MĪKLUPUTNI© - MYSTERYBIRDS

ENG - MYSTERYBIRDS

Putnu bildes var būt dažādas. Gan tādas, kurās uzreiz redzams, kas tā par sugu, gan tādas, kad jāpadomā...

Dažkārt, fotografējot putnus, gadās  it kā gluži nederīgi fotoattēli, kuros grūti pateikt, kas tad ir nobildēts. Parasti šādi fotoattēli tiek izdzēsti, taču reizēm tie var lieti noderēt, lai pilnveidotu putnu sugu noteikšanas prasmes, kad putns atradies dažādos vērotājam neizdevīgos rakursos vai pozās, jebšu bijis netipiskā apspalvojumā. Šādam nolūkam tad mīkluputnu sadaļa ir izveidota. Lai visiem būtu interesantāk, tiks publicēti dažādas sarežģītības uzdevumi.

1. Pamēģini noteikt, kādas sugas putns nofotografēts blakus slejā esošajos attēlos.

2. Tiek publicēti tikai Latvijā sastopamo putnu sugu fotoattēli.

3. Atbildēs vēlams minēt tās saskatāmās un vērtējamās putna pazīmes konkrētajā fotoattēlā, pēc kurām putna suga ir noteikta.

4. Atbildes sūtīt uz e-pastu funtaputni@gmail.com 

5. Atbilžu iesūtīšanas termiņš - viens kalendārais mēnesis pēc attēla publicēšanas datuma.

6. Pareizā atbilde tiks publicēta pie konkrētā fotoattēla vienu kalendāro mēnesi pēc attēla publicēšanas datuma.

7. Atbilžu autoru vārdi netiks publicēti. Ziņas par atbilžu iesūtītājiem un atbildēm trešajām personām netiek izpaustas.

Putnu fotogrāfi ir laipni aicināti iesūtīt fotoattēlus publicēšanai Mīkluputnos.

UZ IEVADLAPU

PAZIŅOJUMS: Gadu kopš Mīkluptunu sadaļas atvēršanas atbilstošu fotoattēlu trūkuma un mazas apmeklētības dēļ šī sadaļas darbība uz laiku tiek apturēta līdz jaunu fotoattēlu iegūšanai un jauna darbības formāta ieviešanai.

72. Šis putns ir Kaņepītis Carduelis cannabia. Nepareizās atbildes - Sniedze Plectropenax nivalis. Attēls ievietots 14.12.2008., fotografēts 14.09.2008. Mērsrags, Talsu r.; fotoattēla autors - I.Brediks.

ENG - This bird is Linnet Carduelis cannabia. Uncorrect answers - Snow Bunting Plectrophenax nivalis. Picture published on 14.12.2008., the picture is made 14.09.2008. Mersrags, Talsu distr.; photographer - I.Brediks.

71. Šis putns ir Pļavu lija Circus pygargus. Nepareizās atbildes - Čūskērglis Circaetus gallicus. Attēls ievietots 14.12.2008., fotografēts 17.05.2008., Andalūzija, Spānija; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Montagu's Harrier Circus pygargus. Unccorect answers - Short-toed Eagle Circaetus gallicus. Picture published on 14.12.2008., the picture is made 17.05.2008., Andalusia, Spain; photographer - A.Klepers.

70. Šis putns ir Lauku cīrulis Alauda arvensis. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 28.11.2008., fotografēts 26.07.2007. Ivoginska, Krievija; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Skylark Alauda arvensis. Nepareizās atbildes - nav. Picture published on 28.11.2008., the picture is made 26.07.2007. Ivoginsk, Russia; photographer - A.Klepers.

69. Šis putns ir Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola pratincola. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 28.11.2008., fotografēts 16.05.2008., Andalūzija, Spānija; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Collared Pratincole Glareola pratincola. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 28.11.2008., the picture is made 16.05.2008., Andalusia, Spain; photographer - A.Klepers.

68. Šis putns ir Čūskērglis Circaetus gallicus. Nepareizās atbildes - Lauku lija Circus cyaneus. Attēls ievietots 15.11.2008., fotografēts 16.05.2008., Andalūzija, Spānija; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Short-toed Eagle Circaetus gallicus. Uncorrect answers - Hen Harrier Circus cyaneus. Picture published on 15.11.2008., the picture is made 16.05.2008., Andalusia, Spain; photographer - A.Klepers.

