home‎ > ‎

Neretas putni

Funtaputni.lv - NERETAS PUTNI

Pēdējie papildinājumi - 29.09.2017.

No 2013. gada 30. marta līdz 2017. gada 29. oktobrim savā lauku sētā Neretas pagastā esmu piefiksējis 154 putnu sugas un 77 putnu sugas no tām šajā vietā arī apgredzenojis.

Kopš 2013. gada pavasara rosos centrālajā Dienvidlatvijā, Sēlijas paugurvaļņa DR kaktā, Neretas pagastā, kur pavadu katru mīļu brīvu brīdi.


Ikdienā piefiksēju visas putnu sugas, kuras esmu novērojis mūsu sētā vai no mūsu sētas un/vai tajā apgredzenojis. Visas šīs sugas ir atspoguļotas blakus publicētajā sarakstā.


Sētas platība ir 2,5 ha, biotopi - divas dabiskas pļavas, kas netiek pļautas, tikai reizi gadā - pavasarī - iztrimmerēti jaunkrūmi un mozaīkveidā retināti avenāji.


Starp abām pļavām ir ķīļveida lapu koku puduris un krūmu josla.


Ir mazs varžu dīķītis, neliela māja, šķūnelis, neliels sakņu un augļu dārzs, mazliet ogulāju, pļautas joslas pļavās un mauriņš ap māju. Gar sētas divām malām iet gaisa elektrolīnija, gar sētas vienu malu - grantēts ceļš.


Sētas reljefs diezgan viļņains - starpība star zemāko un augstāko vietu sētā ir apmēram 10 metri.


Vienā no pļavām ir veca pusnolauzta ābele. Tās dobumā, kas atrodas apmēram 1 metru virs zemes, savu jauno paaudzi pēdējās četras ligzdošanas sezonās sekmīgi ir izvedusi tītiņu ģimene.


Sētā ik gadu tiek veikti nelieli 'biotehniskie pasākumi' putnu piesaistei un to daudzveidības palielināšanai - izpļautas joslas pļavās, ir iestādīta krūmu josla, tiek veidots akmeņu krāvums. Tas, protams, piesaista arī citu dzīvbūtņu - zīdītāju, abinieku, rāpuļu, kukaiņu, zirnekļu, sēņu, augu u.c. - klātbūtni. Akmeņu krāvumu iecienījuši ne tikai putni, bet arī ķirzakas, kas tajā mitinās.


Tuvākajā nākotnē tiks papildus veidotas smilšu un seklūdens 'pēršanās vannas', kā arī turpināta pusdabisku un mākslīgu 'laktu' izveide u.tml.


Atkrūmojot pļavas, tiek atstāts pa dažiem jauniem kokiem, ko putni izmanto tupēšanai un medījuma nolūkošanai un apkaimes novērošanai. Tam tiek izmantoti arī visi mieti, kas kādu saimniecisku apsvērumu dēļ iesprausti zemē.


Visas ziemas laikā putniem kā papildus barība ir pieejamas koku zaros sakārtas svaigas mājas cūku speķādas.


Putnu piesaistei ir arī iestādīta ogu krūmu irbeņu rinda, egļu rinda, dažas krustābeles, priežu puduris, daži sarkanie ozoli, nākotnē plānots ierīkot vēl dažas krūmu joslas pļavās.


Pēc pļavu atkrūmošanas un malkas gādāšanas koku pudurī zaru kaudzes netiek novāktas, bet atstātas koku pudurī vai pļavu malās. Tāpat pudurī netiek izvākti vējā lauztie koki. Netiek dedzinātas arī vecās saulespuķes u.tml. rudenī, bet atstātas kaudzē dārza malā.


Pie mājas aug vecs un ļoti ražīgs pīlādzis, kas no vasaras otrās puses, kad ogas sāk ienākties, piesaista daudz caurceļojošo putnu līdz brīdim, kamēr kārtējā raža jau oktobra sākumā ir aprīta. Savukārt zem ābelēm tiek atstāti kritušie āboli, kas ir barība vairākām putnu sugām gan rudenī, gan ziemā. Tāpat nekad netiek novākti visi āboli, liela daļa paliek zaros un tāpēc katru rudeni tieši savā ābelēs varu novērot pirmās caurceļojošās zīdastes.


