2015.

                                2015. gads
Mani interesantākie novērojumi 2015. gadā
 

18.10.2015. Baltmugudzenis Dendrocopos leucotos ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga A25123" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 18.04.2014. kā ad.

14.10.2015. Baltgalvas zilknābis Oxyura leucocephala 1 T Skrundas dīķos, Skrundas n. - 1. šīs sugas novērojums Latvijā, putnu pirmie 12.10.2015. atrada R.Rekmanis, I.Ozola, I.Benefelde, A.Perševics. Foto - K.Funts

11.10.2015. Garastīte Aegithalos caudatus 2 noķertas gredzenošanas tīklā - ar gredzenu "Latvia Riga XJ2624", putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 15.04.2013. kā ad un "Latvia Riga XJ3458", putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 01.11.2014. kā fg Neretas apkaimē, Neretas n.Dzeltensvītru ķauķītis Phypploscopus inornatus 1 1cy noķerts gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. Foto - K.Funts

04.10.2015. Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus 1 Kolkā, Dundagas n. - putnu gredzenošanai tīklā noķēra G.Grandāns un E.Laucis. Foto - K.Funts

19.09.2015. Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus 2 1cy migrācijā no R uz A p.11.15 un p.11.50, Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus 9 (1 ad lokāli, 6 ad un 2 1cy migrācijā no R uz A no p.8.20 līdz p.10.20) Kolkasragā, Dundagas n. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 3, Baltpieres zoss Anser albifrons 1 ad Rojas ostā, Rojas n. - abām zosu sugām vieni no pirmajiem rudens migrantiem. Foto - K.Funts

Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad, kuru kā fg apgredzenoju 20.08.2013. Neretas apkaimē, Neretas n., gredzens "Latvia Riga JA39452", atrasts beigts uz balkona Belgradā, Horvātijā 01.09.2015.

30.08.2015. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA39490" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 31.08.2013. kā fg.

29.08.2015. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Saukas apkaimē, Viesītes n. Foto - K.Funts

28.08.2015. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 3 1cy divās vietās (2+1) Krastu apkaimē, Neretas n.

22.08.2015. Koku čipste Anthus trivialis ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43526" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 03.08.2014. kā ad. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 2 (ad T un 1cy) Neretas apkaimē, Neretas n. Foto - K.Funts
Kavēta ziņa - Dziedātājstrazda Turdus philomelos, kuru kā fg apgredzenoju 07.08.2013. Neretas apkaimē, Neretas n., gredzens "Latvia Riga R9082" atrasts Minsterē Vācijā 27.06.2015. smiltīs pie torņa, kurā ligzdo Lielais piekūns Falco peregrinus; visticamāk, gredzenoto strazdu pieaugušie piekūni nomedījuši un izbarojuši mazuļiem.

09.08.2015. Vakarlēpis Caprimulgus europaea ad T naktī ilgstoši dzied Neretas apkaimē, Neretas n. - 2. vēlākā riesta dziesma Latvijā.

08.08.2015. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA37069" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 05.07.2013. kā ad M.

30.07.2015. Citroncielava Motacilla citreola 1 ad M Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n.

15.07.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA37119" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 13.07.2013. kā fg.

09.07.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43277" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 29.06.2014. kā fg.

30.06.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43541" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 09.08.2014. kā ad.

28.06.2015. Melnais strazds Turdus merula ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga A24035" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 19.05.2013. kā ad T. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA39401" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 15.08.2013. kā ad T.

22.06.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43163" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 17.05.2014. kā ad.

13.06.2015. Dārza ķauķis Sylvia borin ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43267" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 24.06.2014. kā ad. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga XJ3353" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 17.08.2014. kā fg.

06.06.2015. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43165" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 18.05.2014. kā ad. Žubīte Fringilla coelebs ad T noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA37028" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 08.06.2013. kā ad T (noķerts arī šajā pašā vietā 1 gadu pēc gredzenošanas 02.05.2014.).

31.05.2015. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla T ilgstoši dzied no rīta Skultes apkaimē, Limbažu n. Foto - K.Funts
22.05.2015. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides 3 dzied Aģes krastā Skultē, Limbažu n. - vieni no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

15.05.2015. Krūmu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43176" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 18.05.2014. kā ad - pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā, 3. agrākais novērojums pavasarī Latvijā. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43329" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 05.07.2014. kā ad.

12.05.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43451" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 18.07.2014. kā 1cy. Upes ķauķisLocustella fluviatilis 2 (1 dzied, 1 noķerts gredzenošas tīklā) Neretas apkaimē, Neretas n. - viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

11.05.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43292" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 02.07.2014. kā ad. Vālodze Oriolus oriolus 1 dzied Zalves kapos, Neretas n. - viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

10.05.2015. Čuņčiņš Phylloscopus collybita noķerts gredzenošanas tīklā ar Spānijas gredzenu "PV9547 MIN.MED.AMB ICONA MADRID" - tiek gaidīti dati par gredzenošanas vietu un datumu. Vālodze Oriolus oriolus 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. - viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

09.05.2015. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. - viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

08.05.2015. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43217" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 31.05.2014. kā ad.

04.05.2015. Grieze Crex crex T riesta balss Neretas apkaimē, Neretas n. - viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī LatvijāBrūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA43344" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 06.07.2014. kā ad.

30.04.2015. Kārklu ķauķis Locustella naevia T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. - pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

26.04.2015. Tītiņš Jynx torquilla ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga R11331" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 02.08.2014. kā fg. Erickiņš Phoenicurus phoenicurusT dzied Vecumniekos, Vecumnieku n. - viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

25.04.2015. Tītiņš Jynx torquilla T dzied Neretas apkaimē, Neretas n., Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca 2 TT dzied Rēķa purvā, Neretas n. - abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. VītītisPhylloscopus trochilus vismaz 3 TT dzied Rēķa purvā, Neretas n. - pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

22.04.2015. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla 1 T dzied + novērots mežā Kaņiera R malā, Engures n. - reti Latvijā. Koku čipste Anthus trivialis 1 T dzied Ķemeros, Jūrmala - viens no sugas pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

20.04.2015. Mājas čurkste Delichon urbicum 3 virs Kaņiera niedrāja, Engures n. - pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

19.04.2015. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix 1 T iedziedas Neretas apkaimē, Neretas n. - pirms sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

17.04.2015. Bezdelīga Hirundo rustica 3 virs Kvāpānu dīķiem, Rēzeknes n. - viens no sugas pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

06.04.2015. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA37064" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 30.06.2013. kā ad T.

04.04.2015. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu "Latvia Riga JA33632" Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 18.04.2013. kā ad T.

29.03.2015. Lauku piekūns Falco tinnunculus 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. - viens no sugas pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

15.03.2015. Peļkājīte Prunella modularis 1 Neretas apkaimē, Neretas n. - 1. novērojums šajā pavasarī, 2. agrākais novērojums Latvijā.

22.02.2015. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus 2 Štulvja purva ezera niedrāja Z malā, Neretas n. - vieni no pirmajiem šīs sugas pavasara migrantiem Latvijā.

23.01.2015. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 1 ad T dzied Pētersalā, Rīga - Latvijā reti ziemā, vēl retāk ziemā Latvijā dzied.

11.01.2015. Garkaklis Anas acuta 1 ad T - reti ziemā Latvijā, Meža pīles Anas platyrhynchos 1156 - liels skaits šajā vietā, Andrejsalas Z galā, Rīga. Foto - K.Funts

Comments