2009.gads

2009. GADS

Mani interesantākie novērojumi 2008. gadā.

UZ IEVADLAPU


31.10.2009. Lielo alku Alca torda uzskaite Kolkasragā, migrācijas dinamika Alctor311009diagramma.xls 

21.10.2009. Jūras šņibītis Calidris maritima 1 Mangaļsalā uz Z mola, Rīga.

20.10.2009. Baltvēderis Anas penelope 3 kanālā pie operas, Rīga.

17.10.2009. Lapzemes stērste Calcarius lapponicus 1 1cy pie Engures attīrīšanas iekārtām, Engures n.

14.09.2009. Zilrīklīte Luscinia svecica 1 M 1cy noķerta gredzenošanai krūmu tīklā Papē pie ornitologu bāzes, Rucavas n. Foto - K.Funts.

13.09.2009. Sārtgalvītis Regulus ignicapillus 1 M 1cy noķerta gredzenošanai murdā, Pape, Rucavas n. Foto - K.Funts.

09.05.2009. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina 1 Skultē, Limbažu r. - pirmais novērojums šajā pavasarī.

02.05.2009. Avozeta Recurvirostra avosetta 1 Pekragā, Talsu r.

18.04.2009. Kamčatkas kaija Larus schistisagus 1ad, Tundras reņģu kaija Larus fuscus heuglini 10-15ad Getliņu izgāztuvē, Rīgas r. Foto - K.Funts

05.04.2009. Kanādas zoss Branta canadensis 3 Kolkasragā, Talsu r.

22.03.2009. Prīkšķe Anas querquedula 1M - pirmais šās sugas novērojums šajā pavasarī, Akmeņu čipste Anthus petrosus 1 Kolkasragā, Talsu r. Jūras žagata Haematopus ostralegus - pirmais šās sugas novērojums šajā pavasarī Bērzciemā, Tukuma r. Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula 1 pie Engures ostas, Tukuma r.

17.03.2009. Sila cīrulis Lulula arborea 13 migrācijā Andrejsalā, Rīga.

08.03.2009. Mājas strazds Sturnus vulgaris 70 Ādažau laukos, Rīgas r.

31.01.2009. Brūnkaklis Aythya ferina 1 T un 2 M Mārupītē Uzvaras parkā, Rīgā, turpat 1 T Baltvēderis Anas penelope.

24.01.2009. Ūdeņu čipste Anthus spinoletta spinoletta Mangaļsalā, Rīga. Ceturtais šās sugas novērojums Latvijā.

24.01.2009. Mazais ķeģis Carduelis flammea cabaret Engures attīrīšanas iekārtās, Tukuma r. Foto - K.Funts.

23.01.2009. Austrumu kovārnis Corvus moneula soemmerringii  Andrejsalā, Rīga.

10.01.2009. Baltā cielava Motacilla flavaMazais dūkuris Tachybatus ruficollis 2 putni, Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 2 putni, Brūnkaklis Aythya ferrina 1 putns Dārziņu vecupē, Rīga.

02.01.2009. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 2 bari pa 8 putni (2 T, 1 T2cy, 5 juv/M) un 5 putni (vismaz viens T) Trapenē lapegļu alejā, Alūksnes r. Attēlā T 2cy.

01.01.2009. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 8 putni 3 T, 1 T2cy, 4juv/M lapeglēs Raiskumā ezera krastā, Cēsu r.

31.12.2008. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 8 putni (3 T, 1 T1cy, 4 juv/M) plkst. 14.10-14.55 Raiskuma parka lapeglēs, Cēsu r. Septītais šās sugas novērojums Latvijā.

30.12.2008. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 4 putni (2 T un 2 juv/M) plkst. 9.30-9.45 Cēsīs, Pils parkā lapeglēs pie pareizticīgo baznīcas. Sestais šās sugas novērojums Latvijā.

26.12.2008. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 6 putni (1 T, 1 T1cy un 4 juv/M) plkst. 3.30-14.30 Ērģemes pilsdrupu lapeglēs, Valkas rajonā. Piektais šās sugas novērojums Latvijā kopš 1993. gada 1. janvāra.

Comments