Funtaputni.lv - HOLARKTIKAS PUTNU NOSAUKUMI

Holarktikas putnu nosaukumi latviešu valodā M.Strazds, J.Baumanis, K.Funts

"Putni dabā 4. pielikums" Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Rīga 2014

UZ IEVADLAPU

SKATĪT UN LEJUPLĀDĒT Holarktikas* putnu nosaukumu latviešu valodā publikāciju.


Saraksta sistemātika, pamatojoties uz Birdlife International taksonomiskā sugu saraksta versiju 6./2013.


(*) Holarktikas karte: