Funtaputni.lv - PAVASARA MIGRĀCIJAS AGRĀKIE DATUMI

Pēdējie papildinājumi - 06.05.2018. 

Visi dati par migrējošo putnu sugu agrākajiem sastapšanas datumiem pavasarī Latvijā līdz 01.03.2009. sagatavoti, pamatojoties uz informāciju Latvijas ornitofaunisktikas mājas lapā internetā  www.putni.lv, kur var atrast daudz plašāku informāciju par Latvijas putnu sugu vēlākajiem novērošanas gadījumiem valstī. Dati no 01.03.2009. līdz 21.11.2010. no funtaputni, pēc 22.11.2010. - no www.latvijasputni.lv. Ar sarkanu atzīmētas sugas, kurām visagrākais novērojums fiksēts šajā gadā.

UZ IEVADLAPU

Šeit apkopoti putnu pavasara migrācijas rekordi - agrākie putnu sugu novērošanas gadījumi Latvijā


Mazais gulbis - 21.02.12014.

Ziemeļu gulbis - 10.02.2008. (A-Latvijā)

Sējas zoss – 03.02.2016.

Īsknābja zoss – 27.02.2014.

Baltpieres zoss – 11.02.2016.

Meža zoss – 31.01.2018.

Baltvaigu zoss – 19.02.2016.

Melngalvas zoss – 20.03.2011.

Sāmsalas pīle – 22.02.2017.

Baltvēderis - 22.02.2014.

Pelēkā pīle – 09.03.2015.

Garkaklis 26.02.2008.

Prīkšķe – 16.03.2017.

Platknābis – 14.03.2015.

Brūnkaklis – 11.02.2016.

Paipala – 03.05.2002.

Pelēkvaigu dūkuris – 14.03.2014. (iekšzemē)

Ragainais dūkuris - 27.03.2000. (iekšzemē)

Melnkakla dūkuris – 15.04.2017.

Jūraskrauklis - 07.03.2008. (iekšzemē)

Lielais dumpis – 08.02.2018.

Mazais dumpis – 03.05.2018.

Baltais gārnis – 25.02.2016.

Melnais stārķis – 11.03.2008.

Baltais stārķis – 04.03.2015.

Ķīķis – 15.04.2012.

Melnā klija – 24.03.2012.

Sarkanā klija – 12.03.2012.

Čūskērglis – 09.04.2016.

Niedru lija – 07.03.2014.

Stepes lija – 5.04.2018.

Pļavu lija – 28.03.2004.2004.

Bikšainais klijāns - 30.05.1992. (vēlākais)

Mazais ērglis – 13.03.2004.

Zivjērglis – 15.03.2015.

Lauku piekūns - 13.02.2015.

Kukaiņu piekūns – 27.04.2011.

Bezdelīgu piekūns – 31.03.2010.

Ormanītis – 01.04.2010.

Mazais ormanītis – 13.04.2015.

Grieze – 27.04.1998.

Ūdensvistiņa – 05.04.2004.

Dzērve – 14.02.2014.

Jūras žagata – 16.03.2017.

Avozeta – 22.03.2014.

Upes tārtiņš – 27.03.1972.

Smilšu tārtiņš – 08.03.2015.

Dzeltenais tārtiņš – 11.02.2008.

Jūras ķīvīte – 12.04.1997.

Ķīvīte – 07.02.2016.

Lielais šņibītis – 17.04.1998.

Gaišais šņibītis – 09.05.2004.

Trulītis – 03.05.2015.

Temminka šņibītis – 20.04.2000.

Līkšņībītis – 04.05.2018.

Parastais šņibītis – 31.03.2017.

Dūņšņibītis – 12.05.2013.

Gugatnis – 23.03.2014.

Vistilbe – 25.03.2015.

Mērkaziņa – 11.03.2002.

Ķikuts – 01.04.1981.

Sloka – 16.02.2013.

Melnā puskuitala – 14.03.2002.

Sarkanā puskuitala – 13.04.2014.

Lietuvainis – 28.03.1976.

Kuitala – 13.03.2001.

Tumšā tilbīte – 25.03.2005.

