2000.-2006.

Šeit publicēti mani interesantākie novērojumi kopš 2000. gada, kad sāku vērot putnus, līdz šās mājas lapas izveidei 2006. gada beigās.

Āzijas tuksneša ķauķis Sylvia nana  Akmeņragā, Liepājas r. 02.01.2004. Foto - K.Funts

Lielā polārkaija Larus hyperboreus jaunais putns pie Liepājas ostas Ziemeļu mola 18.11.2006. Foto - K.Funts

K.Funts©2006-2015

2006. GADS

09.12.2006. Baltā cielava Motacilla alba liedagā pie Skultes ostas Ziemeļu mola, Rīgas r.

10.12.2006. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 2 putni Rīgas centrā E.Birznieka-Upīša ielas namu pagalmā.

04.11.2006. Brūnkakla gārgale Gavia stellata Rīgā, mazā Ķīšezera līcītī pie mājām un garāžām pie TEC dīķa.

18.11.2006. Lielā polārkaija Larus hyperboreus jaunais putns pie Liepājas ostas Ziemeļu mola.

11.06.2006. Mazais dumpis Ixobrychus minutus balss Kvāpānu 4.dīķī Lubānas ezera A malā, Rēzeknes r.

10.06.2006. Vidējais ērglis Aquila clanga 1 imm Lubānas ezera R malā, Madonas r.

10.06.2006. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 imm Lubānas ezera Z galā pie ceļa – lidoja pa priekšu mašīnai, nolaidās uz ceļa, Madonas r.

21.05.2006. Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus M Nagļu zivsaimniecībā, Orenīšu kalnā uz elektrolīnijas vadiem, Rēzeknes r.

20.05.2006. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 2 putni T(T un imm) Nagļu zivsamniecībā pie Orenīšu kalna, Rēzeknes r.

20.05.2006. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus ap 4 putni Nagļu zivsamniecībā, Rēzeknes r. Purva ķauķis Acrocephalus palustris Orenīšos, Rēzeknes r. Agrākais šās sugas novērojums 2006. gadā.

04.02.2006. Vistilbe Lymnocryptes minimus Sausās Daugavas augšgalā pie Bērzes strauta, Rīgas r.

29.03.2006. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielas rajonā. Agrs šās sugas novērojums 2006. gadā.

05.02.2006. Gaišais ķeģis Carduelis hornemanni kopā ar 15 parastajiem ķeģiem Zaķusalā, Rīgā.

2005. GADS

17.12.2005. Stellera pūkpīle Polysticta stelleri 3 MM lidojumā uz D Akmeņragā, Liepājas r.

27.11.2005. Taigas sējas zoss Anser fabalis 2 putni Sakas grīvā, Pāvilostas ostā Liepājas r.

27.11.2005. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 1 Sakas grīvā, Pāvilostas ostā Liepājas r.

18.10.2005. Kaspijas kaija Larus cachinnans 2 jaunie putni Rumbulas izgāztuvē Rīgas r.

02.08. 2005. Vidusjūras kaija Larus michahellis jaunais putns ar gredzenu ZAGREB (Horvātija) Rumbulas izgāztuvē, Rīgas r.

25.07.2005. Dūņšņibītis Limicola falcinellus aptuveni 15 ad Ainažu jūrmalā, Limbažu r.

27.07.2005. Dūņšņibītis Limicola falcinellus 23 ad Ainažu jūrmalā, Limbažu r.

04.06.2005. Mazā gaura Mergus albellus 3 MM Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķos, Rēzeknes r.

04.06.2005. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida virs Gomeļa Lubānas ezera A malā , Rēzeknes r.

04.06.2005. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus Lubānas ezera A malas zivju dīķos, Rēzeknes r.: Gomelis – ap 10 putni, Kvāpānu dīķi – 15 putni, Īdeņas dīķi – ap 20 putni, Orenīšu dīķi – 10-15 pāri, Zvejsalas dīķi – ap 12 putni.

22.05.2005. Kanādas zoss Branta canadensis Sedas purva izstrādātās daļas dīķos, Valkas r. Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria pie Kauliņu ezera, Cēsu r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

14.05.2005. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis Mērsraga jūrmalā, Talsu r.

04.05.2005. Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus pie Engures ezera putnu torņa, Tukuma r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

01.05.2005. Parastā ūbele Streptopelia turtur Ropažu apkārtnē, Rīgas r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

30.04.2005. Lielā polārkaija Larus hyperboreus otrā gada putns pie Engures ostas, Tukuma r.

23.04.2005. Lielā polārkaija Larus hyperboreus otrā gada putns Rumbulas izgāztuvē, Rīgas r.

16.04.2005. Lietuvainis Numenius phaeopus Kolkasragā, Talsu r. Agrākais šās sugas novērojums 2005. gadā. Turpat Baltijas reņģu kaija Larus fuscus fuscus - agrs šās sugas novērojums 2005. gadā. Upes tārtiņš Charadrius dubius 2 putni un Melnā puskuitala Limosa limosa Bērziema liedagā, Tukuma r. Agri šo sugu novērojumi 2005. gadā.