67. Šis putns ir Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. Nepareizās atbildes - Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo. Attēls ievietots 15.11.2008., fotografēts 14.05.2008., Andalūzija, Spānija; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Glossy Ibis Plegadis falcinellus. Uncorrect answers - Cormorant Phalacrocorax carbo. Picture published on 15.11.2008., the picture is made 14.05.2008., Andalusia, Spain; photographer - A.Klepers.

66. Šis putns ir Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 15.11.2008., fotografēts 14.05.2008., Andalūzija, Spānija; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Whiskered Tern Chlidonias hybridus. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 15.11.2008., the picture is made 14.05.2008., Andalusia, Spain; photographer - A.Klepers.

65. Šis putns ir Avozeta Recurvirostra avosetta. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 30.10.2008., fotografēts 16.05.2008., Andalūzija, Spānija; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Avocet Recurvirostra avosettaUncorrect answers - nothing. Picture published on 30.10.2008., the picture is made 16.06.2008., Andalusia, Spain; photographer - A.Klepers.

64. Šis putns ir Čuņčiņš Phylloscopus collybita. Nepareizās atbildes - Vītītis Phylloscopus trochilus. Attēls ievietots 30.10.2008., fotografēts 27.09.2008., Cēsis; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Chiffchaff Phylloscopus collybita. Uncorrect answers - Willow Warbler Phylloscopus trochilus. Picture published on 30.10.2008., the picture is made 27.09.2008., Cēsis; photographer - D.Feldmane.

63. Šis putns ir Laktīgala Luscinia luscinia. Nepareizās atbildes - Čuņčiņš Phylloscopus collybita. Attēls ievietots 30.10.2008., fotografēts 06.06.2008., Ragana, Rīgas r.; fotoattēla autors - A.Blumbergs.

ENG - This bird is Nightingale Luscinia luscinia. Uncorrect answers - Chiffchaff Phylloscopus collybita. Picture published on 30.10.2008., the picture is made 06.06.2008., Ragana, Rīga; photographer - A.Blumbergs.

62. Šis putns ir Baltā cielava Motacilla alba. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 30.10.2008., fotografēts 06.06.2008., Ragana, Rīgas r.; fotoattēla autors - A.Blumbergs.

ENG - This bird is White Wagtail Motacilla alba. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 30.10.2008., the picture is made 06.06.2008., Ragana, Rīga distr.; photographer - A.Blumbergs.

61. Šis putns ir Gaišais šņibītis Calidris alba. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 13.10.2008., fotografēts 14.09.2008., Tūja, Limbažu r.; fotoattēla autors - A.Blumbergs.

ENG - This bird is Sanderling Calidris alba. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 13.10.2008., the picture is made 14.09.2008., Tūja, Limbaži distr..; photographer - A.Blumbergs.

60. Šis putns ir Līkšņibītis Calidris ferruginea. Nepareizās atbildes - Sarkanā puskuitala Limosa lapponica, Lielais šņibītis Calidris canutus. Attēls ievietots 13.10.2008., fotografēts 27.07.2008., Ragaciems, Tukums r.; fotoattēla autors - I.Brediks.

ENG - This bird is Curlew Sandpiper Calidris ferruginea. Uncorrect answers - Bar-tailed Godwit Limosa lapponica, Knot Calidris canutus. Picture published on 13.10.2008., the picture is made Ragaciems, Tukuma distr.; photographer - I.Brediks.

59. Šis putns ir Cekulzīlīte Parus cirstatus. Nepareizās atbildes - Zilzīlīte Parus caeruleus. Attēls ievietots 01.10.2008., fotografēts Kolkasrags, Talsu r., 31.08.2008.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Crested Tit Parus cirstatus. Uncorrect answers - Blue Tit Parus caeruleus. Picture published on 01.10.2008., the picture is made Kolkasrags, Talsu distr., 28.08.2008.; photographer - D.Feldmane.

58. Šis putns ir Parastā pūkpīle Somateria mollissima. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 01.10.2008., fotografēts Kolkasrags, Talsu r., 23.08.2008.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Common Eider Somateria mollissima. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 01.10.2008., the picture is made Kolkasrags, Talsi distr., 23.08.2008.; photographer - D.Feldmane.