Apkārtējā vide mums tur ir cilvēku maz ietekmēta (nav intensīvas lauksaimniecības, mežsaimniecības, rūpniecības, kūdras izstrādes u.tml.), arī tāpēc sētas apkārtnē sastopama liela bioloģiskā daudzveidība.


Apkaimes biotopi – meži (pārsvarā lapu koku ar egļu nelielu piemistrojumu, tikai abos netālajos purvos dominē priedes), krūmāji, slapjumi, dumbrāji, grāvji, mazas zemnieku saimniecības un viensētas, daži apkopti, kā arī pamesti un aizauguši augļudārzi, dažas pamestas lauku sētas, pļavas, lauces, dažviet sējumi, ganības, netālu augstais sūnu purvs ar zāļu purva un niedrāju malām un bebrainēm ap purva ezeriņu, uz otru pusi - apmežojies purvs ar nelielām zāļu purva 'salām'. Ar grants ceļu pietika, lai caurceļošanas laikā piestātu un sētā ienāktu pupuķis.


Visu gadu, kad vien tur esmu, veicu putnu novērojumus sētā un apkaimē un attiecīgi fiksēju tos lauka pierakstos pēc senilās medotes - ar pilsdspalvu piezīmju grāmatā. Kad sanāks laiks visu pierasktīto apkopot digitāli, iespējams, tas kaut kādā formātā parādīsies šajā šķirklī.


Tā kā pļavās mīt daudz grauzēju, naktīs sētā regulāri medī vairākas pūču sugas.


Putniem, protams, ļoti patīk sētu šķērsojošā elektrolīnija. Dažkārt uz vadiem sēž rubeņi.


Bet dzeņi elektrolīnijas stabus izmanto bungošanai kā skaņas pastiprinātājus savas teritorijas iezīmēšanai.


Šeit var apskatīt, cik un kādu sugu putnus esmu apgredzenojis sētā pēdējo 5 gadu laikā. Šis ir tikai stāsts par putniem. Vēl sētā mīt vairāku sugu vardes un krupji, ķirzakas, odzes, zalkši, stirnas, zaķi, eži, meža caunas, zebiekstes, kurmji, vairāku sugu sīkie grauzēji, vismaz divu sugu sikspārņi, no abiem purvmežiem pa laikam iemaldās mežacūkas un aļņi, aug vairākas īpaši aizsargājamo augu sugas, piemēram, kaut kādas orhidejas un lakši, par kukaiņiem, sēnēm, zirnekļiem u.c. būtnēm nemaz nerunājot.Visi foto - ©K.Funts

Pēdējā novērotā suga iezīmēta ar sarkanu; Latvijā reti sastopamās sugas iezīmētas ar oranžu.

Datums – kad sugu esmu novērojis (vizuāli, noķerot vai pēc balss) pirmo reizi savā sētā vai no sētas.

Ar zvaigznīti (*) atzīmētās putnu sugas šajā vietā esmu arī apgredzenojis. Ērtības labad putnu sugas rindotas alfabētiskā secībā.

Paskaidrojumi saīsinājumiem pie sugu saraksta par putnu sastopamību sētā un/vai tās tuvumāLs – ligzdo sētā; Lt - ligzdo tuvā apkaimē; V – vasaro; C –caurceļo; Z – ziemo;  Rv – reti vasarā; Rc – reti caurceļo; Rz – reti ziemā, N - neskaidrs stauss. Arī sugas, kas ligzdo sētas tuvumā, sarakstā ir iekļautas tikai tad, kad novērotas sētas teritorijā.

