2010. GADA JAUNUMU ARHĪVS

Funtaputni publicēto interesantāko ornitofaunistikas jaunumu arhīvs

MAIJS
NOVEMBRIS

21.11.2010. Kanādas zoss Branta canadensis 1 joprojām pie Ķīšezera glābšanas stacijas, Rīga (J.Vīgulis, I.Markuse).

20.11.2010. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus ap 400, Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii ap 300 - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī, Kanādas zoss Branta canadensis 19 - liels skaits pulcēšanās vietā, Baltvaigu zoss Branta leucopsis 8 - vēls novērojums rudenī, Užavas lejtecē, Ventspils n. (E.Spridzāne, T.Kohs). Sējas zoss Anser fabalis 23 - vēls novērojums rudenī, Užavas lejtecē, Ventspils n., Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus 73 Vārmes laukos, Ventspils n., ap 130 Silzemju dīķī, Ventspils n. - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī. Meža zoss Anser anser 3 Silzemju dīķī, Saldus n. - vēls novērojums rudenī (I.Ķiecis).

19.11.2010. Svītrainā pūce Surnia ulula 1 Pātarniekos, Krāslavas n. (A.Klepers).

18.11.2010. Zaļā dzilna Picus viridis 1 Kočerginā, Daugavpils n. (A.Klepers).

16.11.2010. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus ap 450, Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii ap 150 - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī, Sējas zoss Anser fabalis 13 - vēls novērojums rudenī - Užavas palienē, Ventspils n. (M.Strazds, V.Pranks).

14.11.2010. Svītrainā pūce Surnia ulula 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 2 Sātiņu dīķos, Saldus n. - vēls novērojums rudenī, tālu iekšzemē (A.Mankus). Kākaulis Clangula hyemalis 6 Daugavā pie Cirseniekiem, Līvānu n. - tālu iekšzemē (A.Erts). Kanādas zoss Branta canadensis 1 joprojām pie glābšanas stacijas Ķīšezerā, Rīga (D.Brakmane).

11.11.2010. Gugatnis Philomachus pugnax 1 Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. - vēls novērojums rudenī (G.Grandāns, pēc pēc www.latvijasputni.lv).

10.11.2010. Ģirlicis Serinus serinus 1 netālu no Z mola, Liepāja, vēlākais noveŗojums rudenī, Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, pēc www.latvijasputni.lv).

07.11.2010. Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris vismaz 1 pie Odiņu poldera, Babītes n. (V.Vintulis), 1 uz Golodova dambja, Liepāja (J.Jansons, pēc www.latvijasputni.lv). Kuitala Numenius arquata 2 Silzemju dīķī, Sadus n. - vēls novērojums rudenī (J.Jansons).

06.11.2010. Ķerra Aythya marila 1 adT Dārziņu vecupē, Rīga - tālu iekšzemē (I.Ķiecis). Pupuķis Upupa epops 1 Aizkraukles n. - vēlākais novērojums rudenī (V.Grundule). Jūras ērglis Haliaeetus albicilla 35 Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī (E.Kantāns, L.Lapiņa, E.Lazda, L.Lazda). Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ap 2000 - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī, Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola 1 - vēls novērojums rudenī, Silzemju dīķī, Saldus n. (J.Jansons).

05.11.2010. Pupuķis Upupa epops 1 Ļaudonā, Madonas n. - vēls novērojums rudenī (A.Avotiņš jun., pēc www.latvijasputni.lv).

04.11.2010. Paugurknābja gulbja / Ziemeļu gulbja Cygnus olor / Cygnus cygnus 1 2cy hirbīds pie Jaunmuižas, Skrundas n. - pirmais šo divu sugu hibrīda novērojums Latvijā (D.Boiko). Īsastes klijkaija Stercorarius parasticus 1ad, 2 1cy - vēls novērojums rudenī, Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla 1 Papē, Rucavas n. (G.Grandāns, pēc www.latvijasputni.lv).

03.11.2010. Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 1 1cy joprojām pie Daugavgrīvas mola, Rīga (A.Avotiņš jun., pēc www.latvijasputni.lv).
Platknābja pūslītis Daugavgrīvā, foto - I.Vilka.
 
02.11.2010.  Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis joprojām Viesturdārzā, Rīga (K.Funts). Čuņčiņš Phylloscopus collybita 1 noķerts Papē gredzenošanai, Rucavas n. - vēls novērojums rudenī (G.Grandans, pēcwww.latvijasputni.lv).
 
01.11.2010. Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris 2 uz Golodova dambja, Liepāja (G.Grandāns, V.Ignatjevs, pēc www.latvijasputni.lv).

OKTOBRIS
31.10.2010. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 1 uz Salacgrīvas mola, Salacgrīvas n. - vēlākais novērojums rudenī (A.Kuročkins). Lielais baltais gārnis Egretta alba 1 Mērsragā, Rojas n. - vēls novērojums rudenī (S.Rabkevičs). Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 1 1cy joprojām Daugavgrīvā, Rīga (J.Vīgulis, N.Zeidaks, I.Vilka, J.Priednieks). Meža tilbīte Tringa ochropus 1 - atkārtots vēlākais novērojums rudenī, Ķīvīte Vanellus vanellus ap 2000 - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī, Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ap 1200 - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī Sātiņu dīķos, Saldus n. (J.Jansons). Kanādas zoss Branta canadensis 1 Ķīšezerā pie glābšanas stacijas, Rīga (anon.). Jūras žagata Heamatopus ostralegus 1 Liepājas ostā - vēls novērojums rudenī (K.Millers), Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus 1 1cy noķerts gredzenošanai tīklā Papē, Rucavas n. (A.Avotiņš jun.) - pēdējie div inovērojumi pēc www.latvijasputni.lv.
Meža tilbīte Sātiņu dīķos, foto - J.Jansons.

30.10.2010. Baltijas reņģu kaija Larus fuscus fuscus 1 Getliņos, Stopiņu n. - vēls novērojums rudenī (E.Lediņš, A.Kalvāns, K.Sams). Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis 1 joprojām Viesturdārzā, Rīga (K.Funts). Melnā pīle Melanitta nigra 1 M Daugavā pie Dvietes, Līvānu n. - tālu iekšzemē (A.Erts).

29.10.2010. Upes tilbīte Actitis hypoleucos 1 Vilnīšos pie Daugavas, Daugavpils n. - vēlākais novērojums rudenī Latvijā (A.Erts).

28.10.2010. Zivju ērglis Pandion haliaetus 1 virs Ogres - vēls novērojums rudenī (V.Roze). Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 1 1cy Daugavgrīvā, Rīga - 8. šīs sugas novērojums Latvijā (I.Deņisovs, R.Matrozis).
Platknābja pūslītis Daugavgrīvā, foto - I.Deņisovs.
 
27.10.2010. Melnkakla gārgale Gavia arctica 1 Daugavā pie Līvānu pārceltuves, Līvānu n., Tumšā pīle Melanitta fusca 1 T Daugavā pie Cirseniekiem, Līvānu n., turpat joprojām Melnā pīle Melanitta nigra 4Kākaulis Clangula hyemalis 2 - visas sugas tālu iekšzemē (A.Erts). Gugatnis Philomachus pugnax 1, Pļavu tilbīte Tringa totanus 1 Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. - vēli novērojumi rudenī (G.Grandāns, G.Aizupiete, I.Kļaviņa, pēc www.latvijasputni.lv).

26.10.2010. Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus 1 noķerts murdā gredzenošanai Papē, Rucavas n. (I.Freiberga, D.Spalis). Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris 2 Pāvilostā, Pāvilostas n. (R.Rekmanis), 4 uz Golodova dambja, Liepāja (A.Manuks). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris 1 netālu no D mola, Liepāja, Jūras žagata Haematopus ostralegus 1 pie D mola, Liepāja - vēls novēojums rudenī (A.Mankus). Zīdaste Bombycilla garrulus 600 Ozolmuižas apkaimē, Alojas n. - liels bars rudenī (A.Meinards).
Sibīrijas ķauķītis Papē, foto - D.Spalis.
Ausainais cīrulis Liepājā, foto - A.Mankus.

24.10.2010. Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris 4 Mērsragā, Rojas n. (K.Funts). Melnā pīle Melanitta nigra 4 Daugavā pie Cirseniekiem, Līvānu n. - tālu iekšzemē, turpat joprojām arī Kākaulis Clangula hyemalis 2 (A.Erts).

23.10.2010. Gugatnis Philomachus pugnax 1 Vecatē, Burtnieku n. - vēls novērojums rudenī (A.Klepers). Kākaulis Clangula hyemalis 2 Daugavā pie Cirseniekiem, Līvānu n. - tālu iekšzemē (A.Erts). Kanādas zoss Branta canadensis 1 pie Cīruļiem, Talsu n. (N.Zeidaks).

22.10.2010. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla 2 1cy, Vidējā klijkaija Stercorarius pomarinus 1 1cy, Jūras šņibītis Calidris maritima 1, Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris 10 Papē, Rucavas n. (M.Jaunzemis, G.Grandāns).

21.10.2010. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla 1 1cyT noķerts tīklā gredzonašanai Papē, Rucavas n. (I.Jansone, G.Grandāns, M.Jaunzemis), Dārza ķauķis Sylvia borin 1 noķerts tīklā gredzonašanai Papē, Rucavas n. - vēlākais novērojums rudenī Latvijā (I.Jansone, M.jaunzemis).
 
20.10.2010. Kaspijas kaija Larus cachinnans 1 1cy un 1 2cy, Rietumu reņģu kaija / Tundra kaija Larus fuscus graellsii / Larus heuglini 1 ad, Kovārnis Corvus monedula ap 2000 - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī, Krauķis Corvus frugilegus ap 300 - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (R.Matrozis, A.Kuročkins).
 
19.10.2010. Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 1 joprojām Kolkasragā, Dundagas n. - uzturas šajā vietā kopš 17.10. (I.Brediks, D.Drazdovskis u.c.).
 
18.10.2010. Sarkanā puskuitala Limosa lapponica 1 - vēlākais novērojums rudenī Latvijā, Kolkasrags, Dundagas n. (U.Piterāns). Dārza ķauķis Sylvia borin 1 noķerts tīklā gredzenošanai papē, Rucavas n. - otrs vēlākais novērojums rudenī (G.Grandāns). Mazais ķeģis Carduelis flammea cabaret 2 noķerti tīklā gredzenošanai Papē, Rucavas n. (M.Jaunzemis). Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus 1 atrasts beigts (svaigs) izskalots no jūras Papē, Rucavas n. (A.Liepa).
 
17.10.2010. Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 1 Kolkasragā, Dundagas n. - 7. šās sugas novērojums Latvijā, turpat Cekulzīriņš Sterna sandvicensis 1 - vēls novērojums rudenī (U.Piterāns). Niedru lija Circus aeruginosus 1 2cyT Mangaļsalā, Rīga - vēls novērojums rudenī (I.Deņisovs). Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis 1 Viesturdārzā, Rīga (K.Funts), uzturas šajā vietā kopš 03.10. (D.Staša). Pļavu tilbīte Tringa totanus 2 pie Košķeles, Burtnieku n. - vēls novērojums rudenī. Baltvaigu zoss Branta leucopsis ap 300 vienā barā pie Rūdekām, Burtnieku n. - liels skaits vienā barā (A.Klepers). Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 1 Papē, Rucavas n. - vēls novērojums rudenī (M.jaunzemis). Ūdensstrazds Cinclus cinclus 1 upītē Vangažos, Inčukalna n. - agrs novērojums rudenī, pirmais zināmais novērojums šajā rudenī (A.Avotiņš jun.).
Platknābja pūslītis Kolkasragā, foto - U.Piterāns.

