRTIŅŠ - Arenaria interpres

LIELAIS ŠŅIBĪTIS - Calidris canutus

DŪŅŠŅIBĪTIS - Calidris falcinellus

GUGATNIS - Calidris pugnax

LĪKŠŅIBĪTIS - Calidris ferruginea

TEMMINKA ŠŅIBĪTIS - Calidris temminckii

GAIŠAIS ŠŅIBĪTIS - Calidris alba

ŠINCA ŠŅIBĪTIS - Calidris alpina schinzii

PARASTAIS ŠŅIBĪTIS - Calidris alpina alpina

JŪRAS ŠŅIBĪTIS - Calidris maritima

TRULĪTIS - Calidris minuta

VISTILBE - Lymnocryptes minimus

ĶIKUTS - Gallinago media

MĒRKAZIŅA - Gallinago gallinago

SLOKA - Scolopax rusticola

ŠAURKNĀBJA PŪSLĪTIS - Phalaropus lobatus

PLATKNĀBJA PŪSLĪTIS - Phalaropus fulicarius

CHARADRIIFORMES – Stercorariidae

VIDĒJĀ KLIJKAIJA - Stercorarius pomarinus

ĪSASTES KLIJKAIJA - Stercorarius parasiticus

GARASTES KLIJKAIJA - Stercorarius longicaudus longicaudus

CHARADRIIFORMES - Alcidae

TIEVKNĀBJA KAIRA - Uria aalge

LIELAIS ALKS Alca torda

MELNAIS ALKS Cepphus grylle

CHARADRIIFORMES – Laridae

TRĪSPIRKSTU KAIJA - Rissa tridactyla

LIELAIS ĶĪRIS - Chroicocephalus ridibundus

MAZAIS ĶĪRIS - Hydrocoloeus minutus

MELNGALVAS KAIJA - Ichthyaetus melanocephalus

KAJAKS - Larus canus

SUDRABKAIJA - Larus argentatus

VIDUSJŪRAS KAIJA - Larus michahellis

KASPIJAS KAIJA - Larus cachinnans

BALTIJAS REŅĢU KAIJA - Larus fuscus fuscus

SKANDINĀVIJAS REŅĢU KAIJA - Larus fuscus intermedius

TUNDRAS REŅĢU KAIJA - Larus fuscus heuglini

KAMČATKAS KAIJA - Larus schistisagus

LIELĀ POLĀRKAIJA - Larus hyperboreus

MELNSPĀRNU KAIJA - Larus marinus

MAZAIS ZĪRIŅŠ - Sternula albifrons

LIELAIS ZĪRIŅŠ - Hydroprogne caspia

MELNAIS ZĪRIŅŠ - Chlidonias niger

BALTSPĀRNU ZĪRIŅŠ - Chlidonias leucopterus

BALTVAIGU ZĪRIŅŠ - Chlidonias hybrida

UPES ZĪRIŅŠ - Sterna hirundo

JŪRAS ZĪRIŅŠ - Sterna paradisaea

CEKULZĪRIŅŠ - Thalasseus sandvicensis

COLUMBIFORMES – Columbidae

MĀJAS BALODIS - Columba livia livia forma domestica C kat.

MEŽA BALODIS - Columba oenas

LAUKU BALODIS - Columba palumbus

PARASTĀ ŪBELE - Streptopelia turtur

GREDZENŪBELE - Streptopelia decaocto

CUCULIFORMES – Cuculidae

DZEGUZE - Cuculus canorus

STRIGIFORMES – Strigidae

ŪPIS - Bubo bubo

SVĪTRAINĀ PŪCE - Surnia ulula

APODZIŅŠ - Glaucidium passerinum

MĀJAS APOGS - Athene noctua

MEŽA PŪCE - Strix aluco

URĀLPŪCE - Strix uralensis

AUSAINĀ PŪCE - Asio otus

PURVA PŪCE - Asio flammeus

BIKŠAINAIS APOGS - Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES – Caprimulgidae

