Apie mus‎ > ‎

Kaip tapti asociacijos nariu

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios katalikiškosios arba katalikiškos krypties mokyklos, pritariančios Asociacijos tikslams bei juos remiančios.
NKMA įstatai, 3.1.

Katalikiška mokykla, norinti tapti Asociacijos nariu, tarybai pateikia prašymą ir tarybos nustatytus dokumentus įrodančius atitikimą narystės Asociacijoje reikalavimams.

Nauji nariai į Asociacija priimami Tarybos sprendimu, kai už tai balsuoja daugiau nei 1/2 tarybos narių.
NKMA įstatai, 5.1.–5.2.

Ką daryti, norint tapti Asociacijos nariu:

  • pateikti prašymą ir ugdymo įstaigos įstatus;
  • susipažinti su Asociacijos įstatais.

Svarbu, kad ugdymo įstaigos įstatuose būtų aiškiai įvardyta, jog įstaiga įvardija Katalikų bažnyčios vertybes ir siekia jas integruoti į mokymo procesą.

Comments