Akmeņčakstīte* 20.08.2013. C

Apodziņš* 07.03.2014. C


Ausainā pūce* 18.04.2013. Lt C


Baltais gārnis 14.08.2013. V C

Baltais stārķis 13.04.2013. Lt C

Baltā cielava* 13.04.2013. Ls C

Baltmugurdzenis* 18.05.2013. Lt Z

Baltpieres zoss 16.04.2013. C

Baltvēderis 21.03.2014. C

Bezdelīga* 18.04.2013. Lt C

Bezdelīgu piekūns 18.08.2013. Lt C

Bikšainais apogs* 03.10.2013. Rc

Bikšainais klijāns 12.10.2013. C

Brūnā čakste* 04.05.2013. Ls C

Brūnspārnu ķauķis* 04.05.2013. Ls C

Cekulzīlīte 21.02.2015. Lt C Z

Ceru ķauķis* 13.08.2013. Lt C

Čuņčiņš* 16.04.2013. Ls   C

Dadzītis* 16.04.2013.Lt Z

Dārza ķauķis* 11.05.2013. Ls C

Dižknābis* 19.05.2013. Lt C Z

Dižraibais dzenis* 19.04.2013. Lt C Z

Dumbrcālis 01.05.2016. C

Dzeguze 27.04.2013. Ls C

Dzeltenais tārtiņš 31.08.2013. C

Dzeltenā cielava 25.05.2014. Rc

Dzeltenā stērste* 31.03.2013. Ls Z

Dzeltensvītru ķauķītis* 11.10.2015. Rc

Dzērve 13.04.2013. Lt C

Dziedātājstrazds* 15.04.2013. Ls C

Dzilnītis* 31.03.2013. Ls C Z

Egļu krustknābis 27.07.2013. V C

Erickiņš* 17.04.2013. Ls   C

Gaigala 22.10.2016. C

Gaišais ķauķis* 04.05.2013. Lt C

Gaišais ķeģis* 03.11.2013. Rc

Garastīte* 15.04.2013. Lt C Z

Grieze* 10.05.2013. Ls C

Iedzeltenais ķauķis* 11.05.2013. Ls C

Jūras ērglis 12.09.2014. C Z

Jūras krauklis 05.08.2013. C

Kajaks 17.04.2013. C

Kaņepītis 16.04.2013. Lt C Z

Kārklu ķauķis* 10.05.2013. Ls C

Koku čipste* 27.04.2013. Ls C

Kovārnis 17.04.2013. Lt C Z

Krauklis 31.03.2013. Lt Z

Krauķis 20.04.2013. C

Krīklis 19.04.2013. C

Krūmu ķauķis* 18.05.2013. Ls C

Kuitala 01.06.2013. C

Kukaiņu piekūns 03.09.2017. Rc

Ķīķis 23.06.2013. Lt C

Ķivulis* 06.10.2013. Lt   C Z

Lakstīgala* 03.05.2013. Ls C

Lauku balodis 13.04.2013. Ls C

Lauku cīrulis 13.04.2013. Lt C

Lauku lija 19.04.2015. C

Lauku zvirbulis* 01.10.2013. Lt Z

Lielais dumpis 19.05.2013. Lt C

Lielais ķīris 16.04.2013. C

Lielais piekūns 11.09.2016. Rc

Lielā čakste* 12.10.2013. C Z

Lielā gaura 26.03.2016. C

Lielā zīlīte* 30.03.2013.Ls C Z

Lukstu čakstīte* 19.04.2013. Ls C

Mazais dzenis* 02.10.2013. C Z

 
Mazais ērglis 14.07.2013. Lt C
 
Mazais ķeģis* 02.11.2013. Rc

Mazais ķīris 03.04.2016. C

Mazais mušķērājs* 25.07.2013. Lt C

Mazais svilpis* 25.05.2013. Ls C

Mājas balodis 26.06.2015. Rc

Mājas čurkste* 06.05.2013. Lt C

Mājas strazds 05.07.2014. Lt C

Mājas zvirbulis 09.04.2017. Rc

Melnais erickiņš 17.04.2013. C

Melnais mušķērājs* 27.04.2013. Lt C

Melnais stārķis 06.05.2013. C

Melnais strazds* 13.04.2013. Ls C

Melnais zīriņš 08.05.2015. C

Melnā dzilna* 31.03.2013. Lt Z

Melnā klija 20.04.2013. C

Melngalvas ķauķis* 04.05.2013. Ls C

Melnkakla gārgale 29.10.2017. C

Meža balodis 19.03.2016. C

Meža pīle* 19.04.2013. Ls C

Meža pūce* 17.04.2013. Lt Z

Meža tilbīte 16.04.2013. Lt C

Meža zīlīte 26.09.2015. C