16.10.2010. Sarkanā puskuitala Limosa lapponica 1 Nīcas laukos, Nīcas n. - otrais vēlākais novērojums rudenī (K.Millers). Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris 15 lie LBT termināļa, Liepāja (J.Jansons). Melngalvas zoss Branta bernicla 337 no plkst. 07.46 līdz 10.45 (23 bari, no 1 līdz 38 putni barā) Kolkasragā, Dundagas n. - lielākais skaits rudens migrācijā (R.Matrozis, A.Kuročkins, E.Lediņš).

15.10.2010. Pelēkā cielava Motacilla cinerea 1 pie "Kraujām", Salacrgīvas n. - vēls novērojums rudenī (V.Ādamsons, G.Graubics). Jūras šņibītis Calidris maritima 4 1cy pie D mola, Liepāja, Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris 18 uz Goldova dambja, Liepāja (K.Millers). Upes zīriņš Sterna hirundo 1 Kaltenē, Rojas n., 1 Kolkasragā, Dundagas n., Jūras šņibītis Calidris maritima 1,  Lielais šņibītis Calidris canutus 1 - vēls novērojums rudenī, Mērsragā, Rojas n. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Kaspijas kaija Larus cachinnans 1 2cy Kolkasragā, Dundagas n. (R.Matrozis, A.Kuročkins).

14.10.2010. Zaļā dzilna Picus viridis 1 Aizkraukles purvā, Aizkraukles n. (D.Drazdovskis).

13.10.2010. Jūras šņibītis Calidris maritima 1 Liepājas ostā (M.Koivula, K.Millers). Kaspijas kaija Larus cachinnans 1 1cy, 1 2cy Rolavas apkaimē, Durbes n. (M.Koivula). Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla vismaz 2 1cy Liepājas ostā (K.Millers, M.Koivula), 1 1cy Bernātos lidoja uz Z, Nīcas n. (M.Koivula).
12.10.2010. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 1 Zvirgzdos, Burtnieku n. - vēls novērojums rudenī (A.Klepers).

11.10.2010. Ezera ķauķis Acrocephalus sciprpaceus 1 noķerts tīklā gredzenošanai Papē, Rucavas n. - vēls novērojums rudenī (E.Lediņš, A.Kalvāns). Lielā tilbīte Tringa nebularia 1 lidoja uz Z Lauteros, Salacgrīvas n. - vēls novērojums rudenī (G.Graubics). Pļavu tilbīte Tringa totanus 2 - vēls novērojums rudenī, Lielais baltais gārnis Egretta alba vismaz 120 - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī, Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 4 Sātiņu dīķos - tālu iekšzemē, Saldus n. (I.Ķiecis).

10.10.2010. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 1 Akmeņragā, Pāvilostas n. - vēls novērojums rudenī (J.Jansons). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 2 1cy Sātiņu dīķos, Saldus n. - tālu iekšzemē (T.Guščina, O.Miziņenko). Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 1 joprojām pie Dienvidu mola, Liepāja - uzturas šajā vietā kopš 04.10.2010. (K.Millers). Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina 1, Vītītis Phylloscopus trochilus 1 noķerti gredzenošanai murdā Papē, Rucavas n. - vēli novērojumi rudenī (E.Laucis, G.Grandāns, I.Freiberga).
Platknābja pūslītis Liepājā, foto - J.Jansons.

09.10.2010. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 1 Karostā, Liepāja - vēls novērojums rudenī (J.Jansons). Svirlītis Phylloscopus sibilatrix 1 - vēls novērojums rudenī, Sārtgalvītis Regulus ignicapillus 1 1cyT noķerti gredzenošanai murdā Papē, Rucavas n. (E.Laucis, G.Grandāns, I.Freiberga). Lielais baltais gārnis Egretta alba 44 Mazdzērves dīķī - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī, Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus 1 starp Mazdzērves un Krievpurva dīķi, Aizputes n., turpat Dzeltenā cielava Motacilla flava 1 - vēls novērojums rudenī (K.Millers).

08.10.2010. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 4 Nīcas laukos, Nīcas n. - vēls novērojums rudenī. Sibīrijas čuņčiņš Phylloscopus collybita tristris 1 pie Nīcas laukiem, Nīcas n. - uzturas šajā vietā kopš 23.09. (K.Millers). Ķerra Aythya marila 1 adT, 1 adM, 1 1cy Dārziņu vecupē, Rīga - tālu iekšzemē (I.Ķiecis).

Kavēts jaunums: 20.09.2010. Melngalvas kaija Larus melanocephalus 1 1cy Pāvilostā, Pāvilostas n. - 10. šīs sugas novērojums Latvijā (R.Rekmanis).
Melngalvas kaija Pāvilostā, foto - R.Rekmanis.

07.10.2010. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 1 Silzemnieku laukos, Burtnieku n. - vēls novērojums rudenī (A.Klepers).

05.10.2010. Temminka šņibītis Calidris temminckii 1 Reisa niedrājā, Salacgrīvas n. - vēlākais novērojums rudenī Latvijā (J.Lipsbergs). Jūras šņibītis Calidris maritima 1 lidoja uz D Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Lielais piekūns Falco peregrinus 2 Liepājas ostā, Upes zīriņš Sterna hirundo 1 1cy pie LBT termināļa, Liepāja (K.Millers).

04.10.2010. Sarkanā puskuitala Limosa lapponica 2, Upes zīriņš Sterna hirundo 2 - vēli novērojumi rudenī, Lielais piekūns Falco peregrinus 1 Kolkasragā, Dundagas n. (M.Tīrums). Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 1 Liepājas ostā - 6. šās sugas novērojums Latvijā (K.Millers). Lielais piekūns Falco peregrinus 1 Papē, Rucavas n., turpat Upes zīriņš Sterna hirundo 2 1cy lidoja uz D - vēls novērojums rudenī   (G.Grandāns).

03.10.2010. Apkakles strazds Turdus torquatus 1 Pekragā, Rojas n. (V.Ādamsons). Pelēkā pīle Anas strepera 20 Grebūtnieku dīķī, Saldus n., Baltvēderis Anas penelope ap 1000, Krīklis Anas crecca ap 1000 Sātiņu dīķos, Saldus n. - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī (J.Jansons). Tundras kaija Larus heuglini 1 ad, Dzeltenā cielava Motacilla flava flava 1 - vēls novērojums rudenī - Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (E.Laucis). Melnkakla gārgale Gavia arctica 5 Rāznas ez. A malā, Rēzeknes n. - tālu iekšzemē (V.Pranks). Dzeltenā cielava Motacilla flava 1 uz Golodova dambja, Liepāja (K.Millers).

02.10.2010. Melngalvas zoss Branta bernicla 157 (baros pa 35, 10, 14, 37, 11 un ap 50 putniem) Kolkasragā, Dundagas n. - liels skaits rudens migrācijā (H.Hofmanis). Purva tilbīte Tringa glareola 1 Daugavstikānos, Līvānu n. - vēls novērojums rudenī (A.Erts). Līkšņibītis Calidris ferruginea 1 1cy Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. - vēls novērojums rudenī, Ķīvīte Vanellus vanellus ap 2000 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī (J.Jansons). Upes zīriņš Sterna hirundo 1 1cy Bērzciemā, Engures n. - vēls novērojums rudenī (E.Lediņš, I.Lediņa, P.Ločmelis, I.Austruma). Lielais baltais gārnis Egretta alba ap 300 Nagļu dīķos, Rēzeknes n. (A.Avotiņš jun.).

SEPTEMBRIS

30.09.2010. Zīdaste Bombycilla garrulus 1 Ragaciemā, Engures n. - pirmais novērojums šajā rudenī (N.Zeidans). Akmeņu čipste Anthus petrosus 2 Papē pie mola, Rucavas n. (G.Grandāns).

27.09.2010. Sniedze Plectrophenax nivalis 2 Pekragā, Rojas n. - agrs novērojums rudenī (J.Vīgulis).

26.09.2010. Lapzemes stērste Calcarius lapponicus 2 Engures ostā, Engures n. (A.Klepers u.c.), 2 uz Mangaļsalas mola, Rīga (K.Funts). Sniedze Plectrophenax nivalis 7 pāri Mangaļsalas molam, Rīga (K.Funts), 1 Engures ostā, Engures n. (S.Rabkavičs), 1 Pekragā, Rojas n. (E.Lediņš) - agri novērojumi rudenī. Dzeguze Cuculus canorus 1 Melnragu rīklē, Tukuma n. - vēls novērojums rudenī (S.Rabkevičs). 23.09.2010. Lielais baltais gārnis Egretta alba 201, Krīklis Anas crecca 1185, Laucis Fulica atra 3150, Ķīvīte Vanellus vanellus 1701 Orenīšu - Drabāku dīķos, Rēzeknes n. - visām sugām liels skaits pulcēšanās vietā rudenī(R.Matrozis, R.Kuročkins, V.Smislovs).

Lapzemes stērste Engures ostā, foto - S.Rabkevičs.

25.09.2010. Sniedze Plectrophenax nivalis 1 Kolkasragā, Dundagas n. - agrs novērojums rudenī (M.Ieviņš). Brūnā čakste Lanius collurio 1 1cy Birzāku laukos, Līvānu n. - vēls novērojums rudenī (A.Erts). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy pie Olaines, Olaines n. (J.Vīgulis, I.Markuse). Melnā vārna Corvus corone 1 Pāvilostā, Pāvilostas n. (D.,S.Elferti). Lielais piekūns Falco peregrinus 1 ad lidoja uz D Papē, Rucavas n. (G.Grandāns u.c.). Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ap 700, Ķīvīte Vanellus vanellus ap 800 Apriķu apkārtnē, Aizputes n. - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī (K.Millers).

24.09.2010. Čūskērglis Circaetus gallicus 1 1cy lidoja uz D Papē, Rucavas n. (A.Avotiņš jun.). Turpat Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 2cyT (G.Grandāns), Lielais piekūns Falco peregrinus 1 (A.Avotiņš jun., G.Grandāns).

23.09.2010. Lielais baltais gārnis Egretta alba ap 150 Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī (K.Funts). Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus 1 noķerts murdā Papē gredzenošanai, Rucavas n. (O.Keišs).

22.09.2010. Lielais zīriņš Hydroprogne caspia 2 - vēls novērojums rudenī, Kanādas zoss Branta canadensis 1 Engures ez. R malā, Engures n. (K.Funts). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy pie Trenčiem, Babītes n. (K.Millers).

21.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 adT Daugmales apkaimē, Ķekavas n. (K.Funts).

19.09.2010. Baltvēderis Anas penelope ap 1600 Sātiņu dīķos, Saldus n. - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī (J.Jansons). Lielais piekūns Falco peregrinus 1 Sātiņu dīķos, Saldus n. (Z.Jansone). Melnā puskuitala Limosa limosa 1 Pāvilostā, Pāvilostas n. - vēls novērojums rudenī (R.Rekmanis).

18.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus vismaz 3 1cy Mangaļsalā, Rīga (T.Guščina, I.Deņisovs, O,.Miziņenko). Parastais šņibītis Calidris alpina 146 Mērsragā, Rojas n. - liels skaits pulcēšanās vietā rudenī (E.Laucis). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 1 1cy Skrundas zivju dīķos, Skrundas n. - tālu iekšzemē (A.Kalvāns, V.Pranks). Lielais piekūns Falco peregrinus 1 lidoja uz D pie Papes bākas, Vidējā klijkaija Stercorarius pomarinus 1imm, Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus 1imm, Baltijas reņģu kaija Larus fuscus fuscus 413 - liels skaits migrācijā uz D, Kaspijas kaija Larus cachinnans 22 - liels skaits migrācijā uz D Papē, Rucavas n. (M.Bruun, M.Koivula, K.Millers, J.Hannu, S.Jokinen).

17.09.2010. Kaspijas kaija Larus cachinnans 16 lidoja uz D (M.Koivula, M.Bruun, K.Millers), Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus 1 (M.Koivula, M.Bruun) Papē, Rucavas n.

