Funtaputni.lv - GRĀMATU JAUNUMI

Pēdējie papildinājumi 11.10.2017.

Šajā manas lapas sadaļā aprakstītajām un pieminētajām grāmatām vai vismaz lielai daļai no tām vēlams būt katra nopietna putnu vērotāja grāmatplauktā un ikdienas lietošanā.

Divi noderīgi putnu grāmatu veikali internetā: Bookdepository un NHBS. Salīdzinot grāmatu cenas, noteikti ir jāpievērš uzmanība, ka NHBS ir jāmaksā arī par sūtīšanas izdevumiem, pie tam Bookdepository daudzas grāmatas bieži vien ir lētākas nekā NHBS. Taču ik pa laikam NHBS kampaņveidīgi piedāvā jēdzīgas atlaides.

***** 2016. gada jūnijā izdota Identification Guide to Birds in the Hand Demongin L., Lelievre H., Candelin G., kas iepriecinās putnu gredzenotājus un ne tikai. Grāmatā aprakstīta 301 Eiropas putnu suga (154 ne-dziedātājputnu un 147 dziedātājputnu sugas), kas visbiežāk tiek noķertas R-Eiropā, tātad gandrīz visas grāmatā aprakstītās putnu sugas ir sastopamas arī Latvijā. Tikko pēc izdošanas šo grāmatu iegādājos un pēc pirmajiem tās izmantošanas mēnešiem mans secinājums - tā galvas tiesu labāka par līdz šim Eiropas gredzenotāju atzīto klasiku  "Zaļo Svensonu"SKATĪT

***** Kopš izdošanas 1993. gadā 2016. gada decembra sākumā ir atkārtoti izdots daudziem gredzenotājiem labi pazīstamais papildinātais ne-dziedtājputnu noteicējs Identification Guide of European non-Passerines Baker KSKATĪT

***** 2011. gada augustā klajā nākusi kārtējā noderīgā putnu noteikšanas grāmata Advanced Bird ID Handbook. The Western Palearctic Nils van Duivendjik, kas ir 2010. gada vasarā šā paša autora grāmatas Advanced Bird ID Guide. The Western Palearctic papildinātais izdevums. Grāmatā ir detalizēti noteikšanas apraksti sugām, pasugām un variācijām visos vecumos ap 1300 Eiropas, Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu putnu sugām. Nav zīmējumu un fotoattēlu, tikai teksti, līdz ar to vairāk noderēs pieredzējušiem putnu vērotājiem. Šajā izdevumā papildināti apraksti 570 putnu sugām un pasugām, precizēta taksonomija, papildus iekļautas 23 'side-by-side' līdzīgo sugu un pasugu salīdzināšanas un atšķiršanas tabulas. Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējo izdevumu (apraksts tepat zemāk), jaunajā, papildinātajā ir par 108 lappusēm vairāk. SKATĪT

***** Esat atraduši putna spalvu, kādu ķermeņa daļu vai atriju un gribat uzzināt, kas tas bijis par putnu? Šādās situācijās labi noderēs grāmata, kas palīdzēs noteikt sugu, neredzot pašu putnu, bet vadoties pēc atrastās spalvas, galvaskausa, plēsēja atstātiem putna pārpalikumiem un atrijām: Tracks and Signs of the Birds of Britain and Europe R.Brown, J.Ferguson, M.Lawrence, D.Lees. SKATĪT

***** Tiem putnotājiem, kam ir dārzs, noderēs šī grāmata, kurā pastāstīts, ar kādiem stādījumiem savam dārzam var piesaistīt vairāk putnu: Gardening for Birdwatchers Mike Toms, Ian Wilson, Barley WilsonSKATĪT