57. Šis putns ir Mazais ķīris Larus minutus. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 01.10.2008., fotografēts Kolkasrags, Talsu r., 23.08.2008.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Little Gull Larus minutus. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 01.10.2008., the picture is made Kolkasrags, Talsi distr., 23.08.2008.; photographer - D.Feldmane.

56. Šis putns ir Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus. Nepareizās atbildes - Vītītis Phylloscopus trochilus. Attēls ievietots 12.09.2008., fotografēts Sedas dīķi, Valkas r., 26.07.2008.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus. Uncorrect answers - Willow Warbler Phylloscopus trochilus. Picture published on 12.09.2008., the picture is made Seda pounds, Valka distr.; photographer - D.Feldmane.

55. Šis putns ir Mājas čurkste Delichon urbica. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 12.09.2008., fotografēts Šķīsterciema rags, Limbažu r., 06.07.2008.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is House Martin Delichon uribica. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 12.09.2008., the picture is made Šķīsterciems, Limbažu ristr., 06.07.2008.; photographer - D.Feldmane.

54. Šis putns ir Zivju gārnis Ardea cinerea. Melnais zīriņš Chlidonias niger. Attēls ievietots 12.09.2008., fotografēts Šķīsterciema rags, Limbažu r., 06.07.2008.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Grey heron Ardea cinerea. Uncorrect answers - Black Tern Chlidonias niger. Picture published on 12.09.2008., the picture is made Šķīsterciema rags, Limbažu r., 06.07.2008.; photographer - D.Feldmane.

53. Šis putns ir Brūnā čakste Lanius collurio. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 29.08.2008., fotografēts 02.07.2008., Ādaži, Rīgas r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Red-backed Shrike Lanius collurio. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 29.08.2008., the picture is made 02.07.2008., Ādaži, Rīga distr.; photographer - D.Feldmane.

52. Šis putns ir Niedru lija Circus aeroginosus. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 29.08.2008., fotografēts 02.07.2008., Ādaži, Rīgas r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Marsh Harrier Circus aeroginosus. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 29.08.2008., the picture is made 02.07.2008., Ādaži, Rīga distr.; photographer - D.Feldmane.

51. Šis putns ir Žubīte Fringilla coelebs. Nepareizās atbildes - Čuņčiņš Phylloscopus colybita. Attēls ievietots 29.08.2008., fotografēts 21.06.2008. Cēsis; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Chaffinch Fringilla coelebs. Uncorrect answers - Chiffchaff Phylloscopus colybita. Picture published on 29.08.2008., the picture is made 21.06.2008. Cēsis; photographer - D.Feldmane.

50. Šis putns ir Mazais svilpis Carpodacus erythrinus. Nepareizās atbildes - Dzeltenā stērste Emberiza citrinella, Lauku cīrulis Alauda arvensis. Attēls ievietots 15.08.2008., fotografēts 24.05.2008., Īdeņa, Rēzeknes r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Common Rosefinch Carpodacus erythrinus. Uncorrect answers - Yellowhammer Emberiza citrinella, Skylark Alauda arvensis. Picture published on 15.08.2008., the picture is made Īdeņa, Rēzekne distr.; photographer - D.Feldmane.

49. Šis putns ir Stepes čipste Anthus campestris. Nepareizās atbildes - Cekulzīlīte Parus cristatus. Attēls ievietots 15.08.2008., fotografēts 18.05.2008., Garkalne, Rīgas r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Tawny Pipit Anthus campestris. Uncorrect answers - Crested Tit Parus cristatus. Picture published on 15.08.2008., the picture is made 18.05.2008., Garkalne, Rīga distr.; photographer - D.Feldmane.

48. Šis putns ir Lakstīgala Luscinia megarhynchos. Nepareizās atbildes - Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla, Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata, Pelēkais strazds Turdus pillaris. Attēls ievietots 15.08.2008., fotografēts 13.05.2008., Cēsis; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Nightingale Luscinia megarhynchos. Uncorrect answers - Black Cap Sylvia atricapilla, Spotted Flycatcher Muscicapa striata, Fieldfare Turdus pillaris. Picture published on 15.08.2008., the picture is made 13.05.2008., Cēsis; photographer - D.Feldmane.

47. Šis putns ir Sāmsalas pīle Tadorna tadorna. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 30.07.2008., fotografēts 02.05.2008., Pekrags, Talsu r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Common Shelduck Tadorna tadorna. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 30.07.2008., the picture is made 02.05.2008., Pekrags, Talsi r.; photographer - D.Feldmane.

