JANVĀRU SARAKSTS

Līdz 2015. gada 31. janvārim tikai janvāros esmu novērojis 117 putnu sugas un pasugas.

UZ IEVADLAPU

2000.-2016. gadu janvāros manis novēroto putnu sugu un pasugu saraksts.

TUNDRAS SĒJAS ZOSS - Anser serrirostris rossicus

BALTPIERES ZOSS - Anser albifrons albifrons

MEŽA ZOSS - Anser anser

BALTVAIGU ZOSS - Branta leucopsis

PAUGURKNĀBJA GULBIS - Cygnus olor

ZIEMEĻU GULBIS - Cygnus cygnus

MANDARĪNPĪLE - Aix galericulata - C kat.

BALVĒDERIS - Anas penelope

MEŽA PĪLE - Anas platyrhynchos

GARKAKLIS - Anas acuta

KRĪKLIS - Anas crecca

BRŪNKAKLIS - Aythya ferina

CEKULPĪLE - Aythya fuligula

ĶERRA - Aythya marila

KRĀŠŅĀ PŪKPĪLE - Somateria spectabilis

PARASTĀ PŪKPĪLE - Somateria mollissima

TUMŠĀ PĪLE - Melanitta fusca fusca

MELNĀ PĪLE - Melanitta nigra

KĀKAULIS - Clangula hyemalis

GAIGALA - Bucephala clangula

MAZĀ GAURA - Mergellus albellus

LIELĀ GAURA - Mergus merganser

GARKNĀBJA GAURA - Mergus serrator

LAUKIRBE - Perdix perdix

RUBENIS - Tetrao tetrix

BRŪNKAKLA GĀRGALE - Gavia stellata

MELNKAKLA GĀRGALE - Gavia arctica

MAZAIS DŪKURIS - Tachybaptus ruficollis

CEKULDŪKURIS - Podiceps cristatus

JŪRAS KRAUKLIS - Phalacrocorax carbo sinensis

ZIVJU GĀRNIS - Ardea cinerea

JŪRAS ĒRGLIS - Haliaetus albicilla

LAUKU LIJA - Circus cyaneus

ZVIRBUĻVANAGS - Accipiter nisus

VISTU VANAGS - Accipiter gentilis

PEĻU KLIJĀNS - Buteo buteo buteo

BIKŠAINAIS KLIJĀNS - Buteo lagopus

LAUKU PIEKŪNS - Falco tinnunculus

PURVA PIEKŪNS - Falco columbarius aesalon

LIELAIS PIEKŪNS - Falco peregrinus

DUMBRCĀLIS - Rallus aquaticus

ŪDENSVISTIŅA - Gallinula chloropus

LAUCIS - Fulica atra

PLATKNĀBJA PŪSLĪTIS - Phalaropus fulicarius

TRĪSPIRKSTU KAIJA - Rissa tridactyla

LIELAIS ĶĪRIS - Croicocephalus ridibundus

MAZAIS ĶĪRIS - Hydrocoleus minutus

KAJAKS - Larus canus

SUDRABKAIJA - Larus argentatus

KASPIJAS KAIJA - Larus cachinnans

LIELĀ POLĀRKAIJA - Larus hyperboreus

MELNSPĀRNU KAIJA - Larus marinus

LIELAIS ALKS - Alca torda

MĀJAS BALODIS - Columba livia livia forma domestica C kat.

GREDZENŪBELE - Streptopelia decaocto

ŪPIS - Bubo bubo

APODZIŅŠ - Glaucidium passerinum 

MEŽA PŪCE - Strix aluco
URĀLPŪCE - Strix uralensis

ZIVJU DZENĪTIS - Alcedo atthis ispida

MAZAIS DZENIS - Dendrocopos minor

VIDĒJAIS DZENIS - Dendrocopos medius

DIŽRAIBAIS DZENIS - Dendrocopos major

MELNĀ DZILNA - Dryocopus martius

PELĒKĀ DZILNA - Picus canus

LIELĀ ČAKSTE - Lanius excubitor excubitor

SĪLIS - Garrulus glandarius

ŽAGATA - Pica pica

RIEKSTROZIS - Nucifraga caryocatactes caryocatactes

KOVĀRNIS - Corvus monedula monedula

AUSTRUMU KOVĀRNIS - Corvus monedula soemmeringii

KRAUĶIS - Corvus frugilegus

PELĒKĀ VĀRNA - Corvus cornix cornix

KRAUKLIS - Corvus corax

BĀRDZĪLĪTE - Panurus biarmicus

CEKULAINAIS CĪRULIS - Galerida cristata

AUSAINAIS CĪRULIS - Eremophila alpestris flava

PURVA ZĪLĪTE - Poecile palustris

PELĒKĀ ZĪLĪTE - Poecile montana

MEŽA ZĪLĪTE - Periparus ater

CEKULZĪLĪTE - Lophophanes cristatus

LIELĀ ZĪLĪTE - Parus major

ZILZĪLĪTE - Cyanistes caeruleus

GARASTĪTE - Aegithalos caudatus caudatus

DZILNĪTIS - Sitta europaea europaea

MIZLOŽŅA - Certhia familiaris

PACEPLĪTIS - Troglodytes troglodytes

ŪDENSSTRAZDS - Cinclus cinclus cinclus

ZELTGALVĪTIS - Regulus regulus

ĀZIJAS TUKSNEŠA ĶAUĶIS - Sylvia nana

SARKANRĪKLĪTE - Erithacus rubecula

MELNAIS MEŽA STRAZDS - Turdus merula

PELĒKAIS STRAZDS - Turdus pilaris

PLUKŠĶIS - Turdus iliacus

MĀJAS STRAZDS - Sturnus vulgaris

BALTĀ CIELAVA - Motacilla alba alba

PĻAVU ČIPSTE - Anthus pratensis

ŪDEŅU ČIPSTE - Anthus spinoletta spinoletta

AKMEŅU ČIPSTE - Anthus petrosus littoralis

ZĪDASTE - Bombycilla garrulus

SNIEDZE Plectrophenax nivalis

DZELTENĀ STĒRSTE - Emberiza citrinella

NIEDRU STĒRSTE - Emberiza schoeniclus

ŽUBĪTE - Fringilla coelebs

ZIEMAS ŽUBĪTE - Fringilla montifringilla

ZIEMEĻU SVIPLIS - Pinicola enocleator

ZAĻŽUBĪTE - Carduelis chloris

EGĻU KRUSTKNĀBIS - Loxia curvirostra

PARASTAIS ĶEĢIS - Carduelis flammea flammea

MAZAIS ĶEĢIS - Carduelis flammea cabaret

ĶIVULIS - Carduelis spinus

DADZĪTIS - Carduelis carduelis

KAŅEPĪTIS - Carduelis cannabina

SVILPIS - Pyrrhula pyrrhula

DIŽKNĀBIS - Coccothraustes coccothraustes

MĀJAS ZVIRBULIS - Passer domesticus

LAUKU ZVIRBULIS - Passer montanus