Twee Werelden


Deze site geeft toegang tot de tekst en de muziek van het toneelstuk "Twee Werelden" van Kaspar Heese. Twee Werelden is het debuut van Kaspar Heese en gaat over de verschillende werelden, in fysieke zin of qua beleving, waarin personen zich kunnen bevinden en de dunne scheidslijn tussen deze twee werelden.

Degene die dit stuk wil gaan gebruiken, is vrij, hier wijzigingen in aan te brengen, met in achtneming van de twee 'copyright' regels. Tevens staat het de gebruiker vrij, al of geen gebruik te maken van de hier aangeboden muziek.


Wel doet de schrijver een ZEER DRINGEND VERZOEK om een video opname van de uitvoering op YouTube vrijelijk ter beschikking te stellen (of op zijn minst voor de schrijver toegankelijk) en de schrijver hier van op de hoogte te brengen. 


Copyright:
Attribution of Naamsvermelding (BY) houdt in dat het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken is toegestaan op voorwaarde van het vermelden van de oorspronkelijke auteur. Share Alike of Gelijk delen (SA): het distribueren van afgeleide werken is alleen toegestaan onder een identieke licentie, zie ook copyleft.