46. Šis putns ir Lietuvanis Numenius phaeopus. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 30.07.2008., fotografēts 03.05.2008., Mazirbe, Talsu r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Whimbrel Numenius phaeopus. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 30.07.2008., the picture is made 03.05.2008., Mazirbe, Talsu distr.; photographer - D.Feldmane.

45. Šis putns ir Upes tārtiņš Charadrius dubius. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 30.07.2008., fotografēts 03.05.2008., Mazirbe, Talsu r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Little Ringed Plover Charadrius dubius. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 30.07.2008., the picture is made 03.05.2008., Mazirbe, Talsu disrt.; photographer - D.Feldmane.

44. Šis putns ir Parastā pūkpīle Somateria mollissima. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 15.07.2008., fotografēts 22.04.2008. Nordtuna, Norvēģija; fotoattēla autors - V.Pranks.

ENG - This bird is Common Eider Somateria mollissima. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 15.07.2008., the picture is made 22.04.2008. Nordtun, Norwey; photographer - V.Pranks.

43. Šis putns ir Melnspārnu kaija Larus marinus. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 15.07.2008., fotografēts 22.04.2008. Nordtuna, Norvēģija; fotoattēla autors - V.Pranks.

ENG - This bird is Great Black-backed Gull Larus marinus. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 15.07.2008., the picture is made 22.04.2008. Nordtun, Norwey; photographer - V.Pranks.

42. Šis putns ir Melnais meža strazds Turdus merula. Nepareizas atbildes - Mājas balodis Columba livia. Attēls ievietots 15.07.2008., fotografēts 12.04.2008., Cēsis; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Blackbird Turdus merula. Uncorrect answers - Feral Pigeon Columba livia. Picture published on 15.07.2008., the picture is made 12.04.2008., Cesis; photographer - D.Feldmane.

41. Šis putns ir Dzeltenā stērste Emberiza citrinella. Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 30.06.2008., fotografēts 30.03.2008., Cēsis; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Yellowhammer Emberiza citrinella. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 30.06.2008., the picture is made 30.03.2008., Cesis; photographer - D.Feldmane.

40. Šis putns ir Parastais ķeģis Carduelis flammea. Neapreizās atbildes - Mājas zvirbulis Passer domesticus. Attēls ievietots 30.06.2008., fotografēts 29.03.2008., Riga; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Redpoll Carduelis flammea. Uncorrect answers - House Sparrow Passer domesticus. Picture published on 30.06.2008., the picture is made 29.03.2008., Riga; photographer - D.Feldmane.

39. Šis putns ir Krauķis Corvus frugilegus. Nepareizās atbildes - Kovārnis Corvus monedula. Attēls ievietots 30.06.2008., fotografēts 17.03.2008., Rīga; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Rook Corvus frugilegus. Uncorrect answers - Jackdaw Corvus monedula. Picture published on 30.06.2008., the picture is made 17.03.2008., Riga; photographer - D.Feldmane.

38.Šis putns ir Cekulzīlīte Parus cristatus.Nepareizās atbildes - Meža zīlīte Parus ater, Pelēkā zīlīte - Parus montanus. Attēls ievietots 15.06.2008., fotografēts 23.03.2008., Kolkasrags, Talsu r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Crested Tit Parus cristatus.Uncorrect answers - Coal TitParus ater, Willow Tit Parus montanus.Picture published on 15.06.2008., the picture is made 23.03.2008., Kolkasrags, Talsu distr.; photographer - D.Feldmane.

37.Šis putns ir Cekulzīlīte Parus cristatus.Nepareizās atbildes - Zilzīlīte Parus caeruleus. Attēls ievietots 15.06.2008., fotografēts 23.03.2008., Kolkasrags, Talsu r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Crested Tit Parus cristatus.Uncorrect answers - Blue Tit Parus caeruleus. Picture published on 15.06.2008., the picture is made 23.03.2008., Kolkasrags, Talsu distr.; photographer - D.Feldmane.

36.Šis putns ir Pelēkā zīlīte Parus montanus.Nepareizās atbildes - nav.Attēls ievietots 15.06.2008., fotografēts 23.03.2008., Kolkasrags, Talsu r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Willow Tit Parus montanus.Uncorrect answers - nothing. Picture published on 15.06.2008., the picture is made 23.03.2008., Kolkasrags, Talsu distr.; photographer - D.Feldmane.