16.09.2010. Skandināvijas reņģu kaija Larus fuscus intermediusSējas zoss Anser fabalis ap 20 - agrs novērojums rudenī - pie Šķīsteru raga, Salacgrīvas n. (K.Funts). Bikšanais klijāns Buteo lagopus 1 adM Iesalkājas apkaimē, Limbažu n.  (D.Drazdovskis), 1 pie fermas "Briljanti", Ādažu n. (I.Mārdega) - pirmie novērojumi šajā rudenīMazais gulbis Cygnus columbianus bewickii 1 ad Mangaļsalā, Rīga - agrākais novērojums rudenī (I.Deņisovs). Melnais zīriņš Chlidonias niger 1 1cy Ainažos, Salacagrīvas n. - vēls novērojums rudenī (R.Matrozis, A.Kuročkins). 

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus 2 1cy MM noķerti murdā gredzenošanai Papē, Rucavas n. (O.Keišs).

Mazais gulis Mangaļsalā, foto - I.Deņisovs.

15.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Sējas zoss Anser fabalis 60 pie "Plančiem", Alojas n. (A.Meinards). Melnā vārna Corvus corone corone 1 joprojām Mērsragā, Rojas n. (K.Funts). Ziemas žubīte Fringilla montifringilla 1 pie Grāveriem, Aglonas n. (J.Vīgulis).

JAUNA PUTNU SUGA LATVIJĀ! 12.09.2010. ĪSPIRKSTU MIZLOŽŅA Certhia brachydactyla 1 1cy noķerta gredzenošanai tīklā Papē, Rucavas n. - šī ir 344. Latvijā konstatētā putnu suga (A.Avotiņš jun., K.Millers, G.Grandāns).

14.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Vecumnieku apkaimē, Vecumnieku n. (M.Tīrums). Sējas/baltpieres zosis Anser fabalis/albifrons 20 Zeltalejā, Gulbenes n. (E.Kantāns).

13.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Miezītē, Jelgavas n. (V.Pranks).

12.09.2010. Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus 1 1cy T noķerts murdā gredzenošanai Papē, Rucavas n. (M.Briedis u.c.). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns).

Dzeltensvītru ķauķītis Papē, foto - M.Briedis.

11.09.2010. Sarkanā klija Milvus milvus 1 Grenctālē, Bauskas n. (I.Deņisovs). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers, H.Helin, M.Helle), 1 1cy Vīdālē, Dundagas n. (V.Skuja, A.Tooma), 3 1cy Papē, Rucavas n. (K.Millers u.c.).

10.09.2010. Bišu dzenis Merops apiaster 7 migrācijā uz D Papē, Rucavas n. (G.Grandāns). Lielais piekūns Falco peregrinus 1 ad Orenīšos, Rēzeknes n., Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 2 Kujas palienē, Madonas n, (A.Klepers u.c.), 2 1cy Papē, Rucavas n. (A.Avotiņš jun. u.c.). Sējas zoss Anser fabalis 76 Vilzēnu purva apkaimē, Alojas n. - agrs novērojums rudenī (A.Meinards).

09.09.2010. Kanādas zoss Branta canadensis 1, Lielais piekūns Falco peregrinus 1 1cy Kaņierī, Engures n. (R.Matrozis, A.Kuročkins). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Mangaļsalā, Rīga (U.Piterāns). Sējas zoss Anser fabalis 2 Pļaviņās, Pļaviņu n. - agrs novērojums rudenī, uzturējās tur vismaz līdz 14.09. (G.Grandāns). Sārtgalvītis Regulus ignicapillus 1 1cy T noķerts tīklā gredzenošanai Papē, Rucavas n. (O.Keišs).

07.09.2010. Sējas zoss Anser fabalis ap 30 lidoja uz DR Garkalnē, Garkalnes n. - agrs novērojums rudenī (R.Matrozis). Baltpieres zoss Anser albifrons 150 Ozolmuižas tīrelī, Limbažu n. - agrākais novērojums rudenī (A.Meinards). Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria 1 noķerts tīklā gredzenošanai Papē, Rucavas n. - vēls novērojums rudenī (G.Grandāns). Kanādas zoss Branta canadensis 1 Smārdē, Engures n. (S.Rabkevičs).

06.09.2010. Tītiņš Jynx torquilla 1 Karaostā, Liepāja - vēlākais novērojums rudenī (S.Bērziņa). Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola 1 niedrājā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 3 1cy Puikules apkaimē, Alojas n. (A.Meinards). Sējas zoss Anser fabalis vismaz 50 Madiešēnu purvā, Limbažu n. - agrākais novērojums rudenī (D.Drazdovskis). Ragainais dūkuris Podiceps auritus 1 Karaostā, Liepāja (S.Bērziņa). Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria

(E.Salzman), Vālodze Oriolus oriolus 1 1cyM Papē, Rucavas n. - vēli novērojumi rudenī (E.Salzman, K. Millers).

05.09.2010. 
Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 2 1cy pie Vīkuļiem, Babītes n. (J.Vīgulis, I.Markuse), 1 1cy pie Pēterniekiem, Olaines n. (V.Pranks), 1 1cy pie Īslīces, Bauskas n. (E.Laucis). Melnā vārna Corvus corone 1 joprojām Mērsragā, Rojas n. (M.Kilups).

04.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy pie Kaupiem, Babītes n., 2 1cy pie Lādes, Limbažu n. (A.Klepers).

03.09.2010. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides 1 pie Sātiņu dīķiem, Saldus n. - vēlākais novērojums rudenī (E.Salzman, K.Millers, J.Jansons). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus vismaz 9 1cy Užavas lejteces pļavās, Ventspils n. (K.Millers, E.Salzman).

01.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 3 1cy pie Vārves, Ventspils n. (J.Jansons).

01.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 2 1cy Ozolmuižas apkaimē, Alojas n. (A.Meinards), 1 1cy Valles apkaimē, Vecumnieku n. (K.Funts).

AUGUSTS

31.08.2010. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 1 1cy Sātiņu dīķos, Saldus n. - tālu iekšzemē (J.Jansons). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy pie Zvidzes dambja, Madonas n. (K.Millers, E.Salzman, G.Grandāns).

30.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 3 (2 1cy, 1 adT) Umurgas apkaimē, Limbažu n., 8 (7 1cy, 1 adM) Iesalkājas apkaimē, Limbažu n. (D.Drazdovskis), 1 1cy Upesgrīvas apkaimē, Rojas n. (M.Tīrums), 1 1cy Papē, Rucavas n. (I.Freiberga, M.Briedis), 3 1cy Puikules apkaimē, Alojas n. (A.Meinards), 2 1cy Kalnagales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs).

29.08.2010. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris 1 adM Iesalkājā, Limbažu n. - agrākais novērojums rudenī (D.Drazdovskis). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Lanceniekos, Tukuma n. (A.Kalvāns).

28.08.2010. Tītiņš Jynx torquilla 1 noķerts tīklā gredzenošanai Papē, Rucavas n. - vēls novērojums (I.Freiberga, M.Briedis). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Papē, Rucavas n. (E.Laucis), 2 1cy "Žūriņu" apkaimē, Alojas n., 2 1cy Tūjas apkaimē, Salacgrīvas n. (A.Meinards), 1 1cy BIkstu pagastā, Dobeles n. (E.Laucis), 1 1cy, 1 adM pie Lādzeres, Talsu n. (V.Pranks, A.Kalvāns), 4 1cy pie Vitrupes, Salacgrīvas n., 1 1cy Gravu apkārtnē, Limbažu n., 1 1cy Imšu apkārtnē, Limbažu n. (J.Vīgulis, I.Markuse). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 2 1cy Skrundas zivju dīķos, Skrundas n.- tālu iekšzemē (D.Boiko, A.Kārkliņš).

27.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 5 1cy Jaunmārupes apkaimē, Mārupes n. (G.Grandāns, G.Aizupiete), 3 1cy Muižkalnos, Limbažu n. (A.Kalvāns). Melnā vārna Corvus corone joprojām netālu no D mola, Liepāja (B.Kuntrats).

26.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 3 1cy Pociema apkaimē, Limbažu n. (A.Meinards), 5 1cy Tūjasmuižā, Limbažu n. (A.Kalvāns).

25.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 5 1cy Ulmales apkaimē, Pāvilostas n. (J.Jansons), 3 1cy pie Ādažu lidlauka, Ādažu n. (D.Drazdovskis), 3 1cy Iesalkājas apkaimē, Limbažu n. (I.Tihovska, D.Drazdovskis). Skandināvijas reņģu kaija Larus fuscus intermedius 1 ad Akmeņragā, Pāvilostas n. (K.Millers, E.Laucis). Kanādas zoss Branta canadensis 1 Ķesterciemā, Engures n. (anon.)

24.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 adT Papē, Rucavas n. (M.Briedis, I.Freiberga).

23.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Jaunmārupes apkaimē, Mārupes n. (M.Kilups), vismaz 5 1cy pie fermas "Briljanti", Ādažu n. (I.Deņisovs), 1 1cy Satiķu apkaimē, Brocēnu n. (J.Jansons), 1 1cy Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).

22.08.2010. Čūskērglis Circaetus gallicus 1ad Matīšos lidoja uz D-DR, Burtnieku n. (A.Klepers). Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 3 1cy Kalngales laukos, Carnikavas n. (K.Funts, M.Paļčevska), 6 (2 1cy, 2 adM, 2 adT) pie Salacas iztekas, 6 (4 1cy, 2 adM) Silzemnieku laukos, Burtnieku n. (A.Klepers), 1 2cyT Vecsaules apkārtnē, Bauskas n. (J.Vīgulis, I.Markuse), 1 1cy pie Smiltenes, Smiltenes n. (A.Kalvāns), 1 1cy Ziemupes apkaimē, Pāvilostas n. (J.Jansons).

20.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Tiegažu apkaimē, Limbažu n. (A.Meinards), 1 1cy Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega), 1 2cyT Ziemupes apkaimē, Pāvilostas n. (K.,E.Milleri). Tītiņš Jynx torquilla 1 Jelgavā - vēls novērojums (A.Kalvāns).

Kukaiņu piekūns Ziemupes apkaimē, foto - K.Millers.

19.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 7 (1 adT, 3 adM, 3 1cy) Ainažos, Salacgrīvas n. (M.Ots), 5 (4 1cy, 1 adM) Silzemnieku laukos, Burtnieku n., 1 1cy pie Pabērziem, Burtnieku n. (A.Klepers), 1 1cy Praviņu apkaimē, Tukuma n. (V.Ādamsons).

18.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 4 1cy Limbažu apkaimē, Limbažu n. (A.Meinards).

17.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Lejasciemā, Gulbenes n. (A.Freibergs). Tītiņš Jynx torquilla 1 noķerts gredzenošanai Papē, Rucavas n. - vēls novērojums (I.Dinsbergs).

12.08.2010. Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola 1 1cy noķerts gredzenošanai Papē, Rucavas n. (I.Freiberga, M.Vaišļa, I.Dinsbergs). Kaspijas kaija Larus cachinnans 1 2cy, Mājas strazds Sturnus vulgaris ap 3000, Baltais stārķis Ciconia ciconia 75 Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (R.Matrozis, I.Deņisovs).

Grīšļu ķauķis Papē, foto - I.Dinsbergs.

05.08.2010. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 1 joprojām Pekragā, Rojas n. (E.Lediņš). Kanādas zoss Branta canadensis 1 joprojām pie Ķīšezera, Rīga (A.Miķele).

03.08.2010. Lielā gaura Mergus merganser 350 Kaltenes jūrmalā, Rojas n. - lielākais skaits spalvmešanas vietā. Upes zīriņš Sterna hirundo 260 Mērsragā, Rojas n. - lielākais skaists Latvijā pulcēšanās vietā (I.Deņisovs, R.Matrozis, V.Smislovs). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis 1 Mērsragā, Rojas n. (R.Matrozis, I.Deņisovs).