15.04.2005. Parastā dzeltenā cielava Motacilla flava flava Kolkasragā, Talsu r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

14.04.2005. Mazā stērste Emberiza pusilla Kolkasragā, Talsu r. Turpat Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis un Pupuķis Upupa epops - agri šo sugu novērojumi 2005. gadā.

12.04.2005. Upes zīriņš Sterna hirundo 2 putni Rīgā, Pulkveža Brieža ielas rajonā. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

10.04.2005. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris flava 2 putni arumos Ādažu apk., Rīgas r.

09.04.2005. Baltijas reņģu kaija Larus fuscus fuscus Svētes grīvas palienē, Jelgavas r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

02.04.2005. Pļavu tilbīte Tringa totanus Carnikavas laukos, Rīgas r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus Ādažu laukos pie fermas "Briljanti", Rīgas r. Agrākais šās sugas novērojums 2005. gadā.

26.03.2005. Baltā cielava Motacilla alba un Sila strazds Turdus viscivorus Ventspilī, agri šo sugu novērojumi 2005. gadā.

25.03.2005. Taigas sējas zoss Anser fabalis un Baltpieres zoss Anser albifrons Sila cīrulis Lulula arborea Užavas palienes laukos, Ventspils r. Visām sugām agrākie novērojumi 2005. gadā. Turpat Dzērve Grus grus, Lauku balodis Columba palumbus un Meža balodis Columba oeans Šīm sugām agri novērojumi 2005. gadā.

23.01.2005. Lauku piekūns Falco tinnunculus pie Golodova dambja Liepājas ezera Z galā.

23.01.2005. Cekulainais cīrulis Galerida cristata 2 putni Ezerkrasta rajonā Liepājā, E.Tisē ielā.

23.01.2005. Akmeņu čipste Anthus petrosus littoralis liedagā Akmeņragā, Liepājas r.

23.01.2005. Kaņepītis Carduelis cannabina 3 putni Liepājā pie Golodova dambja.

2004. GADS

02.12.2004. Purva piekūns Falco columarius M Rīgas centrā, kādā no Baznīcas ielas pagalmiem ar nomedītu zilzīlīti.

14.11.2004. Paugurknābja gulbis Cygnus olor 3500 Liepājas ezera Z galā pa kreisi no Golodova dambja. Liels skaits šajā vietā.

06.11.2004. Paugurknābja gulbis Cygnus olor poļu morfa immutabilis 2 jaunie putni pie Māras dīķa Rīgā.

13.11.2004. Kanādas zoss Branta canadensis Liepājas ezera Z galā pa kreisi no Golodova dambja.

20.11.2004. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla jaunais putns aizlidoja D virzienā pie Akmeņaraga, Liepājas r.

14.11.2004. Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris liedagā Akmeņragā, Liepājas r.

25.09.2004. Brūnā čakste Lanius collurio jaunais putns krūmājā pirms Mangaļsalas mola Daugavas grīvā. Vēls rudens novērojums.

06.06.2004. Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla liedagā Ainažos, Limbažu r.

04.05.2004. Svīre Apus apus Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. Agrs šās sugas novērojums.

01.05. 2004. Citroncielava Motacilla citreola T pļavā pie Rīgas lidostas. Turpat Stepes čipste Anthus campestris. Agrākais šās sugas novērojums 2004. gadā.

21.04.2004. Seivi ķauķis Locustella luscinioides pie Engures ezera putnu torņa, Tukuma r. Agrākais šās sugas novērojums 2004. gadā.

14.04.2004. Melnā klija Milvus migrans Kolkasragā, Talsu r. Agrākais šās sugas novērojums 2004. gadā.

23.03.2004. Mērkaziņa Gallinago gallinago Vecdaugavas pussalā, Rīga. Agrs šās sugas novērojums.

07.03.2004. Mazais ķeģis Carduelis flammea cabaret kopā ar parastajiem ķeģiem Ķīšezera D galā pie TEC dīķiem.

02.01.2004. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus Liepājas ez. Z galā pie izdedžu dambja, Liepājas r.

02.01.2004. Akmeņu čipste Anthus petrosus littoralis 2 putni pie Liepājas ostas Ziemeļu mola.

02.01.2004. Āzijas tuksneša ķauķis Sylvia nana 2 km uz D no Akmeņraga bākas.

2003. GADS

28.12. 2003. Lielais dumpis Botaurus stellaris Dārziņu vecupes niedrājā pie Rīgas HES.

12.12.2003. Paugurknabja gulbis Cygnus olor 3500-4000 uzskaitīti Liepājas ez. Z galā no izdedžu dambja gala, Liepājas r. Liels skaits šajā vietā.