***** 2015. gada vasarā izdota ļoti laba grāmata par Centrāleiropas putnu astes spalvām un to izmēriem, kā arī sugas, dzimuma un vecuma noteikšanu pēc astes spalvām Die Steuerfedern der Vögel Mitteleuropas / The Tail Feathers of the Birds of Central Europe HansenW., SynnatzschkeJ., von Blotzheim U.G. Šī grāmata lieti noderēs putnu gredzenotājiem. SKATĪT

***** Ļoti labs noteicējs, kā pēc atrastajām spalvām noteikt, kuram plēsīgajam putnam tās piederējušas - Feathers: Identification for Bird Conservation Cieslak M., Dul B. Noteicējā atrodami 60 dienas un nakts plēsīgo putnu sugu spalvu fotoattēli un apraksti (no tām 38 sugas ir ES Putnu direktīvas pielikumā kā īpaši aizsargājamās). SKATĪT

***** 2010. gada vasarā izdots vērtīgs Rietumu Palearktikas putnu noteicējs - detalizēti noteikšanas apraksti sugām, pasugām un variācijām visos vecumos ap 1300 Eiropas, Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu putnu sugām. Nav zīmējumu un fotoattēlu, tikai teksti, līdz ar to vairāk noderēs pieredzējušiem putnu vērotājiem. Advanced Bird ID Guide. The Western Palearcitc Nils van Duivendjik SKATĪT


***** Visnotaļ interesanta grāmata putnu gredzenotājiem, kurā (nepārspīlējot) aprakstīti vairāki simti metožu putnu saudzīgai ķeršanai gredzenošanai u.c. zinātniekiem nolūkiem Bird Trapping & Bird Banding - A Handbook for Trapping Methods all over the World Bub H., 1996. Izdevums ir īpaši vērtīgs ar to, ka tajā ir vairāki simti ilustrāciju un shēmu, kas uzskatāmi ataino, kā izgatavot, uzstādīt un lietot ķeršanas ierīces gredzenošanai. SKATĪT

***** Putnu gredzenotāju "bībele" -  Identification Guide to European Passerines. 4th Edition  Svensson L. Grāmatā sniegta detalizēta dziedātājputnu gredzenotājiem nepieciešama informācija par sugu, vecuma un dzimuma noteikšanu. SKATĪT

***** Joprojām putnu vērotājiem un gredzenotājiem pieejams noteicējs par t.s. ne-dziedātājputniem Identification Guide to European non-Passerines Baker K.SKATĪT

***** 2007. gadā atkārtoti izdots noteicējs gredzenotājiem un putnu vērotājiem par bridējputnu sugu un pasugu vecumu un dzimumu noteikšanu Guide to the Identification and Ageing of the Holarctic Wadders Prater T., Marchant J., Vuorien JSKATĪT

***** Putnu gredzenotājiem varētu noderēt šī grāmata par putnu spalvmaiņu Moult in Birds H.B.Ginn, D.S.Melville SKATĪT

***** Šobrīd sagatavošanā ir vēl viens lielisks putnu fotonoteicējs par Rietumu Palearktikas jputniem: Birds of the Western Palearctic. A Photographic Guide Shirihai H., Svensson L. Abi autori ir vieni no pazīstamākajiem ornitologiem un labākajiem putnu pazinējiem pasaulē un līdz šim ir sagatavojuši virkni labu grāmatu par putnu noteikšanu. Pārsteidz jau topošās grāmatas apjoms - 1200 lappuses ar 3000 fotoattēliem. Grāmatā būs detalizēta informācija par putnu sugu, pasugu, dzimumu un vecumu noteikšanu, sezonālo spalvmaiņu, balsīm un izplatību. Plānotais izdošanas laiks - 2017. gads. SKATĪT

***** Latvijas putnu vērotājiem, sevišķi tiem, kuri interesējas par putnu pasugu atšķiršanu, lieti noderēs vēl kāda lieliska grāmata, kas šobrīd ir tapšanas stadijā un kuras izdošanas laiks plānots 2019. gadā. Palearktikas putnu ģeogrāfiskās variācijas Geographical Variation in Palearctic Birds: Passerines Roselaar K., Shirihai HSKATĪT

UZ IEVADLAPU

Šeit mans ieskats dažādos ar putnu noteikšanas u.tml. literatūru saistītos jaunumos un aktualitātēs. Te rodama informācija par pieejamajām (un dažām jau vairs nenopērkamajām) labākajām, noderīgākajām un interesantākajām putnu sugu/pasugu noteikšanas, kā arī citu ar putniem saistītu tēmu grāmatām.

