PUTNU VĒROŠANAS PRINCIPI

Putnu vērošanas ētiskie principi pieņemti 2007. gada 12. septembrī Latvijas Ornitoloģijas biedrībā.

UZ IEVADLAPU

1.Netramdi un lieki netraucē putnus

Vienmēr atceries par putnu labklājību! Īpašu piesardzību ievēro putnu ligzdošanas vietās. Pat ja putni ligzdu pēc cilvēka īslaicīga apmeklējuma nepametīs, ligzdas izpostīšanas risks stipri palielinās, jo to daudz vieglāk atradīs plēsēji. Ļoti jutīgi pret traucējumu ir gājputni barošanās, atpūtas vai nakšņošanas vietās, un visi putni ļoti aukstā laikā vai citādi nelabvēlīgos apstākļos. Katrs traucējums liek putniem lieki zaudēt dzīvības uzturēšanai izšķiroši nepieciešamo enerģiju.

2.Atceries, ka dabā visas putnu sugas ir vienlīdz nozīmīgas Putnu vērotāja attieksmei ir jābūt vienādai pret visām putnu sugām. Dabā nav “kaitīgu” un “derīgu” sugu, katrai no tām ir sava loma ekoloģiskajos procesos. Vērojot neiejaucies dabas procesos – lai izdzīvotu, plēsīgajiem putniem ir jāmedī un dzeguzēm jādēj olas citu putnu ligzdās. Šādu attieksmi ievēro arī pret retām un parastām putnu sugām – tāpat kā tu izturies pret zaļo vārnu, izturies arī pret pelēko vārnu.

3.Saudzē putnu dzīvesvietas Nebojā un nepiesārņo putnu dzīves vidi, centies neatstāt dabā aiz sevis neko lieku.

4.Cieni citu cilvēku tiesības un nepārkāp savējās Cieni un netraucē citus cilvēkus dabā. Cieni zemes īpašnieku un apsaimniekotāju tiesības. Apmeklējot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, noskaidro un ievēro to izmantošanas un aizsardzības noteikumus.

5.Pieraksti savus novērojumus Lauka piezīmes ar precīzām ziņām par to, kur, kad, cik un kādu sugu putni novēroti, ir svarīga informācija, kas var noderēt dažādiem svarīgiem putnu izpētes un aizsardzības mērķiem. Tāpēc vienmēr rūpīgi pieraksti savus novērojumus uzreiz, lauka apstākļos.

6.Dalies ar savām zināšanām pārdomāti Apzinies, ka zināšanas par retu sugu ligzdu vai putnu atrašanās vietu var būt gan noderīgas putniem un to aizsardzībai, gan arī kaitēt, piemēram, piesaistot pārmērīgu traucējumu retas sugas putnu ligzdai. Informē ornitologus, taču lieki neizplati ziņas par retu un īpaši aizsargājamu sugu ligzdošanas vietām, lai novērstu putnu traucēšanu ligzdošanas laikā vai, piemēram, olu izzagšanu kolekcijām.

7.Centies uzzināt vairāk Pilnveidojies ne tikai putnu noteikšanas mākslā, bet izglīto sevi par putnu uzvedības, dzīvesveida un aizsardzības jautājumiem. Nebaidies prasīt padomu pieredzējušiem kolēģiem, izmanto pieejamos bibliotēku, interneta un citus resursus.