VAKARLĒPIS - Caprimulgus europaeus

CAPRIMULGIFORMES – Apodidae

SVĪRE - Apus apus

BUCEROTIFORMES – Upupidae

PUPUĶIS Upupa epops

CORACIIFORMES – Alcedinidae

ZIVJU DZENĪTIS - Alcedo atthis

CORACIIFORMES – Meropidae

BIŠU DZENIS - Merops apiaster

CORACIIFORMES – Coraciidae

ZAĻĀ VĀRNA - Coracias garrulus

PICIFORMES – Picidae

TĪTIŅŠ - Jynx torquilla torquilla

MAZAIS DZENIS - Dendrocopos minor 

VIDĒJAIS DZENIS - Dendrocopos medius

BALTMUGURDZENIS - Dendrocopos leucotos

DIŽRAIBAIS DZENIS - Dendrocopos major

TRĪSPIRKSTU DZENIS - Picoides tridactylus

MELNĀ DZILNA - Dryocopus martius

ZAĻĀ DZILNA - Picus viridis

PELĒKĀ DZILNA - Picus canus

FALCONIFORMES Falconidae

LAUKU PIEKŪNS - Falco tinnunculus

KUKAIŅU PIEKŪNS - Falco vespertinus

PURVA PIEKŪNS - Falco columbarius aesalon

BEZDELĪGU PIEKŪNS - Falco subbuteo

LIELAIS PIEKŪNS - Falco peregrinus

PASSERIFORMES – Laniidae

BRŪNĀ ČAKSTE - Lanius collurio

LIELĀ ČAKSTE - Lanius excubitor

PASSERIFORMES – Oriolidae

VĀLODZE - Oriolus oriolus

PASSERIFORMES – Corvidae

SĪLIS - Garrulus glandarius

ŽAGATA - Pica pica pica

RIEKSTROZIS - Nucifraga caryocatactes caryocatactes

SIBĪRIJAS RIEKSTROZIS - Nucifraga caryocatactes macrorhynchos

KOVĀRNIS - Corvus monedula monedula

AUSTRUMU KOVĀRNIS - Corvus monedula soemmerringii

KRAUĶIS - Corvus frugilegus

MELNĀ VĀRNA - Corvus corone corone

PELĒKĀ VĀRNA - Corvus cornix cornix

KRAUKLIS - Corvus corax

PASSERIFORMES – Panuridae

BĀRDZĪLĪTE Panurus biarmicus

PASSERIFORMES – Alaudidae

CEKULCĪRULIS - Galerida cristata

LAUKU CĪRULIS - Alauda arvensis

SILA CĪRULIS - Lullula arborea

AUSAINAIS CĪRULIS - Eremophila alpestris flava

PASSERIFORMES – Hirundinidae

KRASTU ČURKSTE - Riparia riparia

BEZDELĪGA - Hirundo rustica

MĀJAS ČURKSTE - Delichon urbicum

PASSERIFORMES – Paridae

PURVA ZĪLĪTE - Poecile palustris

PELĒKĀ ZĪLĪTE - Poecile montanus

MEŽA ZĪLĪTE - Periparus ater

CEKULZĪLĪTE - Lophophanes cristatus

LIELĀ ZĪLĪTE - Parus major

ZILZĪLĪTE - Cyanistes caeruleus

PASSERIFORMES – Remizidae

SOMZĪLĪTE - Remiz pendulinus

PASSERIFORMES – Aegithalidae

GARASTĪTE - Aegithalos caudatus caudatus

PASSERIFORMES - Sittidae

DZILNĪTIS - Sitta europaea europaea

PASSERIFORMES – Certhiidae

MIZLOŽŅA - Certhia familiaris familiaris

PASSERIFORMES – Troglodytidae

PACEPLĪTIS - Troglodytes troglodytes

PASSERIFORMES – Cinclidae

ŪDENSSTRAZDS - Cinclus cinclus cinclus

PASSERIFORMES – Regulidae

ZELTGALVĪTIS - Regulus regulus

SĀRTGALVĪTIS - Regulus ignicapilla ignicapilla

PASSERIFORMES – Phylloscopidae

VĪTĪTIS - Phylloscopus trochilus

ČUŅČIŅŠ Phylloscopus collybita abietinus

SVIRLĪTIS Phylloscopus sibilatrix

SIBĪRIJAS ĶAUĶĪTIS - Phylloscopus proregulus

DZELTENSVĪTRU ĶAUĶĪTIS - Phylloscopus inornatus

ZAĻAIS ĶAUĶĪTIS - Phylloscopus trochiloides

PASSERIFORMES – Acrocephalidae

KLUSAIS ĶAUĶIS - Iduna caligata

IEDZELTENAIS ĶAUĶIS - Hippolais icterina

CERU ĶAUĶIS - Acrocephalus schoenobaenus

KRŪMU ĶAUĶIS Acrocephalus dumetorum

