กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี

ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์กล้วยสุกแปรรูป

แบบตราเอกลักษณ์ แสดงที่มาและตัวแทนรวมผลิตภัณฑ์กล้วย ของกลุ่มเกษตรกร
ออกแบบโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร 15/6/2553
qrcode

    เนื่องจากกล้วยเป็นผลไม้ที่ ปลูกได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย และเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อกรุ จึงได้นำกล้วยสุกมาแปรรูปต่าง ๆ เช่น กล้วยตาก กล้วยกวน กล้วยแผ่นอบ กล้วยหยี คุกกี้ ข้าวเกรียบ และผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่กลุ่มได้ทำการผลิตและสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่ม คือ กล้วยแผ่นอบ ปัจจุบันกลุ่มได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไว้หลากหลายชนิด เพื่อที่จะได้นำมาใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์
    กลุ่มเกษตรกรนี้มีการพัฒนาที่ดีตลอดมาจนผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลมากมายและได้รับตรารับรองคุณภาพสินค้าตามโครงการหนึ่งตอบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทย ระดับ 5 ดาว
    ปัญหาของทางกลุ่มฯที่ต้องการการพัฒนาที่นอกเหนือจากประเด็นอื่นแล้ว คือการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์ตามบุคลิกเฉพาะหรือความมีชื่อเสียงของทางกลุ่ม
    จากการที่ได้เข้าให้คำปรึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพฯ จึงได้ ออกแบบและนำเสนอแนวทางการพัฒนาให้ทางกลุ่มฯ นำไปใช้จริง ดังภาพผลงานที่ได้นำเสนอไว้นี้ และใช้เว็บไซต์นี้เป็นเวทีสื่อสารและให้สาระที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้สืบไปและเป็นไปอย่างพอเพียง-ต่อเนื่อง
    ซึ่งจะได้สรุปและเพิ่มเติมสาระเนื้อหาในวาระและโอกาสต่อไป
    ผศ.ประชิด ทิณบุตร  21/6/2553
 
สถานที่จำหน่าย 114/1 หมู่ที่ 1 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 035-575116 / 09-2203927 หมู่ที่ 1 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 035-575116 / 09-2203927- ปั๊ม ปตท.อ. เดิมบางฯ / บึงฉวาก
 
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางอนงค์ พานิช
โทรศัพท์ : 035-575116 / 09-2203927
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยสุกแปรรูปสินค้าหลักของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปกล้วยสุก  ตำบลบ่อกรุ
บรรจุภัณฑ์เดิมของกล้วยกวน ชะลอมสาน-ป้ายชื่อสินค้า


บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภาพลักษณ์-ตรายี่ห้อ(Brand)
ใหม่โดยใช้ชื่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วย บ่อกรุ สุพรรณบุรี

  รูปแบบการพัฒนาตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

1.การออกแบบพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตรา "บ่อกรุ"

โพสต์21 มิ.ย. 2553 17:14โดยประชิด ทิณบุตร   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2553 01:02 โดย Prachid Tinnabutr ]

การออกแบบพัฒนาตราสินค้า(Branding Building)
คำแนะนำในการใช้แบบตราสินค้า
 สำหรับผู้ประกอบการ
แบบกราฟิกป้ายกำกับสินค้า(Tag) และสามารถปรับใช้เป็นแบบสติ๊กเกอร์ปิดกล่องPET ได้ด้วย ที่ด้านล่างนี้นำเสนอไว้ให้เลือก 2 แบบ แบบที่1และ3 เหมือนกัน แบบที่ 2 เป็นอีกหนึ่งทางเลือก กรุณาเลือกใช้เพียง 1 แบบ
   การใส่ข้อมูลกำกับสินค้า
ด้านหน้า ส่วนบน-ล่าง เว้นไว้เพื่อใส่ตราหน่วยงานรับรองคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ และหรือจุดขายของสินค้า-คำโฆษณาสั้นๆ
ด้านหลัง ใส่ข้อมูลที่เป็นข้อบังคับทางกฏหมาย รายละเอียดสินค้า-ส่วนประกอบสินค้า ราคา-ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต หรือรหัสแท่ง
วิธีการตัดสินใจ ให้ดาวน์โหลดภาพลงไปพิมพ์ ย่อ-ขยายภาพตามพื้นที่ขนาดและและโครงบรรจุภัณฑ์ที่มีใช้หรือตัดสินใจใช้ แล้วตัดตามรอยปรุโดยรอบ ติด-เจาะ-แขวน แล้วแต่วัสดุพิมพ์ที่ใช้ ก่อน หากต้องการนำไปพิมพ์ใช้จริงด้วยระบบการพิมพ์มาตรฐานออฟเซทหรืออ่นๆ กรุณาแจ้งไปยังผู้ออกแบบเพื่อรับต้นแบบไฟล์อาร์ตเวิร์คจริงอืกครั้ง
ไฟล์ที่แสดงนี้ มีความละเอียดน้อย ให้ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับพิมพ์-อัดภาพดิจิตัลจากไฟล์แนบด้านล่าง

คลิกดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่างนี้ครับ

หมายเหตุ ผลงานออกแบบนี้ให้ไว้เฉพาะใช้เป็นแบบตราสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ต.บ่อกรุ จ.สุพรรณบุรี เท่านั้น ลิขสิทธิ์การสร้างสรรค์ยังคงเป็นของผู้ออกแบบ

1-1 of 1