***** 2018. gada martā tiks izdots Rietumu Palearktikas dziedātājputnu (Passerines) spalvu atlants - noderīgs izziņas avots katram nopietnam putnu gredzenotājam. Grāmata palīdzēs arī noteikt atrasto spalvu īpašnieku sugas, noteikt noplēsto, uz autoceļiem notriekto putnu sugas un būs labs zināšanu avots daudziem putnotājiem. Atlas of Feathers for Western Palearctic Birds (Passerines) - Concise Edition Hartmann G. SKATĪT

Savukārt 2019. gada martā tiks izdots 2. sējums - Rietumu Pelearktikas nedziedātājputnu (Non-Passerines) spalvu atlants. SKATĪT

***** 2014. gadā Krievijā izdota vērtīga grāmata Птицы Сибири. Справочник-определитель. В 2 томах Рябицев В., kas aizpildīs 'balto laukumu' daudzu putnu vērotāju zināšanās un grāmatplauktos. Abi sējumi īpaši aktuāli ir tiem, kurus interesē Eiropā ieceļojošie retumi no Sibīrijas. Grāmata 2 sējumos. 1., melnbaltajā sējumā, ir aprakstītas 550 reģionā mītošās putnu sugas, putnu dažādi mērījumi, kas noderēs gredzenotājiem, kā arī apraksts par putnu dzīvesveidu. 2., krāsainajā sējumā, ir 550 putnu sugu pazīmes noteikšanai dažādos vecumos un abos dzimumos, raksturotas pasugas, kā arī publicētas sugu izplatības kartes. SKATĪT

***** 2016. gada februārī izdots plēsīgo putnu lidojumā noteicējs, kura autors ir visiem labi zināmais plēsīgo putnu eksperts - Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East Forsman D. Ņemot vērā problēmas, kas putnu vērotājiem gadās ar plēsīgo putnu notieikšanu lidojumā, arī šī grāmata būs ļoti noderīga katram nopietnam putnu vērotājam. SKATĪT

***** 2015. gada novembrī putnu vērotāju rīcībā nācis Holarktikas ūdensputnu (zosis, pīles, gulbji) noteicējs Wildfowl of Europe, Asia and North America Reeber S. Šī grāmata ir īpaši ieteicama tiem putnotājiem, kam tīk putnus vairāk vērot pie ūdeņiem. Noteicējs sevišķi vērtīgs ar to, ka palīdzēs noteikt ne tikai zosveidīgo putnu sugas, bet arī pasugas. Grāmatā uzmanība pievērsta arī zosveidīgo putnu hibrīdiem, kas ir liela šā noteicēja vērtība, ja ņem vērā, kā zosveidīgo putnu sugas savā starpā hibridizējas salīdzinoši daudz biežāk, nekā citu kārtu putni. SKATĪT

***** 2015. gada oktobrī izdots jauns čakstīšu un rīklīšu noteicējs Robins and Chats Clement P., Rose C. Tā kā daudzas čakstīšu sugas, kā arī atsevišķas rīklīšu pasugas ir grūti nosakāmas, šī grāmata būs ļoti noderīgs katram putnotājam. SKATĪT