Mežirbe 18.04.2013. Lt Z

Mērkaziņa 18.04.2013. C

Mizložņa* 13.04.2013. Lt C Z

Niedru lija 16.04.2013. Lt C

Niedru stērste* 17.04.2013. Lt C

Paceplītis* 12.08.2013. Ls C

 
Paipala 07.06.2014. C
 
Parastais ķeģis* 22.09.2013. C Z

Parastā ūbele 11.06.2017. Lt C

Paugurknābja gulbis 08.06.2013. Lt C

Pelēkais mušķērājs* 13.07.2013. Lt C

Pelēkais strazds* 13.04.2013. Lt C Z

Pelēkā dzilna* 04.05.2013. Lt Z

Pelēkā vārna 13.04.2013. Lt C Z

Pelēkā zīlīte* 30.03.2013. Lt C Z

Peļkājīte* 31.08.2013. Lt C

Peļu klijāns 17.04.2013. Lt C Z

Plukšķis* 17.04.2013. C

Pļavu čipste* 15.04.2013. Lt C

Pļavu lija 25.05.2014. C

Pļavu tilbīte 30.06.2013. C

Pupuķis 01.05.2017. C

Purva ķauķis* 19.05.2013. Ls C

Purva piekūns 20.09.2014. C

Purva pūce* 20.04.2013. Rc

Purva zīlīte* 08.08.2013. Lt C Z

Riekstrozis 05.05.2013. Lt C Z

Rubenis 20.04.2013. Lt Z

Sarkanrīklīte* 15.04.2013. Ls C

Sārtgalvītis* 30.03.2014. Rc

Sila cīrulis 13.04.2013. Lt C

Sila strazds* 13.04.2013. C

Sīlis* 30.03.2013. Lt C Z

Sloka* 13.04.2013. Lt C

Sudrabkaija 17.04.2013. C

Svilpis* 31.03.2013. Lt Z

Svirlītis* 07.08.2013. Lt C

Svīre 25.05.2013. Lt C

Svītrainais ķauķis* 24.06.2013. Lt C

Taigas sējas zoss 13.04.2013. C

Tītiņš* 17.04.2013. Ls C

Tundras sējas zoss 08.04.2016. C

Upes ķauķis* 11.05.2013. Ls C

Upes tilbīte 10.05.2015. C

Upes zīriņš 17.07.2015. C

Vakarlēpis* 20.04.2013. Lt C

Vālodze 06.05.2013. Lt C

Vidējais dzenis* 12.07.2013. Lt Z

Vidējais ērglis 24.08.2013. Rc

Vistilbe 02.10.2013. Rc

Vītītis* 07.08.2013. Lt C

Vistu vanags 24.06.2013. V Z

Zaļais ķauķītis 28.07.2013. Lt C

Zaļžubīte* 13.04.2013. Lt C Z

Zeltgalvītis* 21.09.2013. Lt C Z

Ziemas žubīte 14.09.2014. C

Ziemeļu gulbis 18.04.2013. Lt C

Zilzīlīte* 30.03.2013. Lt C Z

Zivjērglis 28.04.2013. C

Zivju gārnis 25.05.2013. Lt C

Zīdaste 20.10.2013. C Z

Zvirbuļvanags* 16.04.2013. Lt C Z

Žagata 13.04.2013. Lt Z

Žubīte* 13.04.2013. Ls C

Neretas pagasta visā teritorijā laika posmā no 2013. gada 30. marta līdz 2017. gada 29. oktobrim kopumā esmu novērojis 169 putnu sugas.

Zemāk cituviet Neretas pagasta teritorijā novērotās putnu sugas, kuras neesmu novērojis savā sētā vai no tās.

Baltvaigu zoss 03.05.2017. C (pie Neretas)

Cekuldūkuris 14.09.2014. L C (Štulvja ezerā)

Cekulpīle 13.09.2015. C (Salātes dīķi)

Ezera ķauķis 21.05.2016. (Salātes dīķi)

Gredzenūbele 19.10.2013. C (Neretā)

Gugatnis 03.05.2017. C (pie Neretas)

Ģirlicis 07.05.2016. L C (Nereta)

Laucis 17.07.2015. L C (Salātes dīķos)

Laukirbe 24.05.2015. L Z (pirms Sproģiem)

Niedru strazds 08.05.2016. L C (Salātes dīķi)

Prīkšķe 01.08.2015. C (Salātes dīķos)

Purva tilbīte 03.05.2017. C (pie Neretas)

Seivi ķauķis - 23.04.2016. L C (Salātes dīķi)

Somzīlīte - 23.04.2016. L C (Salātes dīķi)

Zivju dzenītis 11.10.2015. C (Salātes dīķi)

Comments