12.12.2003. Cekulainais cīrulis Galerida cristata Ezerkrasta rajonā Liepājā.

12.12.2003. Akmeņu čipste Anthus petrosus littoralis 4 putni, kas uzturējās gan pie Liepājas Ziemeļu mola, gan redzētas pārvietojamies starp Ziemeļu molu un fortifikācijas būvju drupām, kas atrodas tālāk uz Z no ostas.

15.11.2003. Zaļā dzilna Picus viridis balss Garciemā, Rīgas r.

22.11.2003. Baltā cielava Motacilla alba Liepājas ostas liedagā pie Ziemeļu mola. Vēls rudens novērojums.

22.11.2003. Tuksneša čakstīte Oenanthe deserti M Liepājas ostā liedagā starp Ziemeļu molu un Centrālo molu.

19.10.2003. Melnā pīle Melanitta nigra 9 putni Rīgā, Mazajā Daugavā starp Lucavsalu un Zaķu salu.

12.09.2003. Īsastes klijkaija Stercorarius parasticus 2 ad Kaltenē, Talsu r. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 juv Kolkasragā, Talsu r.

28.08.2003. Īsastes klijkaija Stercorarius parasticus 1 jaunais putns, tumšā forma (sēdēja uz mola akmeņiem, pielaida līdz 2,5 m attālumam), Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus jūrmalā aiz Skultes ostas Z mola, Rīgas r.

24.05.2003. Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus trenkāja kaijas un zīriņus jūrā Ainažos, Limbažu r. Turpat Trulītis Calidris minuta. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

14.05.2003. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 4 putni Kvāpānu zivju dīķos pie Lubānas ez., Rēzeknes r. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

03.05.2003. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis Skultē, Limbažu r. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

01.05. 2003. Apkakles strazds Turdus torquatus T laukos pie Skultes, Limbažu r.

15.04.2003. Kanādas zoss Branta canadensis vakarā pirms saulrieta 2 putni nolaidās Gaujā pie Carnikavas un vēlāk aizpeldēja jūras virzienā.

30.03.2002. Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii Kalngales laukos, Rīgas r. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

27.03.2003. Mērkaziņa Gallinago gallinago Carnikavā, Rīgas r. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

08.03.2003. Niedru stērste Emberiza schoeniclus T jūras krastā Carnikavā, Rīgas r.Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

22.02.2003. Žubīte Fringilla coelebs un Ziemas žubīte Fringilla montifringilla 10 putni Liepājā ielas malā aiz Karaostas izgriežamā tilta, kur ceļmalā izbiruši graudi.

07.01.2003. Krīklis Anas crecca M TEC dīķos pie Ķīšezera Rīgā.

04.01.2003. Žubīte Fringilla coelebs Dārziņos pie Rīgas HES.

2002. GADS

30.12.2002. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 2 putni Dārziņos pie Rīgas HES.

23.06.2002. Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla Vidzemes jūrmalā 3 km uz ziemeļiem no Vitrupes grīvas, Limbažu r. Uzturējās kopā ar 4 putni  rudajām dižpīlēm.

23.06.2002. Rudā dižpīle Tadorna ferruginea 4 putni jūras krasta lagūnā 3 km uz Z no Vitrupes grīvas, Limbažu r.

13.04.2002. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe Mērsraga jūrmalā, Talsu r. Agrākais šās sugas novērojums 2002. gadā.

10.03.2002. Niedru stērste Emberiza schoeniclus T Kalngales laukos, Rīgas r. Agrākais šās sugas novērojums 2002. gadā.

2001. GADS

29.12.2001. Lielais dumpis Botaurus stellaris Dārziņos pie Rīgas HES.

21.11.2001. Kanādas zoss Branta canadensis Vecdaugavas attekā Rīgā.

17.11.2001. Lauku piekūns Falco tinnunculus Kalngalē, Rīgas r. Vēls rudens novērojums.

15.09.2001. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 12 putni starp Ziemupi un Liepāju, Liepājas r. Lielākā koncentrācija, kāda ziņota 2001. gada rudenī.

05.09.2001. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus juv Kalngales laukos, Rīgas r.

19.05.2001. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna pāris vasarāju laukā 3,5 km no jūras Skultē, Limbažu r.

06.04.2001. Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris Kaltenē, Talsu r.

06.02.2001. Lielais dumpis Botaurus stellaris, Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 2 putni Dārziņos pie Rīgas HES.

2000. GADS

03.12.2000. Baltā cielava Motacilla alba Mērsraga liedagā, Talsu r. Vēlākais rudens novērojums Latvijā.

22.11.2000. Niedru stērste Emberiza schoeniclus Vecdaugavas pussalā, Rīga, vēls rudens novērojums.

19.11.2000. Mandarīnpīle Aix galericulata T Viesturdārzā, Rīgā.

19.09.2000. Baltais stārķis Ciconia ciconia Nīcas laukos, Liepājas r., vēls rudens novērojums.

22.06.2000. Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla liedagā ap 1 km uz Z no Skultes ostas, Rīgas r.

K.Funts©2006-2018