35.Šis putns ir KākaulisClangula hyemalis.Nepareizās atbildes -  nav. Attēls ievietots 30.05.2008., fotografēts 22.03.2008., Engure, Tukuma r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Long-tailed DuckClangula hyemalis. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 30.05.2008., the picture is made 22.03.2008., Engure, Tukuma distr.; photographer - D.Feldmane.

34.Šis putns ir GaigalaBucephala clangula.Nepareizās atbildes -  nav. Attēls ievietots 30.05.2008., fotografēts 15.03.2008., Līgante, Cēsu r.; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is GoldeneyeBucephala clangula. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 30.05.2008., the picture is made 15.03.2008., Ligante, Cesis dirstr.; photographer - D.Feldmane.

 33.Šis putns ir Jūras ķīvītePluvialis squatarola.Nepareizās atbildes -  Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria, Purva tilbīteTringa glareola.Attēls ievietots 30.05.2008., fotografēts 27.09.2008., Mangaļsala, Rīga; fotoattēla autors - I.Brediks.

ENG - This bird is Grey PloverPluvialis squatarola. Uncorrect answers - Golden Plover Pluvialis apricaria, Wood sandpiperTringa glareola.Picture published on 30.05.2008., the picture is made 27.09.2008., Mangalsala, Riga; photographer - I.Brediks.

32.Šis putns ir Baltpieres zossAnser albifrons.Nepareizās atbildes -  Meža zossAnser anser.Attēls ievietots 15.05.2008., fotografēts 22.04.2006., Rīga; fotoattēla autors - K.Funts.

ENG - This bird is White-fronted GooseAnser albifrons. Uncorrect answers - Greylag Geese Anser anser.Picture published on 15.05.2008., the picture is made 22.04.2006., Riga; photographer - K.Funts.

 31.Šis putns ir ZīdasteBombycilla garullus.Nepareizās atbildes - nav.Attēls ievietots 15.05.2008., fotografēts 04.01.2008., Valmiera; fotoattēla autors - V.Pranks.

ENG - This bird is WaxwingBombycilla garullus. Uncorrect answers - nothing.Picture published on 15.05.2008., the picture is made 04.01.2008., Valmiera; photographer - V.Pranks.

30.Šis putns ir KrauklisCorvus corax.Nepareizās atbildes - nav.Attēls ievietots 15.05.2008., fotografēts 16.02.2008., Rīga; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is RavenCorvus corax. Uncorrect answers - nothing.Picture published on 15.05.2008., the picture is made 16.02.2008. Riga; photographer - D.Feldmane.

29.Šis putns ir Gaišais ķeģisCarudelis hornemanni.Nepareizās atbildes - Ziemas žubīteFringilla montifringilla, ĶivulisCarduelis spinus.Attēls ievietots 30.04.2008., fotografēts 06.02.2008., Lillehammere, Norvēģija; fotoattēla autors - V.Pranks.

ENG - This bird is Arctic Redpoll Carudelis hornemanni. Uncorrect answers - Brambling Fringilla montifringilla, SiskinCarduelis spinus. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 06.02.2008., Lillehammer, Norwey; photographer - V.Pranks.

28.Šis putns ir Smilšu tārtiņšCharadrius hiaticula.Nepareizās atbildes - TerekijaXenus cinereus.Attēls ievietots 30.04.2008., fotografēts 16.09.2007. Kolkasrags, Talsu r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Ringed Plover Charadrius hiaticula. Uncorrect answers - Terek SandpiperXenus cinereus. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 16.09.2007. Kolkasrags, Talsi distr.; photographer - A.Klepers.

27.Šis putns ir Melnspārnu kaijaLarus marinus.Nepareizās atbildes - SudrabkaijaLarus argentatus.Attēls ievietots 30.04.2008., fotografēts 11.18.2006., Engure, Tukuma r.; fotoattēla autors - A.Blumbergs.

ENG - This bird is Great Black-baked Gull Larus marinus. Uncorrect answers - Herring Gull Larus argentatus. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 11.18.2006., Engure, Tukums distr.; photographer - A.Blumbergs.

