Καρυάτις7

ΚΑΡΥΑΤΙΣ 7 b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η 
 
 
μερικοί πίνακες σπουδαίων ζωγράφων του παρελθόντος, από τη δική του οπτική. Σε PowerPoint.
 
**  Η Σχολή των Αθηνών, του Ραφαήλ: μια αναλυτική παρουσίαση, σε PowerPoint, κάποιων σπουδαίων διανοητών της αρχαιότητας.
**  Ο Παρνασσός, του Ραφαήλ: ο κόσμος της αρχαίας ποίησης, σε PowerPoint.
 
 
 
 
 
 
 
Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α
 
 
**  Μαλαισιακά τραγούδια, του Ιβάν Γκολλ **: μαζί με πανέμορφα έργα τέχνης.
Σε MsPublisher.
(μετάφρ.: Ε.Χ.Γονατάς)
 
 
 Όταν ζυγώνεις

 
 
 
Σκεπάστηκα εφτά φορές 
 
 
 
 
Είμαι το ρυάκι σου

 

 

Όποιο δρόμο και αν πάρεις

 

 

Δεν ήθελα παρά να είμαι

 
 
**  Ποιήματα του έρωτα και της αγάπης (1): σε διαφάνειες του PowerPoint, συνοδευμένες με πίνακες του Γιώργου Σταθόπουλου. (Αφόρμηση αποτέλεσαν τα ανάλογα ποιήματα των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου)
**  Ποιήματα του έρωτα και της αγάπης (2): σε διαφάνειες του PowerPoint, συνοδευμένες με ζωγραφικούς πίνακες.
 
 
 
 
 
 
 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
 
Ποιος είναι ποιος: μορφές της Βυζαντινής ιστορίας. Άσκηση σε PowerPoint, όπου παρουσιάζονται πρόσωπα του Βυζαντίου που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο.
Η Σχολή των Αθηνών, του Ραφαήλ: μια αναλυτική παρουσίαση, σε PowerPoint, κάποιων σπουδαίων διανοητών της αρχαιότητας.
Ο Παρνασσός, του Ραφαήλ: ο κόσμος της αρχαίας ποίησης, σε PowerPoint.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δικαιώματα Σταματία Σταμάτη 2007-2010