02.08.2010. Upes zīriņš Sterna hirundo 105 Starpiņupītes grīvā, Engures n. - liels skaits pulcēšanās vietā (R.Matrozis, I.Deņisovs, V.Smislovs).

01.08.2010. Melngalvas kaija Larus melanocephalus 1 juv joprojām Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Upes tilbīte Actitis hypoleucos vismaz 33 Mangaļsalā, Rīga - liels skaits pulcēšanās vietā (I.Deņisovs). Pelēkā cielava Motacilla cinerea 1 1cy Mērsragā, Rojas n. (A.Kalvāns, E.Laucis).

JŪLIJS

31.07.2010. Melngalvas kaija Larus melanocephalus 1 juv Mangaļsalā, Rīgā - 9. šīs sugas novērojums Latvijā (I.Deņisovs). Zaļā vārna Coracias garullus 2 uz elektrolīnijas vadiem netālu no Cenas tīreļa, Babītes n. (D.,S.Elferti).

Melngalvas kaija Mangaļsalā, foto - I.Deņisovs.

29.07.2010. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 1 joprojām Pekragā, Rojas n. (T.Guščina, O.Miziņenko).

Baltvaigu zoss Pekragā, foto - O.Miziņenko.

27.07.2010. Kanādas zoss Branta canadensis 1 Ķīšezerā pie Mežaparka, Rīga (M.Tīrums). Upes zīriņš Sterna hirundo ap 200 uz Mangaļsalas mola, Rīga - liels skaists pulcēšanās vietā (R.Matrozis, I.Deņisovs).

25.07.2010. Lielais baltais gārnis Egretta alba vismaz 100 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, I.Kļaviņa).

21.07.2010. Melnā vārna Corvus corone corone 1 Kolkasragā, Dundagas n. - turpat arī 20.07. (J.Priednieks). Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola 1, Gaišais šņibītis Calidris alba 2, Lielais šņibītis Calidris canutus 12 Mērsragā, Rojas n. Gaišais šņibītis Calidris alba 1 Kolkā, Dungadas n. (G.Grandāns), 1 Starpiņupītes grīvā (A.Blumbergs). Pelēkā cielava Motacilla cinerea 1 pull (otrais perējums) zem Lorupes vecās šosejas tilta, Sigulda (A.Kalvāns, E.Lediņš).

20.07.2010. Lielais šņibītis Calidris canutus 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.).

19.07.2010. Sarkanā puskuitala Limosa lapponica 3 Mazirbē, Dundagas n. (G.Grandāns).

18.07.2010. Akmeņtārtiņš Arenaria interpres 1, Lielais šņibītis Calidris canutus 5, Temminka šņibītis Calidris temminckii 1 Mērsragā, Rojas n. (E.Račinskis, I.Mārdega).

17.07.2010. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 1 Pekragā, Rojas n. (E.Lediņš, G.Grandāns, G.Aizupiete, I.Lediņa). Bišu dzenis Merops apiaster vismaz 8 Saraiķu apkaimē, Pāvilostas n. (E.Račinskis, I.Mārdega). Lielais šņibītis Calidris canutus 7 Mērsragā, Rojas n. (G.Grandāns, E.Lediņš).

16.07.2010. Sarkanā klija Milvus milvus pierādīta ligzdošana, ir atrasta ligzda ar 2 juv un 2 ad, pirmais pierādītais ligzdošanas gadījums pēdējos 50 gados, Kalvenes apkaimē, Aizputes n. (K.Millers, G.Grandāns, V.Roze). Bišu dzenis Merops apiaster vismaz 2P Saraiķu apkaimē, Pāvilostas n. (I.Ķiecis).

Sarkanās klijas ligzdošana Kalvenes apkārtnē, foto - K.Millers.

Bišu dzenis Saraiķu apkārtnē, foto - I.Ķiecis.

15.07.2010. Sarkanā klija Milvus milvus starp Kalveni un Rudbāržiem, Aizputes n. (S.Rabkevičs). Lielais zīriņš Sterna caspia Daugavā pie Ķengaraga, Rīga - pirmo reizi šajā vietā (R.Matrozis).

Sarkanā klijā starp Kalveni un Rudbāržiem, foto - S.Rabkevičs.

14.07.2010. Līkšņibītis Calidris ferruginea 4, Trulītis Calidris minuta 1 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns). Melnā vārna Corvus corone corone 1 joprojām Liepājas pludmalē D mola apkaimē (B.Kuntrats).

13.07.2010. Lielais alks Alca torda 3 pie Kolkas bākas, Dundagas n. (A.Avotiņš jun.).

12.07.2010. Līkšņibītis Calidris ferruginea 3 Kolkasraga apkaimē, Dundagas n. (A.Avotiņš jun.).

11.07.2010. Mazais dumpis Ixobrychus minutus 1cy Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (A.Erts).

10.07.2010. Sarkanā klija Milvus milvus Kalvenes apkārtnē, Aizputes n. (E.Laucis). Līkšņibītis Calidris ferruginea 9, Parastais šņibītis Calidris alpina alpina 3 Mērsragā, Rojas n. (S.Rabkevičs).

09.07.2010. Līkšņibītis Calidris ferruginea 8, Parastais šņibītis Calidris alpina alpina 3 Starpiņupītes grīvā, Engures n. (J.Vīgulis).

04.07.2010. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida vismaz 1 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds, V.Pranks). Parastais šņibītis Calidris alpina alpina 1 Mazirbē, Dundagas n. (H.Hofmanis). Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis 2, M Mazā gaura Mergellus albellus 1M Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers).

03.07.2010. Parastais šņibītis Calidris alpina alpina vismaz 3 Akmeņragā, Pāvilsotas n. (I.Ķiecis). Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida vismaz 4 Zvejsalas dīķos, Mazais dumpis Ixorbrychus minutus 2 Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, K.Millers). Bišu dzenis Merops apiaster Saraiķu apkaimē, Pāvilostas n. (S.Rabkevičs).

02.07.2010. Bišu dzenis Merops apiaster vismaz 2P Saraiķu apkaimē, Pāvilostas n. (I.Ķiecis).

01.07.2010. Čūskērglis Circaetus gallicus pārlidoja Jelgavas - Kalnciema ceļu pie Jaunciema, aizlidoja Kaigu purva virzienā, Jelgavas n. (G.Grandāns, A.Kalvāns).

JŪNIJS

27.06.2010. Zaļā vārna Corracias garullus 1 Kalnišķos, Nīcas n. (I.Mednis).

26.06.2010. Kanādas zoss Branta canadensis 1 Ķīšezerā, Rīga (R.Matrozis).

25.06.2010. Citroncielava Motacilla citreola 2 Īdeņas dīķos, Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 3P Zvejsalas dīķos, Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus ap 20 Orenīšu dīķos, ap 24 Īdeņas dīķos, ap 55 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (N.Zeidaks).

23.06.2010. Lielais zīriņš Sterna caspia 1 Ineša ez., Vecpiebalgas n., Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 1P Sedas dīķos, Strenču n. (G.Grandāns).

21.06.2010. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 2 Jaudzemu dīķos, Līvānu n. (A.Erts).

20.06.2010. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 2 Siladzirnavu ez., Gulbenes n. (U.Ļoļāns). Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus Lapmežciemā, Engures n. (O.Miziņenko, T.Guščina).

Sējas zoss Lapmežciemā, foto - O.Miziņenko.

19.06.2010. Melnkakla gārgale Gavia arctica virs Daugavas pie Jersikas, Līvānu n. (A.Erts). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 3 virs Ozolnieku dīķa, Bauskas n. (E.Laucis). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus ap 60P, Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 3 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n., Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 3P Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.).

18.06.2010. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilisBaltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 2 Vaboles ez., Varakļānu n., Mazā gaura Mergellus albellus 2, Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 5P Gomelī, Rēzeknes n. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus ap 10 Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Avotiņš jun.).

16.06.2010. Lielais šņibītis Calidris canutus Mangaļsalā, Rīga (A.Žaimunds).

Lielais šņibītis Mangaļsalā, foto - A.Žaimunds.

15.06.2010. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 2 ad un 9 pull Kaņiera ezerā, Engures. n. - reti ligzdo iekšzemē, turpat arī 38 šīs sugas putnu bars - lielākais skaits iekšzemē (R.Matrozis, A.Kuročkins). Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola Mērsragā, Rojas n., Lielies šņibītis Calidris canutus Bērzciemā, Engures n. (G.Grandāns).

14.06.2010. Baltvaigu zoss Branta leucopsis pie Dižstendes, Talsu n. (E.Lapsa, V.Liepa). Kanādas zoss Branta canadensis 1 Liepājas ez. pie Golodova dambja, Liepāja (F.Slišāns). Mazais dumpis Ixobrychus minutus Jaudzemu dīķī, Līvānu n. (A.Erts).

Kanādas zoss Liepājas ezerā, foto - F.Slišāns.

12.06.2010. Melngalvas zoss Branta bernicla 1 netālu no Kolkas, Dundagas n. (I.Brediks u.c.). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 1, Baltpieres zoss Anser albifrons 1 Svētes palienē, Jelgavas n. (Ģ.Graudups).

10.06.2010. Zaļā dzilna Picus viridis atrasta beigta ceļmalā pie Jaunokras, Dagdas n. (J.Ķuze).

08.06.2010. Melnā vārna Corvus corone corone netālu no Dienvidu mola, Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla 2 pārlidoja netālu no Dienvidu mola, Liepāja (F.Slišāns).

Melnā vārna Liepājā, foto - F.Slišāns.

05.06.2010. Sarkanā klija Milvus milvus netālu no Kalvenes, Aizputes n. (J.Jansons). Bišu dzenis Merops apiaster 3 Ziemupes apkārtnē, Pāvilostas n. (J.Jansons).

03.06.2010. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 1, Melnkakla gārgale Gavia arctica 1 Plaužu ez., Ogres n. (V.Vintulis). Sējas zoss Anser fabalis Salacā netālu no Salacgrīvas - reti vasarā Latvijā (A.Klepers, E.Bauers).

02.06.2010. Trulītis Calidris minuta 2 Vītiņu pļavās, Grobiņas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī. Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii Vītiņos, Grobiņas n. Parastais ķeģis Carduelis flammea flammea lidoja uz Z pie LBT termināļa, Liepāja - abas sugas reti vasarā Latvijā (K.Millers).

Trulīši Vītiņu pļavās, foto - K.Millers.

30.05.2010. Brūnkakla gārgale Gavia stellata 1 2cy Skrundas zivju dīķos, Kuldīgas n. - dziļi iekšzemē (D.Boiko).

29.05.2010. Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola 2 bari ap 60 un ap 15 starp Kuivižiem un Ainažiem, Salacgrīvas n. - lieli migrējoši bari pavasarī (R.Marozis, I.Deņisovs). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus vismaz 25 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (K.Funts, I.Brediks, D.Siliņa).

28.05.2010. Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis 58, Ragainais dūkuris Podiceps auritus 1, Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis 4 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds u.c.).

27.05.2010. Lielais šņibītis Calidris canutus 2 Pļavnieku dīķī, Saldus n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (J.Jansons).

23.05.2010. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 1 virs Maiļraga, Nīcas n., Melnais zīriņš Chlidonias niger 300 Liepājas ezera DA malā, Nīcas n. - liels skaits pavasarī pulcēšanās vietā (K.Millers). Citroncielava Motacilla citreola pie Platones ietekas Lielupē, Jelgavas n. (I.Jansone)

22.05.2010. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 2, Citroncielava Motacilla citreola Kolkasragā, Dundagas n. (K.Millers). Čūskērglis Circaetus gallicus Kolkā, Dundagas n. (I.Dinsbergs, J.Tšernova). Dūņšņibītis Limicola falcinellus 1 Užavas lejtecē, Ventspils n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (K.Millers).