26.Šis putns ir Gaišais ķauķisSylvia curruca.Nepareizās atbildes - Pelēkais mušķērājsMuscicapa striata.Attēls ievietots 15.04.2008., fotografēts 21.06.2007., Nagļi, Rēzeknes r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Lesser Whitethroat Sylvia curruca. Uncorrect answers - Spoted  Flycatcher Muscicapa striata. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 21.06.2007., Nagli, Rezekne distr.; photographer - A.Klepers.

25.Šis putns ir Mazais ērglisAquila pomarina.Nepareizās atbildes - Ūpis Bubo bubo.Attēls ievietots 15.04.2008., fotografēts 31.05.2007., Nereta, Aizkraukles r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Lesser Spoted Eagle Aquila pomarina. Uncorrect answers - Eagle OwlBubo bubo. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 31.05.2007., Nereta, Aizkraukle distr.; photographer - A.Klepers.

24.Šis putns ir Lielais zīriņšSterna caspia.Nepareizās atbildes - Sarkanā puskuitala  Limosa lapponica.Attēls ievietots 15.04.2008., fotografēts 20.05.2007., Kolkasrags, Talsu r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Caspian Tern Sterna caspia. Uncorrect answers - Bar-tailed Godwit Limosa lapponica. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 20.05.2007., Kolkasrags, Talsi distr.; photographer - A.Klepers.

23.Šis putns ir Parastais šņibītisCalidirs alpina.Nepareizās atbildes - Trulītis Calidris minuta, Upes tilbīteActitis hypoleucos. Attēls ievietots 01.04.2008., fotografēts 25.05.2007., Liepāja; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Dunlin Calidirs alpina. Uncorrect answers - Little StintCalidris minuta, Common SandpiperActitis hypoleucos. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 25.05.2007., Liepaja; photographer - A.Klepers.

22.Šis putns ir Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos.Nepareizās atbildes - Dižraibais dzenisDendrocopos major.Attēls ievietots 01.04.2008., fotografēts 27.01.2007. Strīķupe, Tukuma r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is White-backed WoodpeckerDendrocopos leucotos. Uncorrect answers - Great Spotted WoodpeckerDendrocopos major. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 27.01.2007. Strikupe, Tukums distr.; photographer - A.Klepers.

21.Šis putns ir Vidējais dzenisDendrocopos medius.Nepareizās atbildes - Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos.Attēls ievietots 01.04.2008., fotografēts 23.10.2006., Suntaži, Ogres r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius. Uncorrect answers - White-backed WoodpeckerDendrocopos leucotos. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 23.10.2006., Suntazi, Ogre distr.; photographer - A.Klepers.

20.Šis putns ir Garastīte Aegithalos caudatus.Nepareizās atbildes - Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Attēls ievietots 13.03.2008., fotografēts 09.06.2006. Ķemeri, Rīgas r.; fotoattēla autors - A.Blumbergs.

ENG - This bird is Long-tailed Tit Aegithalos caudatus. Uncorrect answers - Crested Tit Lophophanes cristatus. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 09.06.2006. Kemeri, Riga distr.; photographer - A.Blumbergs.

19.Šis putns ir Brūnspārnu ķauķisSylvia communis.Nepareizās atbildes - Dārza ķauķisSylvia borin, Melnais mušķērājsFicedula hypoleuca, Gaišais ķauķis Sylvia curruca.Attēls ievietots 13.03.2008., fotografēts 21.08.2006. Ķemeri, Rīgas r.; fotoattēla autors - A.Blumbergs.

ENG - This bird is Whitethroat Sylvia communis. Uncorrect answers - Garden WarblerSylvia borin, Pied FlycatcherFicedula hypoleuca, Lesser WhitethroatSylvia curruca. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 21.08.2006. Kemeri, Riga distr.; photographer - A.Blumbergs.

18.Šie putni ir Dūņšņibīši Limicola falcinellus un Gugatņi Philomachus pugnax (2 putni attēlā pa kreisi).Nepareizās atbildes - Parastie šņibīši  Calidris alpina. Attēls ievietots 13.03.2008., fotografēts 22.08.2007. Pekrags, Talsu r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - These birds are Broad-billed SandpipersLimicola falcinellus and Ruffs Philomachus pugnax. Uncorrect answers - Dunlins Calidris alpina. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 22.08.2007. Pekrags, Talsi distr.; photographer - A.Klepers.