Pļavu tilbīte – 18.03.2001.

Dīķu tilbīte – 14.04.2016.

Lielā tilbīte – 30.03.2010.

Meža tilbīte – 19.03.2015.

Purva tilbīte – 03.04.2005.

Terekija – 06.05.1994.

Upes tilbīte – 24.03.2015.

Akmeņtārtiņš – 13.04.2003.

Šaurknābja pūslītis – 05.05.2002.

Īsastes klijkaija – 08.04.2006.

Lielais ķīris - 09.03.2014.

Baltijas reņģu kaija – 14.03.2012.

Lielais zīriņš – 01.04.2010.

Cekulzīriņš – 02.04.2016.

Upes zīriņš – 29.03.2008.

Jūras zīriņš – 02.04.2003.

Mazais zīriņš – 10.04.2005.

Melnais zīriņš – 12.04.2015.

Baltspārnu zīriņš – 21.04.2014.

Lauku balodis – 06.02.2016.

Meža balodis – 03.02.2002.

Parastā ūbele – 10.04.2018.

Dzeguze – 03.04.2008.

Purva pūce – 09.03.2015.

Vakarlēpis – 09.04.2008.

Svīre – 27.04.2003.

Zaļā vārna – 01.05.2015.

Pupuķis – 29.03.2017.

Tītiņš – 08.04.2016.

Sila cīrulis – 28.02.2016.

Lauku cīrulis – 03.02.2002.

Ausainais cīrulis – 23.02.2007.

Krastu čurkste – 16.04.2004.

Bezdelīga – 23.03.2007.

Mājas čurkste – 13.04.2012.

Sarkanrīkles čipste - 01.05.2009.
Stepes čipste – 16.04.1998.

Koku čipste – 21.03.2014.

Pļavu čipste – 24.02.2014.

Dzeltenā cielava – 02.04.2011.

Citroncielava – 29.03.2007.

Pelēkā cielava – 17.03.2007.

Baltā cielava – 04.03.2014.

Zīdaste - 30.05.2013. (vēlākais)

Peļkājīte – 12.03.2014.

Lakstīgala – 24.04.2014.

Dienvidu zilrīklīte 02.04.2017.

Ziemeļu zilrīklīte - 01.05.2014.

Melnais erickiņš – 26.02.2015.

Erickiņš – 31.03.2007.

Lukstu čakstīte – 12.04.2014.

Akmeņčakstīte – 27.03.2010.

Apkakles strazds – 01.04.2008.

Dziedātājstrazds – 23.02.2014.

Plukšķis – 09.03.2007.

Sila strazds – 26.02.2014.

Kārklu ķauķis – 23.04.2013.

Upes ķauķis – 04.05.2004.

Seivi ķauķis – 09.04.2009.

Grīšļu ķauķis – 12.05.1990.

Ceru ķauķis – 17.04.1989.

Ezera ķauķis – 26.04.2018.

Purva ķauķis – 09.05.2013.

Krūmu ķauķis – 11.05.2012.

Niedru strazds – 17.04.2018.

Iedzeltenais ķauķis – 29.04.2014.

Melngalvas ķauķis – 03.04.2011.

Dārza ķauķis – 02.05.2010.

Svītrainais ķauķis – 01.05.2014.

Gaišais ķauķis – 15.04.1990.

Brūnspārnu ķauķis – 19.04.2018.

Zaļais ķauķītis – 04.05.2015.

Svirlītis – 12.04.2014.

Čuņčiņš – 22.03.2014.

Vītītis – 09.04.2018.

Sārtgalvītis – 16.03.2017.

Pelēkais mušķērājs – 26.04.2005.

Mazais mušķērājs – 26.04.2015.

Melnais mušķērājs – 02.04.2008.

Vālodze – 30.04.2014.

Mājas strazds - 16.02.2018.

Brūnā čakste - 27.04.2010.

Ģirlicis – 28.02.2016.

Mazais svilpis – 29.04.2009.

Lapzemes stērste – 25.02.2017. (agrākais), 10.05.2011. (vēlākais)

Dārza stērste – 20.04.2006.

Niedru stērste – 01.03.2008.