20.05.2010. Pelēkā cielava Motacilla cinerea 1 adT pie Sventes dzirnavām, Talsu n. (A.Kalvāns).

19.05.2010. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 10 Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. Lielā stārste Emberiza calandra joprojām pie Barkavas, Madonas n. (G.Grandāns).

18.05.2010. Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus Svētes palienē, Jelgavas n. (K.Funts). Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 3 migrācijā, Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus ap 20, Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis 6 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n., turpat Gaišais šņibītis Calidris alba - pirmais novērojums šajā pavasarī (K.Millers, V.Roze, G.Graubics).

Baltvaigu zīriņš Zvejsalas dīķos, foto - K.Millers.

17.05.2010. Lielā stērste Emberiza calandara pie Barkavas, Madonas n. - 13. šīs sugas novērojums Latvijā kopš 1978. gada (K.Millers, V.Roze, G.Graubics). Mazais dumpis Ixobrychus minitus Īdeņas dīķos, Rēzeknes n., Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria Madonas apkārtnē, (K.Millers, V.Roze, G.Graubics).- pirmie novērojumi šajā pavasarī. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 1 Juglas ezerā, Rīga (V.Vintulis).

Lielā stērste pie Barkavas, foto - K.Millers.

Mazais dumpis Īdeņā, foto - K.Millers.

15.05.2010. Lielā stērste Emberiza calandara pie Pūķraga Papē, Rucavas n. - 12. šīs sugas novērojums Latvijā kopš 1978. gada (E.Lediņš). Kanādas zoss Branta canadensis 3 Mērsragā (I.Brediks, G.Eglīte). Terekija Xenus cinereus Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (M.Rajala, A.Eriksson, M.Strazds u.c.). Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum 2 netālu no Orenīšiem, Rēzeknes n. - 2. agrākais novērojums pavasarī Latvijā. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (M.Strazds u.c.). Melnkakla dūkuris Podiceps nigrcollis 50 Zvejsalas dīķos - lielākais skaits pulcēšanās un ligzdošanas vietā Latvijā (J.Lampolahti, M.Strazds u.c.). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna joprojām Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. - tālu iekšezemē (M.Strazds u.c.).

Lielā stērste Papē, foto - E.Lediņš.

JAUNA PUTNU SUGA LATVIJĀ! 14.05.2010. STEPES PIEKŪNS Falco cherrug T 2cy šķērsojis A Latviju - satelītraidītāja dati. Putns savvaļā kā 1cy juv. 02.06.2009. DA Ungārijā apgredzenots un aprīkots ar satelītraidītāju. 15.,16.05.2010. putns pēc satelītraidītāja datiem atradies jau Igaunijas teritorijā (Avots - Ungārijas ornitologa Matyas Prommer (Saker Conservation LIFE Programme, Birdlife Hungary) e-pasta vēstule LOB, projekts).

Stepes piekūns Latvijā/Igaunijā 14.-16.05.2010. - satelītraidītāja dati.

14.05.2010. Paipala Coturnix coturnix pie Lūzas, Madonas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (M.Uusitalo, M.Strazds u.c.). Sarkanā klija Milvus milvus pie Kalvenes, Aizputes n. (K.Millers).

13.05.2010. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides Mangaļsalā, Rīga - pirmais novērojums šajā pavasarī (K.Funts).

12.05.2010. Purva ķauķis Acrocephalus palustris Iecavas nomalē, Iecavas n. - agrākais sugas novērojums pavasarī Latvijā (E.Laucis). Zaļā dzilna Picus viridis netālu no Krāslavas (I.Krams). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus vismaz 70 Papes ez. Z daļā, Nīcas n. Sarkanā klija Milvus milvus Liepājas ez. A krastā, Nīcas n. (K.Millers).

Sarkanā klija Liepājas ez. A krastā, foto - K.Millers.

11.05.2010. Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus uz Golodova dambja, Liepāja - pirmais novērojums šajā pavasarī. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 3 pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Millers).

Sarkanrīkles čipste uz Golodova dambja, foto - K.Millers.

10.05.2010. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 60 - 80 Sātiņu dīķos, Saldus n. - liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī (J.Jansons). Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica uz Liepājas ostas D mola - pirmais šās pasugas novērojums šajā pavasarī (K.Millers).

Ziemeļu zilrīklīte uz Liepājas ostas D mola, foto - K.Millers.

09.05.2010. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus vismaz 1000 Orenīšu dīķos, Rēzknes n. - lielākais skaits pulcēšanās vietā pavasarī Latvijā, Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida vismaz 4 pie Lubāna ez. D torņa, Madonas n., Zosis Anser sp. 15 000 - 20 000 Lubāna ezerā no D torņa, Madonas n., Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis 2 Papurnē, Rugāju n. (V.Vintulis u.c.). Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 2 pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Millers). Bezderīga Hirundo rustica 9000 - 10 000 medī virs Maiļraga, Mājas čurkste Delichon urbica 1000 - 15000 medī virs Maiļraga - abām sugām liels skaits pulcēšanas vietā pavasarī (K.Millers). Pelēkā cielava Motacilla cinerea 5 pull zem Lorupes vecās šosejas tilta, Sigulda (A.Kalvāns, E.Lediņš).

08.05.2010. Ķīķis Pernis apivorus Ogrē (V.Roze). Sarkanā puskuitala Limosa lapponica Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (V.Vintulis u.c.). Vālodze Oriolus oriolus pie Mētrienas, Madonas n. (I.Dinsbergs u.c.), Ogrē (V.Roze). Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina pie Mētrienas, Madonas n. (O.Keišs u.c.). Mazais svilpis Carpodacus erythrinus pie Beibežu ūd.krāt., Vecumnieku n. (E.Laucis) - pirmie novērojumi šajā pavasarī. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 150-200 virs Lādzēnu dīķiem, 10 virs Beibežu ūd.krāt., Vecumnieku n. (E.Laucis), vismaz 150 Svētes lejtecē, Jelgavas n. (E.Lediņš), 30 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (V.Vintulis u.c.) - liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 10 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (V.Vintulis u.c.). Citroncielava Motacilla citreola Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. (V.Vintulis u.c.). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. - reti iekšzemē (V.Vintulis u.c.).

07.05.2010. Grieze Crex crex pie Višķiem, Daugavpils n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (I.,O.Mežnieki). Upes ķauķis Locustella fluviatilis Ģipkas lankā, Rojas n. - 2. agrākais novērojums pavasarī Latvijā (M.Tīrums). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 150-200 Babītes ez. R malā, Babītes n. - liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī (M.Krūze), 150-200 Kaņiera ez. pie putnu torņa, Engures n. (M.Tīrums). Purva tilbīte Tringa glareola 70 applūdušās pļavās Daugavgrīvā, Rīga - liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī (M.,I.Kilupi).

05.05.2010. Zaļā vārna Coracias garullus 2 Silakrogā, Ropažu n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (I.Ķiecis).

04.05.2010. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus 3 Zvejsalas dīķos, 1 Orenīšu dīķos, Rēzekenes n. - agrākais sugas novērojums pavasarī Latvijā (E.Laucis). Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. - 3. agrākais novērojums pavasarī Latvijā (E.Laucis). Vakarlēpis Caprimulgus europaeus pie Augšciema, Ropažu n. (G.Knoks). Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata Saldū (M.Viniarskis) - 

pirmie novērojumi šajā pavasarī.

Baltvaigu zīriņi Zvejsalas dīķos, foto - E.Laucis.

03.05.2010. Temminka šņibītis Calidris temminckii Vītiņu apkārtnē, Grobiņas n. (M.Jaunzemis u.c.). Svīre Apus apus Cesvaines n. (A.Avotiņš sen.) - pirmie novērojumi šajā pavasarī. Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis 30 Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (A.Avotiņš sen., A.Avotiņš jun.). Dārza ķauķis Sylvia borin Vītiņu apkārtnē, Grobiņas n. - atkārtots 2. agrākais novērojums pavasarī Latvijā (M.Jaunzemis, K.Millers). Upes tilbīte Actitis hypoleucos 32 uz Golodova dambja, Liepāja - liels skaist pulcēšanās vietā pavasarī (K.Millers u.c.).

02.05.2010. Melnā vārna Corvus corone corone pie Kaņiera putnu torņa, Engures n. (V.Vintulis). Mazais ormanītis Porzana parva Sātiņu dīķos, Saldus n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (J.Jansons). Dārza ķauķis Sylvia borin pie Mētrienas, Madonas n. - agrākais novērojums Latvijā pavasarī (M.Strazds). Brūnā čakste Lanius collurio pie Mētrienas, Madonas n. (M.Strazds, V.Pranks, I.Vilšķērste), Kaltenē, Rojas n. (D.,S.Elferti) - 2. agrākie novērojumi Latvijā pavasarī. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis - pirmie novērojumi šajā pavasarī - pie Īdeņas dīķiem, vismaz 3 pie Zvejsalas dīķiem, Rēzeknes n. (M.Strazds, V.Pranks, I.Vilšķērste), vismaz 4 pie Sātiņu dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis), vismaz 3 Svētes palienē, Jelgavas n. (U.Piterāns), Mežolē, Smiltenes n. (A.Klepers), 1 Ezerkrastā, Liepāja (V.Kalniņš). 

Dārza stērste Emberiza hortulana uz Z no Melnragu rīkles, Tukuma n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (N.Zeidaks). Brūnkakla gārgale Gavia stellata 2cy Sātiņu dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 6 Svētes palienē, Jelgavas n. (G.Grandāns, U.Piterāns) - pēdējās divas sugas - reti iekšzemē.

01.05.2010. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 1 Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. - reti iekšzemē (G.Grandāns). Mazais mušķērājs Ficedula parva pie Braslas zivjaudzētavas, Pārgaujas n. (I.Vilšķērste), Krustkalnu rezervātā, Madonas n. (A.Avotiņš jun.)- atkārtoti 2. agrākie novērojumi pavasarī Latvijā. Ragainais dūkuris Podiceps auritusMelnkakla dūkuris Podiceps nigricollis 16 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. - pirmie novērojumi šajā pavasarī (G.Grandāns). Mandarīnpīle Aix galericulata Valkā (K.Muru).

APRĪLIS

30.04.2010. Mazais baltais gārnis Egretta garzetta migrācijā uz ZZA virs Liepājas ez. pie Maiļraga, Nīcas n. - 8. novērojums Latvijā (K.Millers). Kārklu ķauķis Locustella naevia pie Engures ez. - atkārtots 2. agrākais novērojums Latvijā, Ezera ķauķis Acrocephalus scirpaceus pie Lielrovas Engures ez. - atkārtots 3. agrākais novērojums Latvijā, Engures n. (J.Kazubiernis) - pirmie novērojumi šajā pavasarī. Citroncielava Motacilla citreola 1P Kazrovā, Engures ez., Engures n. (J.Kazubiernis). Melnais zīriņš Chlidonias niger 2 Paraviņu grants karjerā, Tukuma n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (V.Ādamsons). Tundras kaija Larus heuglini Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Klepers, B.Auziņa).

Mazais baltais gārnis Liepājas ezerā, foto - K.Millers.

29.04.2010. Akmeņtārtiņš Arenaria interpres Kolkā, Dundagas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (V.Roze, V.Ādamsons, V.Vintulis).

28.04.2010. Avozeta Recurvirostra avosetta 1 Kolkasragā, Dundagas n. (V.Vintulis, V.Roze, V.Ādamsons). Pelēkā cielava Motacilla cinerea 1 adT Amatas lejtecē, Amatas n. (E.Račinskis, D.Brakmane).