PURVA ĶAUĶIS - Acrocephalus palustris

EZERA ĶAUĶIS - Acrocephalus scirpaceus

NIEDRU STRAZDS - Acrocephalus arundinaceus

PASSERIFORMES – Locustellidae

UPES ĶAUĶIS - Locustella fluviatilis

SEIVI ĶAUĶIS - Locustella luscinioides

KĀRKLU ĶAUĶIS - Locustella naevia

PASSERIFORMES – Sylviidae

MELNGALVAS ĶAUĶIS - Sylvia atricapilla

DĀRZA ĶAUĶIS - Sylvia borin

ĀZIJAS TUKSNEŠA ĶAUĶIS - Sylvia nana

SVĪTRAINAIS ĶAUĶIS - Sylvia nisoria

GAIŠAIS ĶAUĶIS - Sylvia curruca

BRŪNSPĀRNU ĶAUĶIS - Sylvia communis

PASSERIFORMES – Muscicapidae

PELĒKAIS MUŠĶĒRĀJS - Muscicapa striata

SARKANRĪKLĪTE Erithacus rubecula

LAKSTĪGALA Luscinia luscinia

ZIEMEĻU ZILRĪKLĪTE - Luscinia svecica svecica

DIENVIDU ZILRĪKLĪTE - Luscinia svecica cyanecula

MELNAIS MUŠĶĒRĀJS - Ficedula hypoleuca

MAZAIS MUŠĶĒRĀJS - Ficedula parva

PARASTAIS ERICKIŅŠ Phoenicurus phoenicurus

MELNAIS ERICKIŅŠ - Phoenicurus ochruros gibraltariensis

LUKSTU ČAKSTĪTE - Saxicola rubetra

TUMŠĀ ČAKSTĪTE Saxicola rubicola

AKMEŅČAKSTĪTE Oenanthe oenanthe

DAGLĀ ČAKSTĪTE - Oenanthe pleschanka

TUKSNEŠA ČAKSTĪTE - Oenanthe deserti

PASSERIFORMES – Turdidae

APKAKLES STRAZDS - Turdus torquatus torquatus

MELNAIS STRAZDS - Turdus merula

PELĒKAIS STRAZDS - Turdus pilaris

PLUKŠĶIS - Turdus iliacus

DZIEDĀTĀJSTRAZDS - Turdus philomelos

SILA STRAZDS - Turdus viscivorus

PASSERIFORMES – Sturnidae

MĀJAS STRAZDS - Sturnus vulgaris

PASSERIFORMES – Prunellidae

PEĻKĀJĪTE - Prunella modularis

PASSERIFORMES – Motacillidae

ZIEMEĻU CIELAVA - Motacilla flava thunbergi

DZELTENĀ CIELAVA - Motacilla flava flava

CITRONCIELAVA - Motacilla citreola

PELĒKĀ CIELAVA - Motacilla cinerea

BALTĀ CIELAVA - Motacilla alba alba

STEPES ČIPSTE - Anthus campestris

PĻAVU ČIPSTE - Anthus pratensis

KOKU ČIPSTE - Anthus trivialis

SARKANRĪKLES ČIPSTE - Anthus cervinus

ŪDEŅU ČIPSTE - Anthus spinoletta spinoletta

AKMEŅU ČIPSTE - Anthus petrosus littoralis

PASSERIFORMES – Bombycillidae

ZĪDASTE - Bombycilla garrulus

PASERIFORMES - Calcariidae

LAPZEMES STĒRSTE - Calcarius lapponicus

SNIEDZE - Plectrophenax nivalis

PASSERIFORMES – Emberizidae

DZELTENĀ STĒRSTE - Emberiza citrinella

DĀRZA STĒRSTE - Emberiza hortulana

MAZĀ STĒRSTE - Emberiza pusilla

NIEDRU STĒRSTE - Emberiza schoeniclus

LIELĀ STĒRSTE - Emberiza calandra

PASSERIFORMES – Fringillidae

ŽUBĪTE - Fringilla coelebs

ZIEMAS ŽUBĪTE - Fringilla montifringilla

ZIEMEĻU SVILPIS - Pinicola enucleator

SVILPIS Pyrrhula pyrrhula

MAZAIS SVILPIS - Carpodacus erythrinus

ZAĻŽUBĪTE Chloris chloris

PRIEŽU KRUSTKNĀBIS - Loxia pytyopsittacus

EGĻU KRUSTKNĀBIS - Loxia curvirostra

PARASTAIS ĶEĢIS - Acanthis flammea flammea

MAZAIS ĶEĢIS Acanthis cabaret

GAIŠAIS ĶEĢISAcanthis hornemanni

ĶIVULIS - Spinus spinus

DADZĪTIS - Carduelis carduelis

KALNU ĶEĢIS - Carduelis flavirostris

KAŅEPĪTIS - Carduelis cannabina

ĢIRLICIS - Serinus serinus

DIŽKNĀBIS - Coccothraustes coccothraustes

PASSERIFORMES – Passeridae

MĀJAS ZVIRBULIS - Passer domesticus

LAUKU ZVIRBULIS - Passer montanus