Funtaputni.lvANDREJSALAS PUTNI

No 2008. gada 23. februāra līdz 2015. gada 24. septembrim Andrejsalā (Rīga) esmu novērojis 94 putnu sugas un pasugas.

Foto - Andrejsala 30.09.2008.

Rīgas domes perspektīvajos plānos ir Andrejsalas attīstīšana, izveidojot šajā vietā mūsdienīgu kultūras, atpūtas, izklaižu, biroju un dzīvojamo centru. Tas nozīmē, ka jau drīz Andrejsala piedzīvos lielas izmaiņas. Tāpēc arī radās doma fiksēt Andrejsalas ornitofaunu pirms lielajām pārmaiņām. Vēlāk būs iespējams salīdzināt, kā Andrejsalas apsaimniekošanas veida krasas izmaiņas ietekmējušas Andrejsalā sastopamo putnu sugu un pasugu sastāvu.

Andrejsala tiek apsekota diezgan regulāri. Ērtības labad putni sarakstā rindoti alfabētiskā secībā. Datums - kad konkrētā putnu suga pirmo reizi fiksēta Andrejsalā kopš šās vietas apsekošanas sākuma 23.02.2008. Pēdējā novērotā suga iezīmēta ar sarkanu.

UZ IEVADLAPU

akmeņčakstīte 10.04.2008.

austrumu kovārnis 23.01.2009.

baltā cielava 06.04.2008.

Baltijas reņģu kaija 27.09.2009.

baltpieres zoss 10.03.2008.

baltvēderis 25.03.2010.

bezdelīga 10.05.2008.

brūnspārnu ķauķis 02.05.2008.

cekulpīle 25.03.2010.

cekulzīlīte 27.08.2008.

čuņčiņš 20.09.2010.

dadzītis 12.06.2008.

dižknābis 24.09.2015.

dižraibais dzenis 15.11.2009.

dzērve 18.03.2008.

dziedātājstrazds 06.04.2008.

egļu krustknābis 24.08.2008.

erickiņš 18.04.2008.

gaigala 20.08.2008.

gaišais ķauķis 10.05.2008.

garastīte 24.09.2015.

garkaklis 25.03.2010.

ģirlicis 21.03.2008.

iedzeltenais ķauķis 23.05.2015.

jūras ērglis 23.03.2009.

jūras krauklis 24.08.2008.

kajaks 23.02.2008.

kaņepītis 24.03.2008.

koku čipste 30.09.2008.

kovārnis 23.02.2008.

krauklis 27.03.2008.

krauķis 23.02.2008.

krīklis 25.03.2010.

ķivulis 06.04.2008.

lakstīgala 10.05.2008.

laucis 23.02.2008.

lauku cīrulis 02.03.2008.

lauku zvirbulis 21.03.2008.

lauku piekūns 12.06.2008.

lielais ķīris 11.03.2008.

lielā gaura 23.02.2008.

lielā zīlīte 02.03.3008.

lukstu čakstīte 26.08.2008.

mazais dzenis 15.11.2009.

mājas balodis 23.02.2008.

mājas čurkste 23.05.2015.

mājas strazds 06.04.2008.

mājas zvirbulis 23.02.2008.

melnais erickiņš 06.04.2008.

melnais strazds 02.03.2008.

melngalvas ķauķis 01.06.2008.

melnspārnu kaija 23.02.2008.

meža pīle 23.02.2008.

meža tilbīte 21.08.2008

meža zīlīte 15.09.2015.

paceplītis 29.09.2008.

parastais ķeģis 23.02.2008.

paugurknābja gulbis 21.03.2008.

pelēkais mušķērājs 24.08.2008.

pelēkais strazds 04.10.2008.

pelēkā vārna 23.02.2008.

peļkājīte 27.09.2008.

peļu klijāns 31.12.2012.

pļavu čipste 29.09.2008.

pļavu tilbīte 22.08.2008.

purva ķauķis 12.06.2008.

purva tilbīte 21.08.2008.

riekstrozis 19.09.2010.

sarkanrīklīte 06.04.2008.

sējas zoss 10.03.2008.

sila strazds 26.09.2010.

sloka 28.03.2008.

tītiņš 23.05.2015.

sila cīrulis 17.03.2009.

sniedze 01.11.2008.

sudrabkaija 23.02.2008.

svilpis 08.02.2010.

svirlītis 02.07.2009.

svīre 20.05.2008.

upes tārtiņš 20.05.2008.

upes tilbīte 02.05.2008.

upes zīriņš 02.05.2008.

vistu vanags 18.03.2008.

vītītis 10.05.2008.

zaļžubīte 02.03.3008.

zeltgalvītis 06.04.2008.

ziemeļu gulbis 18.03.2008.

zilzīlīte 02.03.2008.

zivju gārnis 06.04.2008.

zīdaste 23.02.2008.

zvirbuļvanags 21.03.2008.

žagata 02.03.2008.

žubīte 27.09.2008.