27.04.2010. Brūnā čakste Lanius collurio Kolkā pie "Ūšiem", Dundagas n. - agrākais novērojums pavasarī Latvijā (M.Bruun, K.Millers)Krastu čurkste Riparia riparia 2 Miezītē, Jelgava (V.Pranks). Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaneus Dārziņos, Rīga (R.Matrozis, A.Kuročkins) - pirmie novērojumi šajā pavasarī. Kaspijas kaija Larus cachinnans 2 2cy, Lielā polārkaija Larus hyperboreus 2cy joprojām Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (R.Matorzis, A.Kuročkins). Apkakles strazds Turdus torquatus 5 barā migrēja Kolkā pie "Ūšiem", Dundagas n. (M.Bruun, K.Millers).

Brūnā čakste Kolkā, foto - K.Millers.

26.04.2010. Lakstīgala Luscinia luscinia pie Lieknas ez., Daugavpils n. - atkārtots agrākais novērojums pavasarī Latvijā (J.Suveizda). Jūras tārtiņš Charadrius alexandrinus - 5. šās sugas novērojums Latvijā, Cekulainais cīrulis Galerida cristata Kolkasragā, Dundagas n. (K.Millers, M.Bruun.). Citroncielava Motacilla citreola Kolkasragā, Dundagas n. (K.Millers, M.Bruun). Stepes čipste Anthus campestris pie Liepājas ostas D mola (S.Bērziņa). Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola 2 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs). Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus 4-5 gaišā morfa Kolkasragā, Dundagas n. (K.Millers, M.Bruun). Pļavu lija Circus pygargus Kolkā pie "Ūšiem", Dundagas n. (K.Millers, M.Bruun), 2 Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega). Čūskērglis Circaetus gallicus Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega) - pirmie novērojumi šajā pavasarī.

Apkakles strazds Kolkā, foto - U.Piterāns.

25.04.2010. Apkakles strazds Turdus torquatus 6 Kolkā pie "Ūšiem", Dundagas n. (M.Bruun). Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 1P Upesciema zivju dīķos, Garkalnes n. - tālu iekšzemē (R.Matrozis, O.Miziņenko, T.Guščina). Citroncielava Motacilla citreola 1P pie Tosmares ez., Liepāja (S.Bērziņa). Pelēkā cielava Motacilla cinerea 1 adM zem Lorupes vecās šosejas tilta, Sigulda (A.Kalvāns, E.Lediņš) - pirmais novērojums šajā pavasarī.

24.04.2010. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca 1 Rāmniekos, Priekuļu n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (A.,L.Kleperi, L.Priedāja-Klepere). Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis 3 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (E.Račinskis, I.Mārdega).

22.04.2010. Citroncielava Motacilla citreola 1 pie Īdeņas dīķiem, Rēzeknes n. (M.Strazds, D.Rukšāne-Ščipčinska). Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla 1 Liepājā (K.Millers), 1 mežos pie Aklā purva, Jaunjelgavas n. (E.Račinskis). Lukstu čakstīte Saxicola rubetra pie Babītes ez., Babītes n. (J.Ķuze) - pirmie novērojumi šajā pavasarī.

21.04.2010. Mājas čurkste Delichon urbica virs Kaņiera ez., Engures n. (U.Piterāns). Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus pie cietokšņa kanāla Liepājā (D.Krīgens)Parastā ūbele Streptopelia turtur 1 mežā Aizkraukles purvā, Aizkraukles n. (E.Račinskis)Tumšā tilbīte Tringa erythropus 2 Papes polderī, Nīcas n. (K.Millers) - pirmie novērojumi šajā pavasarī.

20.04.2010. Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula Īdeņas dīķos, Rēzeknes n. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns) - pirmie novērojumi šajā pavasarī.

19.04.2010. Mazais zīriņš Sterna albifrons lidoja uz ZA Lielupes grīvā, Rīga (G.Graubics). Jūras zīriņš Sterna paradisaea 2 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs) - pirmie novērojumi šajā pavasarī. Vidējais ērglis Aquila clanga 1 putns ar raidītāju šķērsojis Latviju (http://birdmap.5dvision.ee). Stepes lija Circus macrourus 1 adT pie Līvāniem, Līvānu n. - 2. agrākais novērojums pavasarī Latvijā (A.Erts).

Stepes lija pie Līvāniem, foto - A.Erts.

18.04.2010. Apkakles strazds Turdus torquatus 1 pie Dzinteres pilskalna, Aizputes n. (K.,B.Milleri). Avozeta Recurvirostra avosetta 1 Mērsragā, Rojas n. (R.Matrozis). Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus 1 joprojām laukā pie Dzelzavas, Cesvaines n. (G.Grandāns, A.Avotiņš sen., A.Avotiņš jun., U.Ļoļāns). Gaišais ķauķis Sylvia curruca Jelgavā - pirmais novērojums šajā pavasarī (J.Tšernova).

Apkakles strazds pie Dzinteres pilskalna, foto - K.Millers.

17.04.2010. Purva tilbīte Tringa glareola Melnragu rīklē, Tukuma n. (S.Rabkevičs), Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. (I.Brediks, K.Funts, E.Kantāns, A.Klepers, M.Kilups, M.Tīrums), Vītītis Phylloscopus trochilus Ogrē (U.Piterāns), pie Ļodānu dīķiem, Rēzeknes n. (I.Brediks, K.Funts, E.Kantāns, A.Klepers, M.Kilups, M.Tīrums). Dzeguze Cuculus canorus kūkoja pie Bozēnu laukiem, Madonas n. - pirmie novērojumi šajā pavasarī (D.Elferts). Sarkanā klija Milvus milvus netālu no Rokasbirzs, Aizputes n. (K.,B.Milleri). Lielā polārkaija Larus hyperboreus 1 2cy lidoja gar krastu Saulkrastos (E.Račinskis, I.Mārdega).

Sarkanā klija pie Rokasbirzs, foto - K.Millers.

16.04.2010. Sarkankakla zoss Branta rufcollis 1 Bozēnu laukos pie Barkavas, Madonas n. - domājams, tas pats putns, kas netālu no šīs vietas 05.04. (I.Brediks, K.Funts, A.Klepers, M.Kilups, M.Tīrums). Īsknābja zoss Anser brachyrhynchos 1 laukā pie Dzelzavas, Cesvaines n. (G.Grandāns, A.Avotiņš sen., A.Avotiņš jun., U.Ļoļāns u.c.). Dumbrcālis Rallus aquaticus pie Kozusalas, Ciblas n. - pirmā balss (D.Drazdovskis). 

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix 1 pie Lieknas dīķiem, Saldus n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (M.Jaunzemis).

Īsknābja zoss laukā pie Dzelzavas, foto - M.Kilups.

15.04.2010. Tītiņš Jynx torquilla Pļaviņās, Pļaviņu n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (G.Grandāns).

14.04.2010. Seivi ķauķis Locustella luscinoides Kaņiera ez., Engures n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (J.Ķuze).

12.04.2010. Urālpūce Strix uralensis Kolkā, Dundagas n. - ļoti reti Latvijas R daļā (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis), putns turpat bija arī 09.04.2010. (A.Avotiņš jun.). Lielā polārkaija Larus hyperboreus 1 2cy, Kaspijas kaija Larus cachinnans 5, Tundras kaija Larus fuscus heuglini 2, Austrumu kovārnis Corvus monedula soemmerringii Getliņos, Stopiņu n. (A.Klepers).

Lielā polārkaija Getliņos, foto - A.Klepers.

Tundras kaija Getliņos, foto - A.Klepers.

Kaspijas kaija Getliņos, foto - A.Klepers.

11.04.2010. Jūras tārtiņš Charadrius alexandrinus 1 Buļļuciemā, Lielupes grīvā, Jūrmala - 4. šās sugas novērojums Latvijā (D.Rukšāne-Ščipčinska). Upes tārtiņš Charadrius dubius 3, Vistilbe Lymnocryptes minimus Sātiņu dīķos, Saldus n. - pirmie novērojumi šajā pavasarī (J.Jansons). Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus 2000, Krīklis Anas crecca 1500 Užavas palienē, Ventspils n. - liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī (R.Matrozis).

10.04.2010. Lielais zīriņš Sterna caspia vismaz 150 Liepājas ez. A krastā pie Vītiņiem, Grobiņas n. - lielākais skaits pulcēšanās vietā pavasarī Latvijā (K.Millers). Cekulzīriņš Sterna sandvicensis pie Liepājas ostas D mola - pirmais novērojums šajā pavasarī (I.Brediks). Zaļā dzilna Picus viridis Saulkrastos (D.Drazdovskis).

07.04.2010. Dzeltenā cielava Motacilla flavaGugatnis Philomachus pugnax 4 Papes polderī, Nīcas n. - pirmie novērojumi šajā pavasarī (I.Mednis).

06.04.2010. Vidējais ērglis Aquila clanga 1 putns ar raidītāju šķērsojis Latviju (http://birdmap.5dvision.ee). Avozeta Recurvirostra avosetta 3 lidona uz Z gar Liepājas D molu - pirmais novērojums šajā pavasarī (K.Millers).

05.04.2010. Sarkankakla zoss Branta ruficollis 1 laukos pie Barkavas, Madonas n. - 5. šās sugas novērojums Latvijā (G.Grandāns). Pupuķis Upupa epops 3 Akmeņragā, Pāvilostas n. (J.Jansons), Ķikuts Gallinago media 1 Ādažu laukos, Ādažu n. (V.Vintulis) - 2. agrākie novērojumi pavasarī Latvijā.

Sarkankakla zoss Barkavas laukos, digiskopija - G.Grandāns.

Pupuķis Akmeņragā, foto - J.Jansons.

04.04.2010. Upes zīriņš Sterna hirundo Lielupes grīvā, Rīga (G.Graubics). Parastais šņibītis Calidris alpina 2 Užavas palienē, Ventspils n. (R.Matrozis, A,Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina). Purva pūce Asio flammea 1 pie Iesalkājas, Limbažu n. (D.Drazdovskis), 1 Burtnieka palieņu pļavās, Burtnieku n. (J.Šatrovskis) - pirmie novērojumi šajā pavasarīMeža pīle Anas platyrhynchos 12 070, Brūnkaklis Aythya ferina 1600, Garkaklis Anas acuta 1770 - visām trim sugām lielākais skaits pulcēšanās vietā pavasarī Latvijā, Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus 1243, Mazais gulbis Cygnus columbianus 500, Baltpieres zoss Anser albifrons 10 000, Kanādas zoss Branta canadensis 14, Krīklis Anas crecca 708, Baltvēderis Anas penelope 3100, Cekulpīle Aythya fuligula 1515, Mazā gaura Mergellus albellus 50, Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria 400- liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī, Užavas paliene, Ventspils n. (R.Matrozis, A.Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina).

03.04.2010. Upes/Jūras zīriņš Sterna hirundo/paridasea 1, Koku čipste Anthus trivialis 1 Kolkasragā, Rojas n. (R.Matrozis, A,Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina). Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena 2 Celmu dīķī, Ezeres apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis) - pirmie novērojumi šajā pavasarī.

02.04.2010. Erickiņš Phoenicurus phoenicurus Karasotā, Liepāja - 2. agrākais sugas novērojums Latvijā (D.Krīgens). Melnā klija Milvus migrans pie Valguma ez., Engures n. (S.Rabkevičs). Lietuvainis Numenius phaeopus Mērsragā, Rojas n. (R.Matrozis, A,Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina). Upes tilbīte Actitis hypoleucos Svētes lejtecē, Jelgavas n. (V.Roze). Melnā puskuitala Limosa limosa Svētes lejtecē, Jelgavas n. (G.Grandāns, V.Vintulis) -  pirmie novērojumi šajā pavasarī. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 151 Bērziemā, Engures n. - liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī (R.Matrozis).