17.Šis putns ir Mazais svilpisCarpodacus erythrinus.Nepareizās atbildes - Pelēkais strazdsTurdus pilaris, Pelēkais mušķērājsMuscicapa striata. Attēls ievietots 02.03.2008., fotografēts 28.05.2007. Nagļi, Rēzeknes r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Common Rosefinch Carpodacus erythrinus. Uncorrect answers - Fieldfare Turdus pilaris, Spoted  FlycatcherMuscicapa striata. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 28.05.2007. Nagli, Rezekne distr.; photographer - A.Klepers.

16.Šis putns ir VistilbeLymnocryptes minimus.Nepareizās atbildes - Sloka Scolopax rusticola, MērkaziņaGallinago gallinago, Kuitala Numenius arquata. Attēls ievietots 02.03.2008., fotografēts 11.01.2007. Ezeres apkārtne, Kuldīgas r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Jack Snipe Lymnocryptes minimus. Uncorrect answers - Woodcock Scolopax rusticola, SnipeGallinago gallinago, Curlew Numenius arquata. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 11.01.2007. Ezere, Kuldiga distr.; photographer - A.Klepers.

15.Šis putns ir Lauku cīrulisAlauda arvensis.Nepareizās atbildes - Sila cīrulisLullula arborea. Attēls ievietots 02.03.2008., fotografēts 14.06.2006. Skrunda, Kuldīgas r.; fotoattēla autors - A.Blumbergs.

ENG - This bird is Skylark Alauda arvensis. Uncorrect answers - Woodlark Lullula arborea. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 214.06.2006. Skrunda, Kuldiga distr.; photographer - A.Blumbergs.

14.Šis putns ir Zilrīklīte Luscinia svecica.Nepareizās atbildes - AkmeņčakstīteOenanthe oenanthe, Dārza ķauķisSylvia borin. Attēls ievietots 22.02.2008., fotografēts 20.05.2007. Kolka, Talsu r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Bluethroat Luscinia svecica. Uncorrect answers - Weather Oenanthe oenanthe, Garden WarblerSylvia borin. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 20.05.2007. Kolka, Talsi distr.; photographer - A.Klepers.

13.Šis putns ir Tītiņš Jynx torquilla.Nepareizās atbildes - nav. Attēls ievietots 22.02.2008., fotografēts 05.05.2007. Auru pagasts, Dobeles r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Wryneck Jynx torquilla. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 05.05.2007. Auri, Dobele distr.; photographer - A.Klepers.

12.Šis putns ir Ziemas žubīteFringilla montifringilla.Nepareizās atbildes - nav.Attēls ievietots 22.02.2008., fotografēts .18.04.2006. Ķemeri, Rīgas r.; fotoattēla autors - A.Blumbergs.

ENG - This bird is Brambling Fringilla montifringilla. Uncorrect answers - nothing. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 25.09.2005. Kolkasrags, Talsu distr.; photographer - A.Blumbergs.

11.Šis putns ir Pelēkais strazdsTurdus pilaris.Nepareizās atbildes - Meža pūceStrix aluco. Attēls ievietots 15.02.2008., fotografēts 06.01.2008. Cēsis; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Fieldfare Turdus pilaris. Uncorrect answers - Tawny OwlStrix aluco. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 06.01.2008. Cesis distr.; photographer - D.Feldmane.

10.Šis putns ir Smilšu tārtiņšCharadrius hiaticula.Nepareizās atbildes - Upes tārtiņšCharadrius dubius. Attēls ievietots 15.02.2008., fotografēts 16.09.2007. Kolkasrags, Talsu r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Ringed Plover Charadrius hiaticula. Uncorrect answers - Little Ringed PloverCharadrius dubius. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 16.09.2007. Kolkasrags, Talsi distr.; photographer - A.Klepers.

9.Šis putns ir Čuņčiņš Phylloscopus collybita.Nepareizās atbildes - Koku čipsteAnthus trivialis, Vītītis Phylloscopus trochilus, Pelēkais mušķērājsMuscicapa striata, Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Attēls ievietots 15.02.2008., fotografēts 06.05.2007. Launkalne, Valkas r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Chiffchaff Phylloscopus collybita. Uncorrect answers - Tree Pipit Anthus trivialis, Willow WarblerPhylloscopus trochilus, Spoted  Flycatcher Muscicapa striata, Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 06.05.2007. Launkalne, Valka distr.; photographer - A.Klepers.