***** 2015. gada augusta vidū britu pieredzējuši putnu vērotāji no grupas 'Birding Frontiers' izdevuši nākamo putnu noteicēju, šajā reizē uzmanību veltot vairāku sugu un pasugu noteikšanai, kas ziemā var iemaldīties Lielbritānijas salās un rada problēmas to noteikšanai dabā. Šeit jāuzsver, ka liela daļa grāmatā apskatīto sugu un pasugu var iemaldīties arī Latvijā, tāpēc šī grāmata noteikti jāiegādājas ikvienam, kas putnošanu aktīvi turpina arī ziemā. Birding Frontiers. Challenge Serries. Winter. Residents, Migrants, Vagrants Garner M., Scally R. SKATĪT

***** 2014. gada augustā izdots noteicējs par atsevišķām Lielbritānijā reti sastopamam sugām un pasugām, kas rada problēmas to atšķiršanā dabā Birding Frontiers. Challenge Serries. Autumn. Residents, Migrants, Vagrants Garner M., Scally RGrāmatā uzmanība pievērsta vairāku sugu un pasugu noteikšanai, kas rudenī var iemaldīties Lielbritānijas salās. Daļa grāmatā apskatīto sugu un pasugu Latvijā ir visnotaļ parastas, taču ikvienam Latvijas putnu vērotājam noderēs apraksti, zīmējumi un fotogrāfijas tām sugām un pasugām, kas Latvijā iemaldās ļoti reti vai līdz šim vēl nav mūsu valstī novērotas. SKATĪT

***** 2014. gada martā izdots vērtīgs putnu noteicējs The Helm Guide to Bird Identification: Compering Confusion Species Vinicombe K., Harris A., Tucker L., kurā savstarpēji līdzīgas un viegli sajaucamas putnu sugas salīdzinātas grupās, izceļot vizuāli līdzīgo putnu sugu būtiskākās atšķiršanas pazīmes. SKATĪT Mana recenzija par šo grāmatu.

***** 2012. gada oktobrī izdots Centrālāzijas putnu noteicējs Birds of Central Asia Manuel Schweizer, Raffael Aye, Tobyas Roth. Tā kā pastāv putnu ieceļošanas iespēja arī Latvijā no šā reģiona, tad šī būs visnotaļ vērtīga grāmata katra putnu vērotāja grāmatplauktā. SKATĪT

***** 2012. gada augustā izdota laba grāmata par Dienvidāzijas putniem divos sējumos, kurā bez sugu un pasugu noteikšanas zīmējumiem, taksonomijas un citas vērtīgas informācijas par šā reģiona putniem pieejamas arī putnu balsu grafiskās sonogrammas: Birds of South Asia. The Ripley Guide (2-Volume Set) Pamela C.Rasmussen, John C. Anderton. SKATĪT

***** 2010. gada augustā izdots Tuvo Austrumu putnu noteicējs Birds of the Middle East Porter R., Christensen S, Schiermacker-Hansen P. Noderīga grāmata, lai sagatavotos iespējamiem retiem ornitofaunas ieceļotājiem Latvijā no dienvidaustrumiem. SKATĪT

***** 2009. gadā izdots vērtīgs Austrumāzijas putnu noteicējs Field Guide to the Birds of East Asia Brazil M., kas ir aktuāls, ņemot vērā, ka Eiropā arvien biežāk tiek novēroti arī šā tālā reģiona putni. SKATĪT

Flight Identification of European Seabirds Blomdahl A., Breife B., Holmström N. 2007 SKATĪT

Gulls of North America, Europe and Asia Olsen K.M., Larsson H. 2004 SKATĪT

The Raptors of Europe and Middle East. A Handbook of Field Identification Forsman D. 2007 SKATĪT

Pipits and Wagtails of Europe, Asia and North America Alstrom P., Mild K. 2003 SKATĪT

Owls of the World. A Photographic Guide Mikkola H. 2014 SKATĪT

Shorebirds of the Northern Hemisphere Chandler R. 2009 SKATĪT

The Most Complete Guide to the Birds of Britain and Europe Svensson L., Mullarney K., Zetterstrom D. 2010 SKATĪT