01.04.2010. Ormanītis Porzana porzana Užavas augštecē, Alsungas n. (M.Tīrums) - atkārtots agrākais novērojums Latvijā. Lielais zīriņš Sterna caspia 1 lidoja uz D virs Liepājas ez. Ezerkrastā, Liepāja - agrākais šās sugas novērojums Latvijā (K.Millers). Reņģu kaija Larus fuscus 3 Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (E.Fritze) - pirmais novērojums šajā pavasarī. Kanādas zoss Branta canadensis 17 Užavā, Ventspils n. (D.Boiko, A.Kārkliņš).

MARTS

31.03.2010. Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo Ādažu laukos, Ādažu n. - atkārtots agrākais šās sugas novērojums Latvijā (V.Vintulis). Zaļā dzilna Picus viridis Saulkrastos (O.Opermanis, E.Račinskis). Ķīvīte Vanellus vanellus 500 Svētes lejtecē, Jelgavas n. - liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī (V.Pranks).

30.03.2010. Lielā tilbīte Tringa nebularia Nīcas laukos, Nīcas n. - agrākais šās sugas novērojums Latvijā (K.Millers).

29.03.2010. Zivjērglis Pandion haliaetusPļavu tilbīte Tringa totanus 3 Golodova dambis, Liepāja (K.Millers) - pirmie novērojumi šajā pavasarī. Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo ap 1000 Daugavā pie Ķengaraga, Rīga - liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī (R.Matrozis).

28.03.2010. 

Kanādas zoss Branta canadensis  pie Tūjasmuižas, Salacgrīvas n. (K.Skuja).

27.03.2010. Mazais ērglis Aquila pomarina pārlido Vilzēnu apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards). Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 1 Papē pie Dabas mājas, Rucavas n. (K.Millers), 1 pie ceļa Piķurgas - Getliņi, Salaspils n. (I.Kļaviņa) - agrākie šās sugas novērojumi pavasarī Latvijā. Prīkšķe Anas querquedula 1P Ezeres apkārtnē, Saldus n. (M.Jaunzemis). Mērkaziņa Gallinago gallinago Lejasciemā, Gulbenes n. (I.Freiberga), 1 Rendā, Kuldīgas n., 4 uz Ozolu lauka, Ventspils n. (D.Boiko, O.Miziņenko, T.Guščina). Peļkājīte Prunella modularis vismaz 3 Ķemeru mežā, Tukuma n. (N.Zeidaks), 3 Paņemūnes mežā, Bauskas n. (E.Laucis). Platknābis Anas clypeata 1P lāmā laukā pie ceļa Jaunbērze-Dobele, Dobeles n. (V.Ādamsons), 3 Užavā, Ventspils n. (D.Boiko, O.Miziņenko, T.Guščina). Paceplītis Troglodytes troglodytes Lejasciemā, Gulbenes n. - pirmā dziesma (I.Freiberga), 3 Ķemeru mežā, Tukuma n. (N.Zeidaks), 2 Paņemūnes mežā, Bauskas n. (E.Laucis). Čuņčiņš Phylloscopus collybita 1 dziedāja Papē pie Dabas mājas, Rucavas n. (K.Millers), 1 Jelgavā (A.Kalvāns). Ausainais cīrulis Eremophila alpestris 2 uz lauka pie Līvāniem (A.Erts), Pelēkā pīle Anas strepera vismaz 4 Svētes palienē, Jelgavas n. (E.Laucis), 10 Užavā, Ventspils n. (D.Boiko, O.Miziņenko, T.Guščina) - visām sugām pirmie novērojumi šajā pavasarī.

26.03.2010. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 3 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs). Bezdelīga Hirundo rustica Nacionālajā botāniskajā dārzā, Salaspils n.  2. agrākais novērojums Latvijā (J.Kazubiernis). Ģirlicis Serinus serinus Mērsragā, Rojas n. (V.Ādamsons), Niedru lija Circus aeruginosus Ādažu poligonā, Ādažu n. (I.Mārdega) un Melnragu rīklē, Tukuma n. (S.Rabkevičs), pie Sermītes, pie Ķoniņciema, Kuldīgas n. (K.Millers). Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros pie Meiju ceļa, Jelgava (I.Dinsbergs), Sarkanrīklīte Erithacus rubecula pirmās dziesmas Pillsalā un pie Meiju ceļa, Jelgava (I.Dinsbergs), Mērsragā, Rojas n. (V.Ādamsons). Lielais baltais gārnis Egretta alba 3 lidoja pāri Latvijas Nacionālajam teātrim, Rīga (I.Mārdega) - visām sugām pirmie novērojumi šajā pavasarī. 

Kanādas zoss Branta canadensis 1 Svētes lejtecē, Jelgavas n. (M.Tīrums).

25.03.2010. Meža tilbīte Tringa ochropus pie "Rākstiem", Mazirbes n.(V.Skuja), Bernātu polderī, Nīcas n. (K.Millers) - pirmie novērojumi šajā pavasarī, atkārtoti 2. agrākie novērojumi Latvijā. Dziedātājstrazds Turdus philomelos 2 Nīcas laukos, 3 pie Maiļraga, Nīcas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (K.Millers). Kanādas zoss Branta canadensis 24 pie Tāšu ez., Grobiņas n. (S.Bērziņa).

24.03.2010. Jūras žagata Haematopus ostralegus Liepājas ostā (R.Grasmanis), Baltā cielava Motacilla alba Kaives apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons), pirmie novērojumi šajā pavasarī.

22.03.2010. Kuitala Numenius arquata 3 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs). Melnais stārķis Ciconia nigra pie Jurjāniem, Madonas n. (J.Tumanovs). Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria vismaz 3 Nīcas laukos, Nīcas n. Plukšķis Turdus iliacus pie Ropažu stacijas, Garkalnes n. (V.Vintulis) - visām sugām pirmie novērojumi šajā pavasarī. Kanādas zoss Branta canadensis 10, Meža zoss Anser anser vismaz 600, vienā barā ap 250 Nīcas laukos - liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī (K.,B.Milleri).

Kanādas zosis Nīcas laukos, foto - K.Millers.

21.03.2010. Garkaklis Anas acuta Svētes grīvā, Jelgavas n. (E.Račinskis, I.Mārdega), 6 Nīcas laukos, Nīcas n., 4 Maiļragā, Liepājas ez. (K.Millers). Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula vismaz 3 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers) - visām sugām pirmie novērojumi šajā pavarsarī.

20.03.2010. Pļavu čipste Anthus pratensis 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), Mazais gulbis Cygnus columbianus 5 pie Balsiem, Kuldīgas n. (A.Vējkāks, Ģ.Vidmanis), vismaz 30 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers) - pirmie novērojumi šajā pavasarī. Kanādas zoss Branta canadensis 3 Užavas palienē, Ventspils n. (E.Spridzāne, T.Kohs), 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers) - pirmie novērojumi šajā pavasarī. Sila cīrulis Lulula arborea - pirmie novērojumi šajā pavasarī - 6 pie pagrieziena uz Tomes zivjaudzētavu, Ķeguma n. (D.Drazdovskis, E.račinskis), 1 Ķesterciemā, vismaz 1 Lapmežciemā, Engures n. (V.Ādamsons), 2 pie Kalešiem, Talsu n. (E.Spridzāne, T.Kohs). Niedru stērste Emberiza schoeniclus vismaz 3 pie Vīkuļiem, Babītes n., 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers) - pirmie novērojumi šajā pavasarī (J.Vīgulis, I.Markuse).

19.03.2010. Baltpieres zoss Anser albifrons 1 lidoja pāri Iesalniekiem, Līvānu n. (A.Erts).

18.03.2010. Sloka Scolopax rusticola Ķākišķes apkārtnē, Rucavas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī, Zosis Anser sp. ap 50 Palaipes apkārtnē, Rucavas n. (I.Mednis). Krauķis Corvus frugilegus ap 1200 - lielākais zināmais skaits koncentrēšanās vietā pavasarī Latvijā, Kovārnis Corvus monedula ap 1500 - liels skaits koncentrēšanās vietā - Getliņi, Stopiņu n. (R.Matrozis, A.Kuročkins).

12.03.2010. Baltais stārķis Ciconia ciconia 2 ligzdā Kalnciemā, Jelgavas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (D.Boiko u.c.).

11.03.2010. Dzērve Grus grus netālu no Zantes, Kandavas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (A.Laubergs).

09.03.2010. Melnā vārna Corvus corone corone joprojām liedagā pretī vēja ģeneratoram Liepājā (K.Millers).

Melnā vārna Liepājā, foto - K.Millers.

07.03.2010. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 3 Starpiņupītes grīvā, Engures n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (E.Lediņš).

06.03.2010. Meža balodis Columba oenas 84 Nīcas laukos, Nīcas n. - lielākais bars Latvijā (K.,B.Milleri).

Meža baloži Nīcas laukos (bara daļa), foto - K.Millers.

05.03.2010. Brūnkaklis Aythya ferina 10 Liepājas ostā pie LBT termināļa - pirmais novērojums šajā pavasarī (K.Millers).

04.03.2010. Baltvēderis Anas penelope 3 Papes kanālā pie slūžām, Rucavas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (K.,B.Milleri).

02.03.2010. Lauku cīrulis Alauda arvensis pie Smārdes, Engures n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (S.Rabkevics).

FEBRUĀRIS

28.02.1010. Meža zoss Anser anser 4 Papes ez. apkaimē, Rucavas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (I.Mednis). Sila strazds Turdus viscivorus pie Ķoņiniekiem, Pāvilostas n. - pirmais novērojums šajā pavasarī (G.Grandāns, V.Vintulis). Sējas zoss Anser fabalis joprojām Daugavā pie Ķengaraga, Brūnkaklis Aythya ferina Dārziņos, Rīga (D.Boiko, O.Miziņenko, T.Guščina).

27.02.2010. Ūdensvitiņa Gallinula chloropos 2 Sarkandaugavā, Rīga (I.Deņisovs).

26.02.2010. Lauku balodis Columba palumbus Puteros, Ventspils n. (A.Ratkevičs). Ķīvīte Vanellus vanellus Rudē, Kuldīgas n. - pirmie novērojumi šajā pavasarī (S.Biļdjuga).

25.02.2010. Lielais dumpis Botaurus stellaris naktī migrācijas saucieni Lielupē pie Buļļuciema, Jūrmala (J.Mancinskis). Svītrainā pūce Surnia ulula joprojām Pļaviņu apkārtnē, Pļaviņu n., Krīklis Anas crecca pie Tomes sūkņu stacijas, Ķeguma n. 

(G.Grandāns).

Svītrainā pūce pie Pļaviņām, foto - E.Laucis.


24.02.2010. Meža balodis Columba oenas pie Brocēniem (V.Roze).
23.02.2010. Plukšķis Turdus iliacus Saldū (A.Mankus).
21.02.2010. Lielais dumpis Botaurus stellaris Dārziņos, Rīga (T.Guščina, O.Miziņenko).

Lielais dumpis Dārziņos, foto - O.Miziņenko.

20.02.2010. Purva pūce Asio flammeus atrasta beigta Asaros, Jūrmala (V.Slaidiņa).

16.02.2010. Urālpūce Strix uralensis Kr.Barona un Lāčplēša ielas krustojumā, Rīga (K.Funts).

Urālpūce Rīgas centrā, foto - K.Funts.

15.02.2010. Purva piekūns Falco columbarius pie Stienes, Limbažu r. (D.Drazdovskis). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula Teikā, Rīga, uzturas kopš 04.02. (M.Balta).

13.02.2010. Plukšķis Turdus iliacus starp Anneniekiem un Kaķeniekiem, Dobeles n. (K.Millers). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula Saulkrastos (I.Mārdega).

