Apie mus

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija jungia Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias katalikiškas ir katalikiškos krypties technologines, bendrojo ir ikimokyklinio lavinimo ugdymo įstaigas.

Mokykla laikoma katalikiška, kai turi kompetentingo Bažnyčios autoriteto pripažinimą pagal Bažnytinės Teisės kanonus. Mokykla laikoma katalikiškos krypties, kai mokyklos nuostatuose yra išreikštas pritarimas katalikų tikėjimo vertybėms ir šiomis vertybėmis vadovaujamasi įgyvendinant ugdymo programas.

NKMA Būstinė

Didžioji g. 34, LT-01128 Vilnius
Tel. (+370) 616 54636
El. p. kasociacija@gmail.com
Interneto svetainė: nkma.lcn.lt

NKMA pirmininkė Rūta Šalkauskienė

NKMA administratorė Milda Matrosovienė

Rekvizitai

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija
Įmonės kodas 191909582
a/s LT68 7044 0600 0292 1775
SEB bankas
Banko kodas 70440