8.Šie putni ir Mājas zvirbuļiPasser domesticus.Nepareizās atbildes - Mājas strazdiSturnus vulgaris, Pelēkie strazdiTurdus pilaris. Attēls ievietots 05.02.2008., fotografēts 25.05.2006. Ķemeri, Rīgas r.; fotoattēla autors - A.Blumbergs.

ENG - These birds are House SparrowsPasser domesticus. Uncorrect answers - Starlings Sturnus vulgaris, FieldfaresTurdus pilaris. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 25.05.2006. Kemeri, Riga distr.; photographer - A.Blumbergs.

7.Šis putns ir Svītrainā pūceSurnia ulula.Neparaizās atbildes - Sloka Scolopax rusticola.Attēls ievietots 05.02.2008., fotografēts 12.12.2006. Stāmeriena, Gulbenes r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Hawk owl Surnia ulula. Uncorrect answers - Woodcock Scolopax rusticola. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 12.12.2006. Stameriena, Gulbenes distr.; photographer - A.Klepers.

6.Šis putns ir Sarkanā puskuitalaLimosa lapponica.Nepareizās atbildes - GugatnisPhilomachus pugnax, Lielais šņibītisCalidris canutus, Kuitala Numenius arquata. Attēls ievietots 05.02.2008., fotografēts 06.09.2005. Mērsrags, Talsu r.; fotoattēla autors - A.Klepers.

ENG - This bird is Bar-tailed Godwit Limosa lapponica. Uncorrect answers - Ruff Philomachus pugnax, KnotCalidris canutus, Curlew Numenius arquata. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 06.09.2005. Mersrags, Talsu distr.; photographer - A.Klepers.

5.Šis putns ir Pļavu lijaCyrcus pygargus.Nepareizās atbildes - Purva piekūnsFalco columbarius, Gredzenūbele Streptopelia decaocto, Dzeguze Cuculus canorus. Attēls ievietots 31.01.2008., fotografēts 03.06.2007. Ādaži, Rīgas r.; fotoattēla autors - K.Funts.

ENG - This bird is Montagu's Harrier Cyrcus pygargus. Uncorrect answers - Merlin Falco columbarius, Collared DoveStreptopelia decaocto, Cuckoo Cuculus canorus. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 03.06.2007. Adazi, Riga distr.; photographer - K.Funts.

4.Šis putns ir Sīlis Garrulus glandarius.Nepareizās atbildes: Pelēkais mušķērājsMuscicapa striata, Melnais mušķērājsFicedula hypoleuca, Kovārnis Corvus monedula. Attēls ievietots 31.01.2008., fotografēts 23.05.2005. Skulte, Limbažu r.; fotoattēla autors - K.Funts.

ENG - This bird is Jay Garrulus glandarius. Uncorrect answers - Spoted  Flycatcher Muscicapa striata, Pied FlycatcherFicedula hypoleuca, Jackdaw Corvus monedula. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 23.05.2005. Skulte, Limbazu distr.; photographer - K.Funts.

3. Šis putns ir Mājas strazdsSturnus vulgaris jaunais putns. Nepareizās atbildes - Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe.  Attēls ievietots 28.01.2008., fotogarfēts 17.07.2007. Cēsis; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is Starling Sturnus vulgaris. Uncorrect answers - Weather Oenanthe oenanthe. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 17.07.2007. Cesis; photographer - D.Feldmane.

2.Šis putns ir Mājas zvirbulisPasser domesticus daļēji albīna M.Nepareizās atbildes - Ziemas žubīteFringilla montifringilla. Attēls ievietots 23.01.2008., fotografēts 01.09.2007. Rīga; fotoattēla autors - D.Feldmane.

ENG - This bird is House Sparrow Passer domesticus. Uncorrect answers - Brambling Fringilla montifringilla. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 01.09.2007. Riga; photographer - D.Feldmane.

1.Šis putns ir Parastā pūkpīleSomateria mollissima jaunais putns.Nepareizās atbildes - Jūras krauklis Phalacrocorax carbo, Tumšā pīleMelanitta fusca. Attēls ievietots 23.01.2008., fotografēts 25.09.2005. Kolkasrags, Talsu r.; fotoattēla autors - K.Funts.

ENG - This bird is Eider Somateria mollissima. Uncorrect answers - Cormorant Phalacrocorax carbo, Velvet scoterMelanitta fusca. Picture published on 23.01.2008., the picture is made 25.09.2005. Kolkasrags, Talsu distr.; photographer - K.Funts.