kasparsfunts‎ > ‎

putnu-rudens-migrcijas-rekordi

Funtaputni.lv - RUDENS MIGRĀCIJAS VĒLĀKIE DATUMI

Pēdējie papildinājumi - 04.12.2016.

Visi dati par migrējošo putnu sugu vēlākajiem sastapšanas datumiem rudenī Latvijā līdz 01.03.2009. sagatavoti, pamatojoties uz informāciju Latvijas ornitofaunisktikas mājas lapā internetā  www.putni.lv, kur var atrast daudz plašāku informāciju par Latvijas putnu sugu vēlākajiem novērošanas gadījumiem valstī. Dati no 01.03.2009. līdz 21.11.2010. no funtaputni, pēc 22.11.2010. - no www.latvijasputni.lv.

Latvijas dziedātājputnu rudens aizlidošanas un caurceļošanas hronoloģija - DIAGRAMMA

UZ IEVADLAPU

Šajā lapā apkopoti putnu rudens migrācijas rekordi - vēlākie putnu sugu novērošanas gadījumi Latvijā.
mazais gulbis - 31.12.2011.
sējas zoss - 22.12.2013.
baltpieres zoss - 12.12.2000.
meža zoss - 21.12.2015.
baltvaigu zoss - 16.12.2015.
melngalvas zoss - 30.11.2008.
Sāmsalas pīle - 27.11.2010.
garkaklis - 27.11.2011.
prīkšķe - 20.10.2012.
platknābis - 29.11.2012.
paipala - 25.09.2004.
melnkakla dūkuris - 30.11.1989.
lielais dumpis - 03.12.2012.
mazais dumpis - 11.11.2007.
melnais stārķis - 05.11.1990.
baltais stārķis - 01.10.2005.
ķīķis - 27.10.2000.
sarkanā klija - 01.11.2012.
melnā klija - 08.10.2002.
čūskērglis - 12.10.1995.
niedru lija - 02.11.2005.
stepes lija - 18.10.2015.
bikšainais klijāns - 03.09.2006. (agrākais)
pļavu lija - 16.10.1994.
mazais ērglis - 10.10.1988.
zivjērglis - 08.11.2013.
kukaiņu piekūns - 09.10.1990.
bezdelīgu piekūns - 13.11.2005.
ormanītis - 21.10.2012.
mazais ormanītis - 11.10.2004.
grieze - 24.10.2014.
dzērve - 08.11.1998.
jūrasžagata - 27.11.2015.
avozeta - 31.08.1988.
upes tārtiņš - 13.11.2005.
smilšu tārtiņš - 02.11.2002.
jūras ķīvīte - 18.11.2016.
lielais šņibītis - 08.11.2008.
gaišais šņibītis - 12.11.1998.
trulītis - 21.10.2014.
Temminka šņibītis - 13.10.2014.
līkšņibītis - 13.10.2014.
parastais šņibītis - 14.12.2014.
dūņšņibītis - 07.10.2006.
gugatnis - 18.11.2005.
vistilbe - 14.12.2009.
mērkaziņa - 10.12.2011.
ķikuts - 01.11.2002.
sloka - 21.12.2012.
melnā puskuitala - 29.09.2003.
sarkanā puskuitala - 21.10.2014.
lietuvainis - 02.10.2003.
kuitala - 17.11.2008.
tumšā tilbīte - 04.11.2012.
pļavu tilbīte - 18.11.2002.
dīķu tilbīte - 05.10.2013.
lielā tilbīte - 09.11.2005.
meža tilbīte - 27.11.2011.
purva tilbīte - 13.10.2014.
terekija - 09.10.1999.
upes tilbīte - 29.10.2010.
akmeņtārtiņš - 03.11.2007.
šaurknābja pūslītis - 11.10.2013.
platknābja pūslītis - 14.11.2011.
vidējā klijkaija - 12.11.1985.
īsastes klijkaija - 10.11.2001.
Baltijas reņģu kaija - 17.11.2013.
lielais zīriņš - 08.10.2008.
cekulzīriņš - 05.11.2011.
upes zīriņš - 30.11.2013.
jūras zīriņš - 11.11.1985.
mazais zīriņš - 19.10.2008.
melnais zīriņš - 26.09.2004.
baltspārnu zīriņš - 20.09.1951
meža balodis - 03.12.2012.
lauku balodis - 27.11.2010.
parastā ūbele - 15.10.1991.
dzeguze - 08.10.2014.
purva pūce - 20.11.1998.
vakarlēpis - 30.10.2003.
svīre - 07.11.1989.
zaļā vārna - 03.10.1976.
pupuķis - 30.11.2013.
tītiņš - 06.09.2010.
sila cīrulis - 27.11.2010.
lauku cīrulis - 04.12.2004.
ausainais cīrulis - 06.12.2003.
krastu čurkste - 30.10.2004.
bezdelīga - 24.11.2013.
mājas čurkste - 09.11.2005.
stepes čipste - 28.09.1989.
koku čipste - 04.11.2016.
pļavu čipste - 26.11.2010.
dzeltenā cielava - 26.10.2002.
citroncielava - 11.10.2008.
pelēkā cielava - 24.11.2007.
baltā cielava - 13.12.2009.
zīdaste - 18.09.2008. (agrākais)
ūdensstrazds - 14.10.2007. (agrākais)
peļkājīte - 30.11.2014.
zilrīklīte - 18.10.2002.
melnais erickiņš - 21.11.2010.
erickiņš - 05.11.2016.
lukstu čakstīte - 13.10.2004.
akmeņčakstīte - 31.10.2010.
apkakles strazds - 22.10.1991.
dziedātājstrazds - 04.12.2012.
plukšķis - 03.12.2012.
sila strazds - 04.12.2016.
kārklu ķauķis - 06.10.2005.
upes ķauķis - 22.09.2008.
Seivi ķauķis - 06.10.2015.
grīšļu ķauķis - 23.09.1970.
ceru ķauķis - 07.10.2001.
ezera ķauķis - 16.10.2004.
purva ķauķis - 23.09.1982.
krūmu ķauķis - 05.09.2003.
niedru strazds - 04.10.2008.
iedzeltenais ķauķis - 10.10.2010.
melngalvas ķauķis - 28.11.1985.
dārza ķauķis - 25.10.2014.
svītrainais ķauķis - 28.09.2005.
gaišais ķauķis - 30.10.2005.
brūnspārnu ķauķis - 03.11.2013.
zaļais ķauķītis - 07.09.2014.
Sibīrijas ķauķītis - 11.09.1976. (agrākais), 09.11.1996. (vēlākais)
dzeltensvītru ķauķītis - 10.09.1988. (agrākais), 09.11.1985. (vēlākais)
svirlītis - 10.10.2006.
čuņčiņš - 29.11.2008.
vītītis - 05.11.2016.
sārtgalvītis - 09.11.2015.
pelēkais mušķērājs - 30.10.2011.
mazais mušķērājs - 13.10.2013.
melnais mušķērājs - 14.10.1996.
vālodze - 07.10.1992.
brūnā čakste - 21.10.1996.
ģirlicis - 10.11.2010.
mazais svilpis - 22.09.1981.
baltsvītru krustknābis - 24.07.2013. (agrākais)
Lapzemes stērste - 11.09.1986. (agrākais), 16.12.2012. (vēlākais)
sniedze - 16.09.2007. (agrākais)
dārza stērste - 01.10.2003.
niedru stērste - 13.12.2014.
Comments