12.02.2010. Ausainas cīrulis Eremophila aplestris 3 laukā pie VIA Baltica uz Bauskas robežas (J.Morkunas).

10.02.2010. Urālpūce Strix uralensis Ādažos (E.Dinka).

09.02.2010. Purva pūce Asio flammeus, atrasta beigta Saldū (V.Rēders).

08.02.2010. Plukšķis Turdus iliacus Ikšķilē. (A.Zacmanis).

06.02.2010. Lielā polārkaija Larus hyperboreus 2cy joprojām Getliņos, Stopiņu n., turpat Kaspijas kaija Larus cachinnans 2 2cy un 2 4cy, Melnā vārna Corvus corone coronePurva piekūns Falco columbarius pie Centrāltirgus, Rīga (C.Gibbins, P.Baxter u.c.). Urālpūce Strix uralensis Bastejkalna parkā, Rīga (A.Klepers, P.Baxter u.c.). Purva pūce Asio flammeus Litenē, Gulbenes n. (E.Kantāns).

Kaspijas kaija Getliņos, foto - C.Gibbins.

03.02.2010. Lauku lija Circus cyaneus T pie Saulesciema, Salaspils n. (D.Boiko).

JANVĀRIS

31.01.2010. Svītrainā pūce Surnia ulula joprojām Pļaviņu apkārtnē, Pļaviņu n. (A.Klepers). Lielais dumpis Botaurus stellaris, Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis, Dumbrcālis Rallus aquaticus joprojām Dārziņos, Rīga (T.Guščina, O.Miziņenko). Zaļā dzilna Picus virids pie barotavas "Kauliņos", Ilūkstes n. (B.Štrausa).

Lielais dumpis Dārziņos, foto - O.Miziņenko.

30.01.2010. Purva pūce Asio flammeus Sātiņos, Saldus n. (J.Jansons). Sējas zoss Anser fabalis joprojām Daugavā pie Ķengaraga, Rīga (D.,S. Elferti).

Purva pūce Sātiņos, foto - J.Jansons.

Lielā gaura uzbrūk Mazajam dūkurim Dārziņos, foto - D.Elferts.

29.01.2010. Urālpūce Strix uralensis Kronvalda parkā pie ķīniešu lapenes priedēs, Rīga (A.Kalvāns, M.Jaunzemis).

28.01.2010. Svītrainā pūce Surnia ulula joprojām Pļaviņu apkārtnē, Pļaviņu n. (G.Grandāns, V.Roze, A.Zacmanis).

27.01.2010. Svītrainā pūce Surnia ulula Pļaviņu apkārtnē, Pļaviņu n. (G.Grandāns), Cekulpīle Aythya fuligula Meirānu kanālā pie Kalnagala slūžām, Madonas n. (G.Grandāns, A.Avotiņš juv). Urālpūce Strix uralensis Bastejkalna parkā, Rīga (K.Funts u.c.).

26.01.2010. Lielais dumpis Botaurus stellaris Dārziņos, Rīga (A.Avotiņš jun.). Ūdensvistiņa Gallinula chloropos 3 (1 beigta) Sarkandaugavas attekā, Rīga (I.Deņisovs).

24.01.2010. Sējas zoss Anser fabalis Daugavā pie Ķengaraga, Rīga (A.Platais). Vistilbe Lymnocryptes minimus upītē pie lidostas "Rīga", Mārupes n. (T.Guščina, O.Miziņenko). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis 3 Ventā pie Skrundas (A.Kalvāns, E.Lediņš, E.Račinskis).

Vistilbe pie lidostas "Rīga", foto - O.Miziņenko.

23.01.2010. Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis Aiviekstes iztekā no Lubāna, Madonas n. (A.Avotiņš jun, A.Avotiņš sen), 5 pie Zirgu salas, Liepāja (F.Slišāns). Ūdensvistiņa Gallinula chloropusDumbrcālis Rallus aquaticus 2 Dārziņos, Rīga (T.Guščina, O.Miziņenko).

Ūdensvitiņa Dāziņos, foto - T.Guščina.

22.01.2010. Lielais piekūns Falco peregrinus ad Ādažu militārajā poligonā (I.Mārdega), Dumbrcālis Rallus aquaticus turpat poligonā pie Puskas (I.Mārdega, I.Kārkliņa-Struka). Vistilbe Lymnocryptes minimus upītē pie lidostas "Rīga", Mārupes n. (T.Guščina).

21.01.2010. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula Dreimaņu ezera apkārtnē, Madonas n. (A.Avotiņš jun.).

17.01.2010. Cekulainais cīrulis Galerida cristata 2 Pulvera ielā, Liepāja (A.Klepers, I.Brediks u.c.). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis Abavā Kandavā (N.Zeidaks). Purva piekūns Falco columbarius Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).

16.01.2010. Vistilbe Lymnocryptes minimus upītē pie lidostas "Rīga", Mārupes n. (O.Miziņenko, T.Guščina). Urālpūce Strix uralensis Uzvaras parkā, Rīga (V.Ķerus). Gredzenūbele Streptopelia decaocto 31 Noliktavas ielā 16, Liepāja (M.Kilups, M.Vimba u.c.). Brūnkaklis Aythya ferina 2 pie Ziemeļu mola, Liepāja (A.Klepers, K.Millers u.c.) Garkaklis Anas acuta 2 ad T, Krīklis Anas crecca 2 Liepājas ostā,Meža balodis Columba oenans Pulvera ielā, Liepāja (K.Millers, A.Klepers). Brūnkaklis Aythya ferina ad T Tirdzniecības kanālā, Liepāja (M.Tīrums, A.Klepers u.c.). Lauku lija Circus cyaneus ad T Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Brediks, A.Klepers u.c.). Niedru stērste Emberiza schoeniclusDumbrcālis Rallus aquaticus 2 Papes kanālā pie tilta, Rucavas n. (M.Tīrums, A.Klepers u.c.). Baltvēderis Anas penelope pie graudu termināļa Liepājas ostā (K.Millers, F.Slišāns u.c.). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis Ķekavas krācēs Sausajā Daugavā (A.Platais).

Meža baloži Liepājā, foto - K.Millers.

15.01.2010. Krīklis Anas crecca Dārziņos, Rīga (M.Briedis), turpat Lielais dumpis Botaurus stellaris  (M.Tīrums). Urālpūce Strix uralensis kokā iekšpagalmā Brīvības ielā 103, Rīga (A.Virvinska).

14.01.2010. Urālpūce Strix uralensis liepā pie Latvijas Mūzikas akadēmijas Raiņa bulvāra un Kr.Barona ielas krustojumā, Rīga (A.Saulīte, V.Rēders u.c.).

Urālpūce Rīgas centrā, foto - K.Funts.

12.01.2010. Lielā polārkaija Larus hyperboreus 2cy joprojām Getliņos, Stopiņu n. (K.Millers). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis Mērsraga ostā (G.Grandāns, K.Funts, R.Matrozis).

Lielā polārkaija Getliņos, foto - K.Millers.

11.01.2010. Purva piekūns Falco columbarius Ķengaragā, Rīga (M.Tīrums).

10.01.2010. Purva pūce Asio flammeus medīja virs lauka Zirņu pagastā netālu no Druvas, Saldus n. - 6. šās sugas novērojums Latvijā ziemā. Tuvākās mājas - "Cālīši" un "Baloži", ja brauc pa Liepājas - Rīgas šoseju no Skrundas, jānogriežas 1. ceļā pa kreisi aiz pagrieziena uz Saldu. (A.Tjagunovičs). Lauku zvirbulis Passer montanus 200 un Kaņepītis Carudelis cannabina vismaz 3 barā ar 600 Dzeltenajām stērstēm Emberiza citrinella Smiltenes apkārtnē (A.Klepers).

09.01.2010. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 4 (2 ad, 2 2cy) Sarkandaugavas vecupē, Rīga - lielākais skaits šajā vietā ziemā (I.Deņisovs). Baltvēderis Anas penelope adT parkā kanālā pie Kultūras centra Olainē (J.Reihmanis). Lauku lija Circus cyaneus Starpiņupītes grīvā, Engures n. (S.Rabkevičs). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula Andrejsalā, Rīga (J.Vīgulis, I.Markuse), Starpiņupītes grīvā (S.Rabkevičs), Saulkrastos (M.Briedis, S.Vikmane).

08.01.2010. Niedru stērste Emberiza schoeniclus Dārziņos, Rīga (S.Rabkevičs). Lielā polārkaija Larus hyperboreus 2cy joprojām Getliņos, Stopiņu n. (I.Dinsbergs, G.Grandāns, I.Kļaviņa). Pelēkā pīle Anas streperaKrīklis Anas crecca Liepājas ostā, Lauku balodis Columba palumbus Pulvera ielā, Liepāja (K.Millers, A.Zacmanis), Garkaklis Anas acuta Liepājas ostā (A.Zacmanis). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula Pētersalā, Rīga (K.Funts).

07.01.2010. Lielā polārkaija Larus hyperboreus 2cy joprojām Getliņos, Stopiņu n. (M.Tīrums). Gaišais ķeģis Carduelis flammea cabaret ap 40 Parasto ķeģu Carduelis flammea flammea barā pie Ventspils D mola (A.Zacmanis).

06.01.2010. Lauku lija Circus cyaneus adT pie Zirgu salas, Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris Roņu ielas galā, Liepāja (K.Millers). Lielā polārkaija Larus hyperboreus 2cy joprojām uz vietas, Kaspijas kaija Larus cahinnans 2cy, Austrumu kovārnis Corvus monedula soemmerringii Getliņos, Stopiņu n. (K.Funts).

05.01.2010. Plukšķis Turdus iliacus Liepājas - Šķēdes ceļa malā, DumbrcālisRallus aquaticus Ezerkrastā, Liepāja (K.Millers).

Plukšķis Liepājā, foto - K.Millers.

04.01.2010. Brūnkaklis Aythya ferina vismaz 2 T, Baltvēderis Anas penelope adT Liepājas ostā (K.Millers). Niedru stērste Emberiza schoeniclus Zirgu salā, Liepāja (G.Graubics, I.Līdaka). Kovārnis Corvus monedula ap 3000 Ķengaragā, Rīga (A.Platais).

03.01.2010. Lielā polārkaija Larus hyperboreus 2cy Getliņos, Stopiņu n. (A.Klepers, I.Brediks u.c.). Dumbrcālis Rallus aquaticus Sātiņu dīķos, Saldus n. (J.Jansons). Ziemas žubīte Fringilla montifringilla 8 pie Valkas (D.Jansons). Ūdensvitiņa Gallinula chloropus 2, Dumbrcālis, Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis 4 Dārziņos, Rīga, Sējas zoss Anser fabalis, Mazais dūkurisSarkanrīklīte Erithacus rubecula 2 Ķengaragā, Rīga (A.Klepers, I.Brediks u.c.).

Lielā polārkaija Getliņos, foto - A.Klepers.

02.01.2010. Plukšķis Turdus iliacus Lucavsalā, Rīga (K.Funts). Dziedātājstrazds Turdus philomelos atrasts novārdzis Vecāķos, Rīga (B.Silamiķele). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula Daugavpils šosejas malā netālu no Aizkraukles stacijas (J.Šuba).

01.01.2010. Dziedātājstrazds Turdus philemelos pie autoostas Liepājā (K.Millers). Plukšķis Turdus iliacus botāniskajā dārzā, Salaspils (A.Roze, R.Pintāns), Ikšķilē (A.Zacmanis). Lauku lija Circus cyaneusPurva piekūns Falco columabrius aesalon, Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis 3, Ūdensvistiņa Gallinula chloropusDumbrcālis Rallus aquaticus Dārziņos, Rīga (V.Roze, A.Zacmanis). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis vismaz 14 Mūsā pie Bauskas (E.Laucis). Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis pie Zirgu salas, Sarkanrīklīte Erithacus rubecula pie dzelzceļa stacijas, Liepāja (I.Kļaviņa). Sarkanrīklīte arī Imantā, Rīga (G.Graubics). Ziemas žubīte Fringilla montifringilla vismaz 3 pie Vietalvas, Pļavuņu n. (G.Grandāns).